BLOGARCHIEFzaterdag 27 augustus 2011

Tiengemeten HVB 27 augustus 2011

Als we op de parkeerplaats in Voorburg verzamelen lijkt het weer ons gunstig gestemd. Om 10.00u steken we met het pontje van Natuurmonumenten het Vuile Gat over.  Met de fietsverhuur van Natuurmonumenten heb ik afgesproken de fietsen bij het Bezoekerscentrum neer te zetten. Ze staan er, twintig op een rij.
Volgens plan fietsen we naar de eerste vogelplek die achter het Bezoekerscentrum ligt. Een plas- dras gebiedje. Er zijn meestal wel wat steltlopers of interessante eenden te zien. Vandaag echter geen stellopers, maar daarvoor in de plaats nemen we enorme aantallen zwaluwen waar. Oeverzwaluwen, huiszwaluwen en boerenzwaluwen vormen inmiddels grote groepen die binnenkort de grote reis naar het zuiden gaan beginnen. Aan de overzijde zitten een stuk of 10 grote zilverreigers.  Nu en dan observeren we een kleine  zilverreiger.
De volgende vogelplek is de Vliedberg. In het dorp horen we een paar ringmussen. We rijden naar de Vliedberg. Onderweg nog een stop bij een bruggetje: krakeenden, slobeenden, wilde en enkele tafeleenden dobberen op het water.
In de verte naderen de eerste donkere wolken. Een stortbui? Het kan haast niet anders.  We richten onze  koplampen richting het Bezoekerscentrum. De eerste dikke druppels dalen op ons neer.  
In het halletje van het Rien Poortvliet Museum en het Bezoekerscentrum wachten we op droog weer.
Na een uurtje is het eindelijk zover. We vervolgen onze weg richting de herberg die in juni in vlammen is opgegaan.
Weer pakken donkere wolken samen. We moeten flink op de pedalen om droog aan te komen. In een oude legertent bestellen we koffie en soep.  Op het tentdoek kletteren de eerste regendruppels. Het is best wel gezellig in die tent, die me aan mijn militaire diensttijd, dat is lang geleden, doet terugdenken.
Van vogelen komt niet veel meer. Op het middagprogramma staat een bezoek aan het uiterste westen van het eiland. Maar nog voordat we bij het bezoekerscentrum aankomen begint het weer te plenzen. Om 15.oou nemen we het pontje terug naar Nieuwendijk. Eén boot eerder dan gepland.
Ik beloof de groep deelnemers de excursie in het voorjaar over te doen. Maar dan wel met fraai voorjaarsweer.


Op het pontje van Natuurmonumenten steken we het Vuile Gat over. In de ochtend prachtig weer.


Volbepakt. De nodige fotoapparatuur gaat ook mee. Je weet immers maar nooit.


Achter het bezoekerscentrum bij het plas- dras gebiedje op zoek naar leuke steltlopers.


Door het dorp Tiengemeten op weg naar de Vliedberg.

De telescoop geeft vaak antwoord op een vogelvraag.


Zo doen vogelaars dat !

We schuilen in het Rien Poortvliet Museum.

Joop kijkt of er al droog weer op komst is.

We hebben koffie, thee en soep besteld. Deze legertent is de tijdelijke vervanging van de boerderij die in juni in vlammen opging.

Het is best wel knus in zo'n oude legertent.

Wachten op het pontje naar Nieuwendijk.

zaterdag 20 augustus 2011

Slaaptrek Zwarte Sterns naar de Kreupel 20 augustus 2011

Met een uitverkochte zeilboot voeren we vanuit de haven van Enkhuizen het IJsselmeer op. De zeilen werden gehesen en we zetten koers richting het vogeleiland. De wind was helaas bijna weg, maar na alle regen van de afgelopen tijd troffen we gelukkig wel een avond met maar een kleine bui en verder een prachtige avond.
Jan van der Winden, die veel onderzoek naar de zwarte stern doet, gaf een lezing in het vooronder. Foto’s van zwarte sterns in Nederland en Afrika werden vertoond. Daarna werd het 'zomers Italiaanse biologische pastabuffet' geopend. De meeste opvarenden vonden op het dek een plek om te eten om zo niks te hoeven missen van het uitzicht. Als je de verrekijker op de horizon richtte zag je pas hoeveel zwarte sterns en visdieven er werkelijk vlogen.
Bij het eiland aangekomen maakten we een ronde om het eiland. Duizenden vogels waren aanwezig, naast zwarte sterns ook visdieven, verschillende soorten meeuwen, ganzen, eenden, aalscholvers, futen, casarca's en tot onze verassing zwom er en zeehond in de haven die zich prachtig liet zien.
We legden aan in de haven en konden van boord, iedereen zocht een plek op de steigers, het begon al schemerig te worden en dit moest de juiste plek worden om de zwarte sterns optimaal binnen te zien komen. Dit was de voorgaande weken precies op deze plek het geval. Helaas hadden de sterns juist deze avond een andere aanvliegroute naar het eiland gekozen. Slechts enkele groepjes vlogen vlak langs. Gelukkig zagen we wel de wolken van duizenden sterns vliegen tegen de oranje lucht. Helaas wat verder weg dan gehoopt.
Gelukkig was er nog een verrassing voor de opvarenden. De zwarte stern onderzoeksgroep van Jan van der Winden was aanwezig op het eiland. Ze kwamen hier om sterns te ringen en aan boord zijn twee vogels geringd zodat iedereen de vogels van dichtbij kon bekijken en informatie kreeg over het onderzoek.
In het donker voeren we terug naar de haven van Enkhuizen.

Voor meer informatie over de vaarexcursies van Fogol: www.fogol.nl/

De Schuttevaer in de haven van Enkhuizen.

Volgeboekt !

Op het IJsselmeer de eerste Zwarte Sterns, maar ook Visdiefjes.

De zeilen worden gehesen, maar dan gaat de wind liggen ... we varen verder op de moter.

De deelnemers speuren naar meer soorten. Zo zien we enkele Casarca's en enorme aantallen Aalscholvers die op de Kreupel  ook de nacht doorbrengen.

We naderen de Kreupel, talloze eilandjes waar de Zwarte Sterns in de avond voorverzamelen. De aantallen lopen op tot in de vele duizenden. In augustus zijn het voornamelijk Zwarte Sterns uit Noord-Oost Europa.

Aanmeren op de Kreupel.

We gaan de Kreupel op om de Zwarte Sterns die hier verzamelen te observeren. Als het bijna donker is zien we ze in de netten vliegen, waaruit ze worden losgemaakt om vervolgens geringd te worden.

Bij schemering zien we duizende Zwarte Sterns aankomen vliegen.

Schuttevaer. Een prachtig oud traditioneel zeilschip. De excursie was een belevenis. De lezing zeer interessant. Het Italiaanse buffet zeer verzorgd.