BLOGARCHIEFzaterdag 15 oktober 2011

Slikken van Voorne en Groene Strand HVB 15 oktober 2011De HVB excursie “Slikken van Voorne en Het Groene Strand” begint voor de 18 deelnemers bij Restaurant 't Wapen van Marion. Voordat we aan de wandeling door het Groene Strand beginnen, onderzoeken we eerst met verrekijkers en telescopen de vlakte met struweel voor ons. Het is immers trektijd en je weet maar nooit wat er voor je zit.  Het weer is bijzonder fraai. Het zicht is enorm.
Bij uitstek een dag waarop je leuke soorten kunt verwachten.
Hoog over ons heen vliegt een formatie Kolganzen. In de verte zit een roofvogel waarvan we vermoeden dat het om een Smelleken gaat.
Er vliegen Veldleeuweriken, Zanglijsters en  Vinken over. Een groep van 8 Baardmannen laat zich goed zien en horen. Als we bij de vogelkijkhut aankomen gaan de eerste roofvogels op de wieken: Buizerds en Sperwers vliegen hoog over. Het belooft een spectaculair vogeldagje te worden.

Vanuit de hut observeren we een vrouwtje Havik, bezig met het plukken van een gans of eend. Verderop zit een Klapekster op de uitkijk. Vier Grote Zilverreigers vliegen hoog over en even later formaties Brandganzen. De vogels zijn vanwege het heldere weer bijzonder goed te determineren.
Middagdeel. Om ca 12.30u lunchen we in Strandpaviljoen De Duinrand in Oostvoorne.
In de middag maken we eerst een korte wandeling langs de Slikken van Voorne.  Een Roodborstttapuit (1e winter) zit op de uitkijk. Op de slikken begint de lucht door de warmte te trillen. Daardoor zijn de vogels op de slikken nauwelijks nog te determineren.
Wulpen, Rotganzen en Bergeenden zijn nog wel op naam te brengen, maar de kleinere strandlopers zijn niet goed te zien. De roofvogels vliegen vandaag vrij hoog. Buizerds en Sperwers vliegen regelmatig over. Een overvliegende Rode Wouw en een vrouwtje Blauwe Kiekendief vliegen langs.

Het 2e deel van de middag bestaat uit een wandeling naar Vogelkijkhut De Bonte Piet. Van achter een kijkscherm zien we een Slechtvalk op de slikken.
Als we bij de Vogelkijkut aankomen vliegen 2 Ruigpootbuizerds over. Het wordt hoogwater. Dus moeten we snel te werk gaan voordat de vogels zijn gevlogen. We hebben een fraai uitzicht over de Westplaat: Drieteenstrandlopers, Zilverplevieren, Goudplevieren, Bontbekplevieren, Wulpen en Bonte Strandlopers zitten op de slikken. Om ca 17.00u eindigt de excursie en rijden we weer naar den Haag met het gevoel iets van de vogeltrek te hebben mee gekregen.

Waarnemingen:
kolgans, grauwe gans, brandgans, rotgans, bergeend, nijlgans, krakeend, wintertaling, kuifeend, middelste zaagbek (♂ en ♀♀, totaal 26), fazant, dodaars, fuut, aalscholver, grote zilverreiger (ca 8), blauwe reiger, ooievaar (9 op de lichtmasten langs de A13), lepelaar (2), rode wouw, bruine kiekendief (1x ♀), blauwe kiekendief (1x ♂), buizerd, ruigpootbuizerd (2x), sperwer (ca 8), havik (1x), torenvalk, `slechtvalk (1x), smelleken (1x?), scholekster, bontbekplevier, zilverplevier, goudplevier, kievit, drieteenstrandloper, bonte strandloper, tureluur, wulp, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, holendief, grote bonte specht, veldleeuwerik, boerenzwaluw (1x), graspieper, heggemus, roodborst, tapuit, roodborsttapuit (1x 1e winter), zanglijster, koperwiek, kramsvogel, winterkoning, koolmees, pimpelmees, baardman (8x), klapekster, spreeuw (groepen; trek), vink, groenling, rietgors.
  

Grote Zilverreiger (Western Great Egret /Casmerodius albus). Foto: Caroline Walta.


Havik ♀ 2e kj. (Northern Goshawk / Accipiter gentilis).  Bezig een prooi, in dit geval een eend, te verorberen. Foto: Caroline Walta.


Klapekster (Great Grey Shrike / Lanius excubitor). Foto: Caroline Walta.


Rode Wouw (Red Kite / Milvus milvus). Foto: Caroline Walta.


Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus). Gisteren en vandaag trokken er veel door.
Foto: Caroline Walta.


Ochtendwandeling door het Groene Strand. Met o.a een groepje Baarmannen dat vanuit het riet opvliegt. Het kenmerkende metaalachtige "tsing, tsing- roepje"  is goed te horen.  


Ochtendwandeling door het Groene Strand. In de struiken Heggemus, Vink , Roodborst, soms een Rietgors.  


Het is een fraaie wandeling !


Ochtendwandeling door het Groene Strand. Rond 11.oou zien we de eerste roofvogels hoog in de lucht.


Bij de hut aan het einde van het Groene Strand regelmatig overtrekkende roofvogels zoals Buizerd en Sperwer.


Vanuit de hut aan het Groene Strand: Klapekster en Havik.


Vogelen en fotograferen vanuit de vogelkijkhut.


Naast de hut: Dodaars, Brandgans, Kievit.

We lunchen in Restaurant 't Wapen van Marion in Oostvoorne.


Een Roodborsttapuit zit op de uitkijk. 


Het wordt warmer en steeds meer roofvogels vliegen over. 

Een Rode Wouw vliegt over.
In de staan wachten om door de telescoop te mogen kijken.

Buizerds en Sperwers. Ze steken fraai af tegen de blauwe hemel.


Ze "zitten" vandaag heel hoog en daardoor niet meteen in beeld.


Op weg naar de vogelobservatiehut De Bonte Piet.

Voldoende informatie.
De vogelhut De Bonte Piet is een echte aanrader. Uitzicht op de Westplaat.
Het was een geslaagde excursie.


1 opmerking:

  1. Had ik er maar bij kunnen zijn, om te watertanden.
    Ben Niemeijer

    BeantwoordenVerwijderen