BLOGARCHIEFzondag 11 september 2011

Slechtvalk Haringvliet 11 september 2011

Slechtvalk (Peregrine Falcon / Falco peregrinus). Op een hoogspanningsmast langs het Haringvliet broeden ze sinds 2005 succesvol. De soort maakt momenteel een stormachtige come-back. Foto: digiscooping. De vogel zat op ca 140m hoogte. Op de website van Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard Oost wordt uitgebreid stilgestaan bij de roofvogels van deze streek.


Slechtvalk (Peregrine Falcon / Falco peregrinus).

zaterdag 10 september 2011

Zeeland HVB 10 september 2011

O.l.v. Nicolette Rab verplaatsen we ons deze keer naar Zeeland. Met 2 busjes gaan we op pad. Tegenover de Ventjagersplaten en het Adolfsgat betreden we de eerste vogelkijkhut. Eerst moeten we nog even door het tunneltje onder de weg door. De schapen op het heuveltje staan ons al weer op te wachten. Van hier heb je een wijds uitzicht over de Ventjagersplaten. In september maak je hier grote kans een visarend in de kijker te krijgen. Deze keer liet hij zich niet zien. Vorig jaar overigens wel. Vanuit de hut observeren we: witte kwikstaart, krakeend, bruine kiekendief ♀, de eerste smienten, wintertaling, oeverloper, wulp, oeverzwaluw.
We vervolgen onze excursie naar Schouwen Duivenland. Hier ligt het kleine natuurreservaat Dijkwater Noord en Zuid. Het ligt tussen Dreischor en Sirjansland. Als we aankomen staan er 2 zwarte ruiters dicht tegen de oever. Er zit nog meer. Een paar groenpootruiters, een kleine zilverreiger, enkele geoorde futen, dodaarzen. Een torenvalk met prooi vliegt voorbij. 
De lunch heeft plaats in de Heerenkeet (http://www.heerenkeet.nl/) die geheel is verbouwd en nauwelijks nog te herkennen is.
Voor de middag staat de Prunjepolder op het programma. Het gebied wordt alleen maar groter en groter, hetgeen de vogels alleen maar ten goede komt. We obsereveren veel soorten en van enkelen grote aantallen: lepelaar (ca 50), goudplevier (ca 1500), steenloper (ca 30), scholekster (ca 1000), tapuit, krombekstrandloper (1), wulp (ca 1000), rosse grutto, (ca 1000), tureluur, smient, kemphaan, groenpootruiter, bontbekplevier, zwarte ruiter, kluut (ca 20) brandgans (ca 150).
Tot slot brengen we nog even een kort bezoekje aan de Brouwersdam. Naast de vele scholeksters en steenlopers zien we nog een paarse strandloper.
Oh ja, was ik haast vergeten te vermelden: de doortrekkende graspiepers deden het vandaag goed.
Het was een geslaagde excursie met veel leuke soorten en van enkele soorten hoge aantallen.


We kijken uit over de Ventjagersplaten.

Druk overleg over welke soort het zou kunnen zijn. Ventjagersplaten.

Ondertussen tijd voor koffie.Even de vogelgids raadplegen.

Prunjepolder.

Prunjepolder.

Prunjepolder.

Prunjepolder.

Krombekstrandloper (Curlew Sandpiper / Calidris ferruginea). Prunjepolder. Digiscooping.