BLOGARCHIEFvrijdag 19 november 2010

Kraanvogels Diepholz 19, 20 en 21 november 2010.

Verslag Kraanvogels. Diepholz/Dümmer Weserland.

Deelnemers: Nicolette R., Evert R., Laura D., Ineke L., Jouke K., Muriel K., André K. 

Vrijdag: 19 november 2010: Om 06.00u vertrekken we met 7 deelnemrs richting de Diepholzer Moorniederung in het Noordwesten van Duitsland.  Van begin november tot in december verblijven hier in de hoge venen duizenden Kraanvogels.  Komend vanuit het noorden blijven ze hier een aantal weken om vervolgens zuidwaarts te trekken richting Spanje.

De Moore (=hoogvenen) zijn relatief dichtbij gelegen, zodat we na een niet al te lange reis deze prachtige vogels in het najaar kunnen observeren. Tegen de avond trekken ze zich terug in de hoogveengebieden en in de vroege ochtend vertrekken ze naar de maïsakkers.  Het is een bijzonder schouwspel de enorme vluchten Kraanvogels tegen de vroege ochtendlucht te zien vertrekken. Het geluid dat ze erbij maken zorgt voor een enorm spektakel.

Na een rit van ca 330 km arriveren we in Lembruch bij Pension “Zur alten Post.” In tegenstelling tot de afspraak pas om 16.00u de kamers te mogen betrekken, mogen we al meteen inchecken. Dat is een meevaller.

Na enkele dienstmededelingen van de eigenaar Steffen Eickhoff begeven we ons naar het Vogelschutzstation even buiten Lembruch om hier de actuele stand van zaken rond de aanwezige Kraanvogels te krijgen. De plaatselijke medewerker aldaar is bijzonder behulpzaam. Hij belt meteen de kraanvogellijn en wijst op een kaart de beste plekken aan. Via de vogellijn verneem ik dat er zich op dit moment nog zo’n 32.000 kraanvogels in het gebied ophouden. Dat is goed nieuws ! Het wordt een goed kraanvogelweekend.

Op de akkers tussen Lembruch en Wagenfeld zien we de eerste groepen Kraanvogels. Een groepje Geelgorzen en Ringmussen laten zich goed bekijken. Vanuit de uitkijktoren in het Rehdener Geestmoor observeren we grote vluchten overvliegende Kraanvogels op weg naar hun nachtverblijf in het hoogveen. In de vroege ochtend zullen ze vanuit de hoogvenen weer vertrekken naar de foerageergebieden , de maïsakkers.

’s  Avonds eten we met de groep in het Dümmerhotel Strandlust. We noteren de waarnemingen en bespreken het programma voor de komende dag.

Zaterdag 20 oktober 2010: Om 07.45u bevinden we ons even vanaf de uitkijktoren in de Rehdener Geestmoor. Het is “the best place to be” om de Kraanvogels te zien vertrekken. Peter de Barse noemde deze plek al een aanrader. Gedurende ruim een half uur zien we de vogels uit het “Moor” opstijgen en fraaie formaties vormen. Het luide trompetteren is een extra belevenis. Ook zien we grote groepen Toendrarietganzen en Kolganzen overvliegen. En dan wordt het stil. Het “Moor” is weer verlaten. We gaan ontbijten.

Om 09.00u zitten we aan tafel. Om 10.00u vertrekken we voor de 2 km lange wandeling “Moor-Erlebnispfad im Diepholzer Moor”. Goudvinken en Klapeksters zijn vrijwel de gehele wandeling aanwezig. Via informatieborden krijgen we veel mee over dit fraaie stukje hoogveen.

De uitkijktoren Am Hochmoorweg levert geen enkele Kraanvogel op. Dus besluiten we in de namiddag terug te gaan naar de uitkijktoren in de Rehdener Moor om de vogels weer te zien terugkeren naar hun nachtverblijf. Onderweg zien we hoe enkele jagers het op Fazanten hebben voorzien. Gelukkig worden de 2 laagvliegende Velduilen met rust gelaten. Een Fazant legt het loodje.

In Hotel Seeschlöβchen am Dümmer See gebruiken we de avondmaaltijd. Iedereen is het er over eens: wat kun je toch lekker eten in Duitsland en om nog maar te zwijgen over de service.

Zondag 21 november 2010: Om 07.45u gaan we weer terug naar het Rehdener Geestmoor om de overvliegende Kraanvogels weer te zien overvliegen. Deze keer proberen we ons verdekte op te stellen, in de hoop ze recht over ons heen te zien vliegen. Op een paar honderd meter voor ons splitsen ze zich toch weer in twee groepen, die ons links en rechts passeren. Zijn ze zo schuw? Tja, dat blijkt dus.

Om 09.00u zitten we weer aan de ontbijttafel.  Van andere vogelaars hebben we gehoord dat zich rond Brockum flinke aantallen Kraanvogels ophouden. We proberen ze te fotograferen, maar vanwege de slechte lichtomstandigheden is het moeilijk fraaie plaatjes te schieten. Tot slot brengen we nog een bezoek aan de uitkijktoren aan de westkant van de Dümmer See. Enorme aantallen Wilde Eenden, Slobeenden en Smienten dobberen op het water. Aalscholvers op uitstekende takken poetsen hun veren. Twee Grote Zaagbekken scheren voorbij. In het riet geen teken van leven.

Om ca 14.00u vertrekken we naar Den Haag met de herinnering aan veel, heel veel Kraanvogels. En de gedachte komend jaar weer terug te keren.

waargenomen vogelsoorten:

 aalscholver, blauwe kiekendief, blauwe reiger, buizerd, fazant, gaai, geelgors, goudvink, groene specht, groenling, grote zaagbek, grote zilverreiger, heggemus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, keep, klapekster, kleine rietgans, kokmeeuw, kolgans, koolmees, matkop, merel, nijlgans, pijlstaart, pimpelmees, ringmus, roek, roodborst, sijs, slobeend, smient, sperwer, spreeuw, staartmees, toendrarietgans, torenvalk, vink, wilde eend, winterkoning, zwarte kraai.  

Vroeg ik de ochtend om 07.00u wachten we op het moment dat de in enorme aantalen overvliegen.
Kraanvogel (Common Crane / Grus grus).

Pension "Zur alten Post" Lembruch.

Abendessen in Dümmer Hotel Strandlust.

Noch einmal:
Abendessen in Dümmer Hotel Strandlust.

Fouragerend op de maïsakkers.

Ochtendvertrek vanuit de "Moore".

Maïsakkers.

Het zijn schuwe vogels die flink afstand houden, fotograferen is daardoor lastig.

In het midden een juveniel.

Twee eerste jaars kraanvogels.

Enorme aantallen vliegen over ons heen.

Twee ochtenden zijn we op de plek waar we zien opstijgen vanuit de hoogvenen.

zaterdag 13 november 2010

Rosse Franjepoot Starrevaart 13 november 2010

Rosse Franjepoot (Red Phalarope /Phalaropus fulicarius). De foto's zijn gemaakt vanuit de vogelhut De Vogelknip.

Rosse Franjepoot (Red Phalarope /Phalaropus fulicarius).

Rosse Franjepoot (Red Phalarope /Phalaropus fulicarius).

vrijdag 12 november 2010

Waterspreeuw Amsterdamse Waterleidingduinen 12 november 2010.

Waterspreeuw (White-throated Dipper / Cinclus cinclus). Amsterdamse Waterleidingduinen, 12 november 2010.

Waterspreeuw (White-throated Dipper / Cinclus cinclus). Amsterdamse Waterleidingduinen, 12 november 2010.

Waterspreeuw (White-throated Dipper / Cinclus cinclus). Amsterdamse Waterleidingduinen, 12 november 2010.

Waterspreeuw (White-throated Dipper / Cinclus cinclus). Amsterdamse Waterleidingduinen, 12 november 2010.

zaterdag 6 november 2010

Woestijntapuit Stellendam 6 november 2010

Woestijntapuit (Desert Wheatear / Oenanthe deserti). In Nederland dwaalgast. De vogel trok nogal wat vogelaars naar het haventje van Stellendam. Op de grinddijk bleek hij zich nauwelijks iets van de vele nieuwsgierigen aan te trekken. Er waren veel vogelfotografen, maar de vogel liet zich ook door hen niet verstoren. Stellendam, 6 november 2010.  

Woestijntapuit (Desert Wheatear / Oenanthe deserti).

Woestijntapuit (Desert Wheatear / Oenanthe deserti).