BLOGARCHIEFzaterdag 4 juni 2011

Nieuwkoop Vaartocht HVB 4 juni 2011

Het is schitterend weer en dus voor mooi-weer-vogelaars het moment om er op uit te trekken. Ton heeft fluisterbootjes bij Nikano in Noorden gehuurd. Als iedereeen weet bij wie hij of zij in de boot zit en na enkele instructies hoe je de boot moet besturen, steken we het kanaal in.
De Bosuil die ergens in een kast moet zitten is er vandaag niet.
De drie bootjes glijden geruisloos over het water. We horen groenlingen. Zwaluwen scheren over ons heen. We genieten van het weer. De eerste Purperreiger vliegt hoog over. In  de verte horen we de eerste Zwarte Sterns die hier tot de broedvogels horen. We varen achter Ton aan, immers hij kent hier de weg als  geen ander. Een Bruine Kiekendief met in V-vorm gehouden vleugels,  jaagt over het riet. Er moeten in deze tijd van het jaar genoeg "kieken" voor hem zijn. Ada geeft uileg over de diverse planten die aan de rietoevers staan.
Hoog in de lucht cirkelt een Havik. Een prachtige roofvogel. We horen Rietzanger. De Rietgors is goed te horen, maar ook goed te zien.
Na 2 uur vogelen in een oerhollands landschap arriveren we weer voor Nikano. Hoog in de lucht cirkelt weer een Havik. Hij tekent scherp af tegen de blauwe lucht. Ieder detail is te zien. Op het terras praten we nog wat na. Wordt het een mooie zomer ?

Waargenomen soorten: Purperreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Zwarte Stern, Visdief, Groenling, Havik, Bruine Kiekendief, Rietgors, Rietzanger, Kleine Karekiet.


Inschepen, tekst en uitleg over hoe je de boot moet besturen.

We glijden de vaart voor Noorden uit.

Vanuit het riet hoor je ze zingen. Maar zien is vaak lastiger !

Ton heeft de dag georganiseerd en daarbij het fraaiste weer besteld.

Nu en dan "gaan we voor anker" om te kijken wat er zoal rondvliegt.

Ton manoeuvreert behendig door het riet.

Wanneer er een leuke waarneming wordt gedaan, gaan we weer even "voor anker". 

Er zijn hier natuurlijk geen ANWB-borden. En dan is het soms wel even lastig op de route te blijven.

Jan laat zien dat hij vaker achter het roer heeft gezeten.

Het lijkt of de boot is gekapseisd. Maar dat is maar schijn. Het is meer een fotografisch probleem.

En op de bootjes is het ook heel gezellig.

Ineke en Nicolette genieten met volle teugen van deze vaarexcursie.

We varen terug naar Noorden.