BLOGARCHIEFzaterdag 1 oktober 2011

Eurobirdwatch 1 okt 2011 Wolfheze HVB

Tijdens de Euro Bird Watch van zondag 2 oktober 2011 werden in ongeveer 30 landen in Europa (trek)vogels geteld. Vorig jaar deden zo’n 60.000 mensen mee en werden door hen in totaal 3.125.000 vogels geteld! In Nederland hebben toen 105 vogelwerkgroepen deelgenomen, die samen ongeveer 150 tellingen hebben georganiseerd en ruim 311.000 vogels noteerden (verspreid over 191 soorten). Dit jaar rekent Vogelbescherming Nederland op minstens evenveel deelnemers om er weer een groot succes van te maken.

De telpost van de Haagse Vogelbeschermening was dit jaar gelegen in Wolfheze en werd bemand door 8 leden van de vereniging. Het resultaat van de telling viel enigszins tegen vanwege een gebrek aan wind. Toch zorgden het bijzonder fraaie nazomerweer en de mooie ligging op de heide voor een gezellige dag. Jaap Zoet verzamelde aan het einde van de middag de telgegens, die later op dag aan Vogelbescherming Nederland werden doorgegeven:


 1. graspieper 26                                        14. kneu 7
 2. boerenzwaluw 2                                   15. tjiftjaf 1
 3. spreeuw 9                                              16. boomkruiper 6
 4. vink 59                                                   17. roodborst 1
 5. sijs 6                                                        18. merel 2
 6. sperwer 6                                               19. pimpelmees 2
 7. buizerd 7                                                20. groenling 3
 8. grote bonte specht 1                            21. paapje 1
 9. zwarte specht 1                                     22. grote lijster 6
 10. koolmees 5                                             23. zwarte mees 2
 11. zanglijster 1                                            24. witte kwikstaart 4
 12. boomklever 10                                      25. boomleeuwerik 5
 13. appelvink 1
De resultaten van Euro Birdwatch 2011 zijn te vinden op: vogelbescherming birdwatch 2011


Telpost HVB Wolfheze. De gegevens worden telkens door Jaap bijgewerkt.

Tussendoor een momentje voor een foto.

Als er even geen vogels overtrekken is het tijd om een krantje te lezen.

Soms biedt de vogelgids antwoord op een lastig vogeldilemma.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten