BLOGARCHIEFzondag 16 oktober 2011

Oostvaardersplassen 16 oktober 2011

Klapekster (Great Grey Shrike / Lanius excubitor). Dit fraaie lid van de Klauwieren ontdekten we bij de wildroosters. Even vloog de vogel op vanaf zijn uitkijkpunt om vervolgens in de lucht te gaan "bidden", iets wat kenmerkend is voor de Klapekster.  Omdat de vogel vrij ver weg zat moesten we de digiscooping-techniek toepassen. Oostvaardersplassen, 16 oktober 2011.

Klapekster (Great Grey Shrike / Lanius excubitor). Wildroosters, Oostvaardersplassen, 16 oktober 2011.

Het weer was vandaag weer ronduit super. Zon, geen wolk, nauwelijks wind, een strak blauwe lucht en een zicht van ca 8000 m. Voor de Grote Praambult een groep van zo'n 50 Holenduiven. Natuurlijk weer een paar Buizerds in verspreide bomen. In de verte eem Zeearend die in een boom neerstreek en meteen onzichtbaar was.

Over de Kleine Praambult enorme groepen Kolganzen en voor ons een jagende ♀ Bruine Kiekendief.
We horen wel een groepje Baardmannen, maar die laten zich niet zien.

Bij de wildroosters zien we een Klapekster die op deze plek jaarlijks wordt waargenomen.

We wandelen over het Julianapad naar vogelobservatiehut De Grote Zilverreiger  in de hoop dat er achter de kijkgaten iets leuks zit. Slechts een Grote Zilverreiger zit te vissen. Als we terugwandelen horen we weer Baardmannen en enkele Rietgorzen. 

Bij het haventje op de Oostvaardersdijk voor Almere dobberen eenden: Kuifeende, Tafeleenden en een groep Brilduikers ♀♀. Even verderop 2 ♂♂. 

Bij de Lepelaarsplassen observeren we vanaf de Oostvaardesrdijk: Kleine Zwanen, Slobeenden, Wintertalingen en Pijlstaarten.

Fraaie hekken met nog fraaiere vogels tegenover het Julianapad, Oostvaardersdijk.

Een strak blauwe hemel en dat op 16 oktober.

Waargenomen: Klapekster, Wintertaling, Buizerd, Ruigpootbuizerd (1), Sperwer, Zeearend, Kolgans (ca 600), holenduif (ca 50), Baardman (Kleine Praambult ca 10, Julianapad ca 3), Witgat (1), Rietgors, Zanglijster, Koperwiek, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Brandgans, Torenvalk, Witte Kwikstaart, Bruine Kiekendief (1 ♀  jagend voor de Kleine Praambult), Graspieper, Slobeend, Tafeleend, Pijlstaart, Brilduiker (ca 30 ♀♀ + 2 ♂♂, haventje langs de Oostvaardersdijk), Kleine Zwaan (3, Lepelaarsplassen). 
 Steeds meer duidelijke informatieborden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten