BLOGARCHIEFzondag 30 oktober 2011

Dagje Zeeland 30 oktober 2011

De zoektocht naar Velduilen op Schouwen leverde vandaag helaas (nog) geen Velduil op. Wel 2 Ruigpootbuizerds, Sperwer en talloze jagende Buizerds. Vanwege het grauwe weer laat de kwaliteit van de foto's te wensen over.

Buizerd (Common Buzzard / Buteo buteo). "Biddend" op de wind die over de dijk heen waait. Nu en dan ploft hij neer op zijn prooi.

Buizerd (Common Buzzard / Buteo buteo). "'Biddend" en jagend op prooi.

Onder: Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus). Boven:  
Buizerd (Common Buzzard / Buteo buteo).


Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus).

Onder: Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus). Boven:  
Buizerd (Common Buzzard / Buteo buteo). Duikelend over elkaar heen.

Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus).zaterdag 29 oktober 2011

Zuiderhavenhoofd Scheveningen 29 oktober 2011

Baken op het Zuiderhavenhoofd Scheveningen: mooi weer, laag water en veel vissers.

Tapuit (Northern Wheatear / Oenanthe oenanthe). Op doortrek op de betonblokken, die zich uitstekend lenen als uitkijkpost.  Met dank aan Boudewijn Schreiner voor de fotobewering.


Tapuit (Northern Wheatear / Oenanthe oenanthe). Vanmiddag zaten er 3. Ze kunnen goed achteruit kijken.

Winterkoning (Winter Wren / Regulus regulus). Fouragerend op de enorme rotsblokken, gebruikmakend van de  kruip-door-sluip-door strategie, in het geheel niet bang.

Winterkoning (Winter Wren / Regulus regulus). Met dank aan Boudewijn Schreiner voor de fotobewerking.

Winterkoning (Winter Wren / Regulus regulus).

Winterkoning (Winter Wren / Regulus regulus).

Oeverpieper (Eurasian Rock Pipit / Anthus petrosus). Die zie je hier vaker.

Zwarte Kraai (Carrion Crow / Corvus corone). Deze jonge Zwarte Kraai zat even op adem te komen.

Zwarte Kraai (Carrion Crow / Corvus corone). Toen ik hem van nabij probeerde te fotograferen liet hij duidelijk blijken daar niet van gediend te zijn. Met een dreighouding en veel krahh, krahh krahh-geroep probeerde hij me op afstand te houden.

Zilvermeeuw (Herring Gull / Larus argentatus).

Zilvermeeuw (Herring Gull / Larus argentatus).

Steenloper (Ruddy Turnstone / Arenaria interpres).


Steenloper (Ruddy Turnstone / Arenaria interpres).

maandag 24 oktober 2011

Zwarte Ruiters op Vogelplas Starrevaart 24 oktober 2011.


Zwarte Ruiter (Spotted Redshank / Tringa erythropus). Nog een klein aantal bevindt zich op de plas. Vandaag op het schelpeneiland naast de vogelhut. De soort is in hoofdzaak doortrekker, in klein aantal overwinteraar. In winterkleed lichtgrijze bovenzijde en helder witte onderdelen. Let op de vrij lange fijne, dunne snavel die van boven rood en van onder zwart is. Rode poten.
Foto: digiscoping.

Voor dagelijkse waarnemingen op de Vogelplas Starrevaart: VWG Vlietland

 Zwarte Ruiter (Spotted Redshank / Tringa erythropus). Foto: digiscoping.

zaterdag 22 oktober 2011

Oostvaardersplassen HVB 22 oktober 2011

Met 14 deelnemers vertrekken we naar de Oostvaardersplassen o.l.v. Jaap. Om 09.30u komen we bij het kantoor met vergaderruimte van SBB aan. We krijgen koffie. Een medewerker van SBB geeft een presentatie over het belang van de Oostvaardersplassen voor de verschillende vogels en zoogdieren.

Er leven op dit moment zo'n 800 edelherten in het gebied. Ook de zeearend is sinds een aantal jaren broedvogel van de Oostvaardersplassen.  Ook grazen er honderden wilde Heckrunderen en Konikpaarden, die er voor zorgen dat het open karakter blijft behouden.

Om 10.00u vertrekken we met de Ecokar door het terrein. Onderweg zien we veel wilde paarden en wilde runderen. Drie grote zilverreigers, talloze kramsvogels en een vos zijn goed te bekijken. De SBB-gids stopt onderweg een paar keer om informatie te geven. We zien een burcht van een Beverrat. Diverse Buizerds loeren vanuit de bomen. Om ca 12.00u komen we weer terug bij het Bezoekerscentrum, waar we afscheid nemen van de gids. Hier lunchen we gezamenlijk. We praten nog wat na en bereiden ons alvast voor op het middagdeel.

Om ca 13.00u vertrekken we naar Vogelobservatiehut De Zeearend. Onderweg stoppen we bij een kleine hut. Caroline ziet een prachtige adulte zeearend in een boom. De foto's die ik maakte zijn helaas mislukt. Ook zien we een flink aantal slobeenden.

Vanuit de Zeearend zien we veel ganzen: Brandgans, Grauwe gans en Kolgans. Trouwens, het was enorm druk in de hut. We wandelen terug naar het Bezoekerscentrum. De Baardmannen waar we op hadden gehoopt lieten zich vandaag, waarschijnlijk vanwege de drukte, niet zien.

Met de auto rijden we naar uitkijkpunt de Wildroosters. Daar bezoeken we Vogelobservatiehut de Krakeend. Met Caroline en ondergetekende blijven we bij de Klapekster die hier al geruime tijd zit. Wat een practige vogel!
Om 16.30u rijden we weer naar Den Haag. Het was een bijzondere ervaring met de Ecokar in een deel van de Oostvaardersplassen te komen, dat je normaal niet kunt bezoeken. 

Waargenomen, totaal 44:  fuut, dodaars, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, kolgans, brandgans, smient, wilde eend, slobeend, wintertaling, kuifeend, bruine kiekendief, havik, buizerd, zeearend, torenvalk, meerkoet, kievit, goudplevier, kokmeeuw, zilvermeeuw, houtduif, grote bonte specht, spreeuw, heggenmus, roodborst, winterkoning, merel, kramsvogel, koperwiek, pimpelmees, koolmees, klapekster, kauw, zwarte kraai, vink, putter, rietgors, gaai

Met dank aan Jaap voor de gezellige en leerzame excursie.

Muriel.


De gids van SBB geeft een presentatie: De Oostvaardersplassen.

Konikpaarden.

Heckrunderen.

Heckrund.

Burcht van een Beverrat.

Buizerd (Common Buzzard / Buteo buteo).

De Ecokar van SBB.

Afscheid van de gids. Jaap overhandigt het boek Broeders, Trekkers en Dwalers.

Een Zeearend, maar nu eens niet in een boom.

Driedimensionale vogels.

vrijdag 21 oktober 2011

Groenling en andere Tuinbezoekers 21 oktober 2011

Groenling (European Greenfinch /Chloris chloris). Twee weken geleden zijn we begonnen met de wintervoedering. We kregen bezoek van keep, zanglijster, grote bonte specht, groenling, staartmees, roodborst, heggenmus, halsbandparkiet, vink, gaai, kool- en pimpelmees, blauwe reiger. De muizen zijn nog niet op het voer afgekomen.
Foto: digiscoping.

Groenling (European Greenfinch /Chloris chloris). Ze zijn vooral dol op de wat grotere zaden. Foto: digiscoping.

Groenling (European Greenfinch /Chloris chloris). Foto: digiscoping.

Roodborst (European Robin / Erithacus rubecula).

Houtduif  juv. (Common Wood Pigeon / Columba palumbus).  Deze juveniele houtduif die ergens in juli van dit jaar uit het ei moet zijn gekropen, bleef de hele middag in onze tuin zitten, wat wil je met zulk zacht najaarsweer en met zoveel voer in de tuin.

zondag 16 oktober 2011

Oostvaardersplassen 16 oktober 2011

Klapekster (Great Grey Shrike / Lanius excubitor). Dit fraaie lid van de Klauwieren ontdekten we bij de wildroosters. Even vloog de vogel op vanaf zijn uitkijkpunt om vervolgens in de lucht te gaan "bidden", iets wat kenmerkend is voor de Klapekster.  Omdat de vogel vrij ver weg zat moesten we de digiscooping-techniek toepassen. Oostvaardersplassen, 16 oktober 2011.

Klapekster (Great Grey Shrike / Lanius excubitor). Wildroosters, Oostvaardersplassen, 16 oktober 2011.

Het weer was vandaag weer ronduit super. Zon, geen wolk, nauwelijks wind, een strak blauwe lucht en een zicht van ca 8000 m. Voor de Grote Praambult een groep van zo'n 50 Holenduiven. Natuurlijk weer een paar Buizerds in verspreide bomen. In de verte eem Zeearend die in een boom neerstreek en meteen onzichtbaar was.

Over de Kleine Praambult enorme groepen Kolganzen en voor ons een jagende ♀ Bruine Kiekendief.
We horen wel een groepje Baardmannen, maar die laten zich niet zien.

Bij de wildroosters zien we een Klapekster die op deze plek jaarlijks wordt waargenomen.

We wandelen over het Julianapad naar vogelobservatiehut De Grote Zilverreiger  in de hoop dat er achter de kijkgaten iets leuks zit. Slechts een Grote Zilverreiger zit te vissen. Als we terugwandelen horen we weer Baardmannen en enkele Rietgorzen. 

Bij het haventje op de Oostvaardersdijk voor Almere dobberen eenden: Kuifeende, Tafeleenden en een groep Brilduikers ♀♀. Even verderop 2 ♂♂. 

Bij de Lepelaarsplassen observeren we vanaf de Oostvaardesrdijk: Kleine Zwanen, Slobeenden, Wintertalingen en Pijlstaarten.

Fraaie hekken met nog fraaiere vogels tegenover het Julianapad, Oostvaardersdijk.

Een strak blauwe hemel en dat op 16 oktober.

Waargenomen: Klapekster, Wintertaling, Buizerd, Ruigpootbuizerd (1), Sperwer, Zeearend, Kolgans (ca 600), holenduif (ca 50), Baardman (Kleine Praambult ca 10, Julianapad ca 3), Witgat (1), Rietgors, Zanglijster, Koperwiek, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Brandgans, Torenvalk, Witte Kwikstaart, Bruine Kiekendief (1 ♀  jagend voor de Kleine Praambult), Graspieper, Slobeend, Tafeleend, Pijlstaart, Brilduiker (ca 30 ♀♀ + 2 ♂♂, haventje langs de Oostvaardersdijk), Kleine Zwaan (3, Lepelaarsplassen). 
 Steeds meer duidelijke informatieborden.

zaterdag 15 oktober 2011

Slikken van Voorne en Groene Strand HVB 15 oktober 2011De HVB excursie “Slikken van Voorne en Het Groene Strand” begint voor de 18 deelnemers bij Restaurant 't Wapen van Marion. Voordat we aan de wandeling door het Groene Strand beginnen, onderzoeken we eerst met verrekijkers en telescopen de vlakte met struweel voor ons. Het is immers trektijd en je weet maar nooit wat er voor je zit.  Het weer is bijzonder fraai. Het zicht is enorm.
Bij uitstek een dag waarop je leuke soorten kunt verwachten.
Hoog over ons heen vliegt een formatie Kolganzen. In de verte zit een roofvogel waarvan we vermoeden dat het om een Smelleken gaat.
Er vliegen Veldleeuweriken, Zanglijsters en  Vinken over. Een groep van 8 Baardmannen laat zich goed zien en horen. Als we bij de vogelkijkhut aankomen gaan de eerste roofvogels op de wieken: Buizerds en Sperwers vliegen hoog over. Het belooft een spectaculair vogeldagje te worden.

Vanuit de hut observeren we een vrouwtje Havik, bezig met het plukken van een gans of eend. Verderop zit een Klapekster op de uitkijk. Vier Grote Zilverreigers vliegen hoog over en even later formaties Brandganzen. De vogels zijn vanwege het heldere weer bijzonder goed te determineren.
Middagdeel. Om ca 12.30u lunchen we in Strandpaviljoen De Duinrand in Oostvoorne.
In de middag maken we eerst een korte wandeling langs de Slikken van Voorne.  Een Roodborstttapuit (1e winter) zit op de uitkijk. Op de slikken begint de lucht door de warmte te trillen. Daardoor zijn de vogels op de slikken nauwelijks nog te determineren.
Wulpen, Rotganzen en Bergeenden zijn nog wel op naam te brengen, maar de kleinere strandlopers zijn niet goed te zien. De roofvogels vliegen vandaag vrij hoog. Buizerds en Sperwers vliegen regelmatig over. Een overvliegende Rode Wouw en een vrouwtje Blauwe Kiekendief vliegen langs.

Het 2e deel van de middag bestaat uit een wandeling naar Vogelkijkhut De Bonte Piet. Van achter een kijkscherm zien we een Slechtvalk op de slikken.
Als we bij de Vogelkijkut aankomen vliegen 2 Ruigpootbuizerds over. Het wordt hoogwater. Dus moeten we snel te werk gaan voordat de vogels zijn gevlogen. We hebben een fraai uitzicht over de Westplaat: Drieteenstrandlopers, Zilverplevieren, Goudplevieren, Bontbekplevieren, Wulpen en Bonte Strandlopers zitten op de slikken. Om ca 17.00u eindigt de excursie en rijden we weer naar den Haag met het gevoel iets van de vogeltrek te hebben mee gekregen.

Waarnemingen:
kolgans, grauwe gans, brandgans, rotgans, bergeend, nijlgans, krakeend, wintertaling, kuifeend, middelste zaagbek (♂ en ♀♀, totaal 26), fazant, dodaars, fuut, aalscholver, grote zilverreiger (ca 8), blauwe reiger, ooievaar (9 op de lichtmasten langs de A13), lepelaar (2), rode wouw, bruine kiekendief (1x ♀), blauwe kiekendief (1x ♂), buizerd, ruigpootbuizerd (2x), sperwer (ca 8), havik (1x), torenvalk, `slechtvalk (1x), smelleken (1x?), scholekster, bontbekplevier, zilverplevier, goudplevier, kievit, drieteenstrandloper, bonte strandloper, tureluur, wulp, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, holendief, grote bonte specht, veldleeuwerik, boerenzwaluw (1x), graspieper, heggemus, roodborst, tapuit, roodborsttapuit (1x 1e winter), zanglijster, koperwiek, kramsvogel, winterkoning, koolmees, pimpelmees, baardman (8x), klapekster, spreeuw (groepen; trek), vink, groenling, rietgors.
  

Grote Zilverreiger (Western Great Egret /Casmerodius albus). Foto: Caroline Walta.


Havik ♀ 2e kj. (Northern Goshawk / Accipiter gentilis).  Bezig een prooi, in dit geval een eend, te verorberen. Foto: Caroline Walta.


Klapekster (Great Grey Shrike / Lanius excubitor). Foto: Caroline Walta.


Rode Wouw (Red Kite / Milvus milvus). Foto: Caroline Walta.


Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus). Gisteren en vandaag trokken er veel door.
Foto: Caroline Walta.


Ochtendwandeling door het Groene Strand. Met o.a een groepje Baarmannen dat vanuit het riet opvliegt. Het kenmerkende metaalachtige "tsing, tsing- roepje"  is goed te horen.  


Ochtendwandeling door het Groene Strand. In de struiken Heggemus, Vink , Roodborst, soms een Rietgors.  


Het is een fraaie wandeling !


Ochtendwandeling door het Groene Strand. Rond 11.oou zien we de eerste roofvogels hoog in de lucht.


Bij de hut aan het einde van het Groene Strand regelmatig overtrekkende roofvogels zoals Buizerd en Sperwer.


Vanuit de hut aan het Groene Strand: Klapekster en Havik.


Vogelen en fotograferen vanuit de vogelkijkhut.


Naast de hut: Dodaars, Brandgans, Kievit.

We lunchen in Restaurant 't Wapen van Marion in Oostvoorne.


Een Roodborsttapuit zit op de uitkijk. 


Het wordt warmer en steeds meer roofvogels vliegen over. 

Een Rode Wouw vliegt over.
In de staan wachten om door de telescoop te mogen kijken.

Buizerds en Sperwers. Ze steken fraai af tegen de blauwe hemel.


Ze "zitten" vandaag heel hoog en daardoor niet meteen in beeld.


Op weg naar de vogelobservatiehut De Bonte Piet.

Voldoende informatie.
De vogelhut De Bonte Piet is een echte aanrader. Uitzicht op de Westplaat.
Het was een geslaagde excursie.