BLOGARCHIEFzaterdag 10 december 2011

Drieteen- en Dwergmeeuwen 1e Binnenhaven Scheveningen en Starrevaart 10 december 2011.

De stormen van de afgelopen dagen jagen veel leuke soorten de Scheveningse haven in. Deze ochtend komt een gezellig clubje vogelaars en fotografen op de soorten af. Het was oergezellig met Josephine, Gosse, Wim en Arno. Tja, en dan. Normaal kom je op je kamera vele millimeters tekort, maar deze ochtend was van het tegendeel sprake, ze vlogen veelal te "close" door de zoeker.  

Dwergmeeuw ad (Little Gull / Hydrocoloeus minutus

Dwergmeeuw ad (Little Gull / Hydrocoloeus minutus

Drieteenmeeuw juv 1e winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw juv 1e winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

1e Binnenhaven Scheveningen. Foto: Muriel - digiscoping.

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla). Kokmeeuw (Black-headed Gull/ Chroicocephalus ridibundus). Foto: Muriel - digiscoping.

Kokmeeuw (Black-headed Gull/ Chroicocephalus ridibundus). Foto: Muriel - digiscoping.

Grauwe Gans, Bergeend, Kleine Zwaan. Starrevaart Vogelplas. Foto: Muriel - digiscoping.

Grauwe Gans, Bergeend, Kleine Zwaan. Starrevaart Vogelplas. Foto: Muriel - digiscoping.zondag 4 december 2011

Topper Katwijk a/d Rijn 4 december 2011

Na tevergeefs naar de buidelmezen in de Klaas Hennepoelpolder te hebben gezocht, brengen we nog even een kort bezoek aan het Uitwateringskanaal in Katwijk a/de Rijn. De eerder gemelde toppers dobberen nog steeds op het kanaal. Als een van beide vogels mij heeft ontdekt zwemt hij op me af. Blijkbaar wil hij op de foto. Ik schiet een paar plaatjes. Het is al laat in de namiddag en de lichtomstandigheden waren vandaag toch al slecht. Meer kon ik er niet van maken.

Topper (Greater Scaup / Aythya marila).

Topper (Greater Scaup / Aythya marila).

donderdag 1 december 2011

De Zandmotor en De Vogelknip. 1 december 2011.

Vanaf januari 2011 wordt de Zandmotor aangelegd. Met de Zandmotor voeren Rijkswaterstaat en de Provincie een pilot uit met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand voor de Nederlandse kust. Na aanleg zal dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreiden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen.


De Zandmotor heeft de vorm van een haak. Deze haak komt ten noorden van Ter Heijde te liggen, op de hoogte van natuurgebied Solleveld.Vandaag willen we, Hans en ik, de Zandmotor bezoeken, met als doel ringen van meeuwen af te lezen. Bij Ockenburgh lopen we het strand op om vandaar naar de Zandmotor te wandelen. Na één uur lopen geven we het op vanwege de harde wind en opstuivend zand. Het strand is verlaten. We observeren futen, scholeksters, een middelste zaagbek en meeuwen boven zee.


Nog een flink eind lopen naar de Zandmotor.

Onderweg fouragerende scholeksters.


Na de koffie besluiten we naar de Starrevaart Vogelplas rijden. In deze tijd van het jaar zijn hier altijd talloze wintergasten te zien. Het regent flink en de Vogelknip biedt een schuilplaats. Vogelaars en vogelfotografen turen door de kijkgaten over het water. Tegen het einde van de middag lukt het Hans toch nog 2 geringde grauwe ganzen en één geringde kleine mantelmeeuw te vinden, waarvan hij de ringen nauwkeurig kan aflezen.  

Waargenomen:

watersnip, krakeend, smient, scholekster, slobeend, wintertaling, grote- en kleine mantelmeeuw,
brilduiker, fuut, grauwe gans, kolgans, kievit, pijlstaart, bergeend, stormmeeuw, spreeuw, havik, wintertaling, grote zilverreiger, stekelstaarteend, kuifeend.
Al met al toch een geslaagde dag.
Muriel.
 
zondag 20 november 2011

Ochtendje vogelen op het Zuiderhavenhoofd, 1e Binnenhaven en Duindorp. 19 november 2011.

In en rond de haven is er altijd wel iets leuks te beleven. Deze ochtend een vrijwel rimpelloze zee, terwijl het al bijna eind november is. Er dobberen 2 zeekoeten tussen de pieren. Een zwarte zee-eend, die nu eens ver weg is en dan weer dichtbij , laat zich moeilijk fotograferen. De 2 middelste zaagbekken gaan al snel op de wieken.
een paarse strandloper en een grote kwikstaart zijn ook niet benaderbaar.
Verder deze ochtend nog: drieteenstrandlopers, een paarse strandloper, huis- en ringmussen in Duindorp, een 1e jaars slechtvalk op de zendmast, overvliegende brandganze in V-formatie. En natuurlijk de handtamme steenlopers. De zilvermeeuwen zijn hier tot zeer dichtbij te benaderen, het zijn prachtvogels !!

Toch nog een paar foto's geschoten.

Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). 1e binnenhaven Scheveningen, deze vogel verblijft hier al enkele weken.

Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). 1e binnenhaven Scheveningen.

 
Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). 1e binnenhaven Scheveningen. In de weerspielgeling van het blauwe schip de "Barend Biesheuvel" lijkt het alsof de vogel in een potje inkt ronddobbert.  

Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). Tussen de pieren, wapperend met de vleugels.

Zwarte Zee-eend, 1e jaars ♀  (Black Scoter / Melanitta nigra).

Zwarte Zee-eend, 1e jaars ♀ (Black Scoter / Melanitta nigra).

Middelste Zaagbek ♀ (Red-breasted Merganser / Mergus serrator). Zuiderhavenhoofd.

Middelste Zaagbek ♀ (Red-breasted Merganser / Mergus serrator). Zuiderhavenhoofd.

Kokmeeuw (Black-headed Gull / Chroicocephalus ridubundus). Zuiderhavenhoofd.

Aalscholver (Great Cormorant / Phalacrocorax carbo). 1e binnenhaven Scheveningen.

Ringmus (Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus).  Deze ringmus hoort eigenlijk niet thuis in het bovenste rijtje, maar toch. In Duindorp is nog een groepje huismussen waarin zich ook een paar ringmussen ophouden.

vrijdag 18 november 2011

Dagelijkse tuingasten. 18 november 2011

Groenling (European Greenfinch / Chloris chloris). In voorgaande jaren hadden we soms één dagje een groenling op bezoek. Dit jaar hebben we vanaf oktober al drie vaste klanten. Beter voer ? Wordt het toch een bizarre winter?  

Groenling (European Greenfinch / Chloris chloris).

Groenling (European Greenfinch / Chloris chloris).

Pimpelmees (European Blue Tit / Cyanistes caeruleus). Het hele jaar door en broeden doen ze bij de buren in een nestkast.

Roodborst (European Robin / Erithacus rubecula). Vanaf half september een dagelijkse bezoeker. Soms hebben we er twee en meteen gaan ze met elkaar op de vuist.

Vink ♂ (Common Chaffinch / Fringilla coelebs). Dit jaar zo'n 12 vinken te gast.

Vink ♀ (Common Chaffinch / Fringilla coelebs).

zondag 13 november 2011

Schouwen Duiveland 13 november 2011

Schouwen Duiveland: Na een 2e poging hebben we ook vandaag geen velduilen waargenomen. Van vogelaars hoorden we dat er één over was komen vliegen. We zagen wel veel roofvogel zoals blauwe kiekendief, 2 ruigpootbuizerds, torenvalken en buizerds.  Jagend en steeds een prooi pakkend.  Een mistige, troosteloze dag. Ruigpootbuizerds worden nog steeds in vrijwel alle provincies waargenomen. De invasie is toe te schrijven aan een goed lemmingen-voorjaar, met als gevolg een goed broedseizoen voor de ruigpootbuizerd en daarvan kunnen vogelaars in Nederland nu de vruchten plukken.

 Jagende vrouw Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).  

 Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).

 Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).

 Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).

Brandgans (Barnacle Goose / Branta leucopsis).

Jagende Ruigpootbuizerd (RoughButeo-legged / Buteo lagopus) vlak
                                                                               voordat ie op z'n prooi neerduikt.  

  Torenvalk (Common Kestrel / Falco tinnunculus). Loerend naar een muisje? Of zat ze naar mij te kijken ?

  Torenvalk (Common Kestrel / Falco tinnunculus).

Zilvermmeeuw  (Herring Gull / Larus argentatus). Brouwersdam: helaas was het al te laat en te mistig om de aanwezige groepen middelste zaagbekken te fotograferen.

Fazant (Common Pheasant / Phasianus colchicus). Ergens onderweg in de Zeeuwse klei. Deze vogel gaf tenminste nog wat kleur aan deze grauwe, mistige dag.

Haas.