BLOGARCHIEFzondag 20 november 2011

Ochtendje vogelen op het Zuiderhavenhoofd, 1e Binnenhaven en Duindorp. 19 november 2011.

In en rond de haven is er altijd wel iets leuks te beleven. Deze ochtend een vrijwel rimpelloze zee, terwijl het al bijna eind november is. Er dobberen 2 zeekoeten tussen de pieren. Een zwarte zee-eend, die nu eens ver weg is en dan weer dichtbij , laat zich moeilijk fotograferen. De 2 middelste zaagbekken gaan al snel op de wieken.
een paarse strandloper en een grote kwikstaart zijn ook niet benaderbaar.
Verder deze ochtend nog: drieteenstrandlopers, een paarse strandloper, huis- en ringmussen in Duindorp, een 1e jaars slechtvalk op de zendmast, overvliegende brandganze in V-formatie. En natuurlijk de handtamme steenlopers. De zilvermeeuwen zijn hier tot zeer dichtbij te benaderen, het zijn prachtvogels !!

Toch nog een paar foto's geschoten.

Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). 1e binnenhaven Scheveningen, deze vogel verblijft hier al enkele weken.

Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). 1e binnenhaven Scheveningen.

 
Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). 1e binnenhaven Scheveningen. In de weerspielgeling van het blauwe schip de "Barend Biesheuvel" lijkt het alsof de vogel in een potje inkt ronddobbert.  

Zeekoet (Common Murre / Uria aalge). Tussen de pieren, wapperend met de vleugels.

Zwarte Zee-eend, 1e jaars ♀  (Black Scoter / Melanitta nigra).

Zwarte Zee-eend, 1e jaars ♀ (Black Scoter / Melanitta nigra).

Middelste Zaagbek ♀ (Red-breasted Merganser / Mergus serrator). Zuiderhavenhoofd.

Middelste Zaagbek ♀ (Red-breasted Merganser / Mergus serrator). Zuiderhavenhoofd.

Kokmeeuw (Black-headed Gull / Chroicocephalus ridubundus). Zuiderhavenhoofd.

Aalscholver (Great Cormorant / Phalacrocorax carbo). 1e binnenhaven Scheveningen.

Ringmus (Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus).  Deze ringmus hoort eigenlijk niet thuis in het bovenste rijtje, maar toch. In Duindorp is nog een groepje huismussen waarin zich ook een paar ringmussen ophouden.

vrijdag 18 november 2011

Dagelijkse tuingasten. 18 november 2011

Groenling (European Greenfinch / Chloris chloris). In voorgaande jaren hadden we soms één dagje een groenling op bezoek. Dit jaar hebben we vanaf oktober al drie vaste klanten. Beter voer ? Wordt het toch een bizarre winter?  

Groenling (European Greenfinch / Chloris chloris).

Groenling (European Greenfinch / Chloris chloris).

Pimpelmees (European Blue Tit / Cyanistes caeruleus). Het hele jaar door en broeden doen ze bij de buren in een nestkast.

Roodborst (European Robin / Erithacus rubecula). Vanaf half september een dagelijkse bezoeker. Soms hebben we er twee en meteen gaan ze met elkaar op de vuist.

Vink ♂ (Common Chaffinch / Fringilla coelebs). Dit jaar zo'n 12 vinken te gast.

Vink ♀ (Common Chaffinch / Fringilla coelebs).

zondag 13 november 2011

Schouwen Duiveland 13 november 2011

Schouwen Duiveland: Na een 2e poging hebben we ook vandaag geen velduilen waargenomen. Van vogelaars hoorden we dat er één over was komen vliegen. We zagen wel veel roofvogel zoals blauwe kiekendief, 2 ruigpootbuizerds, torenvalken en buizerds.  Jagend en steeds een prooi pakkend.  Een mistige, troosteloze dag. Ruigpootbuizerds worden nog steeds in vrijwel alle provincies waargenomen. De invasie is toe te schrijven aan een goed lemmingen-voorjaar, met als gevolg een goed broedseizoen voor de ruigpootbuizerd en daarvan kunnen vogelaars in Nederland nu de vruchten plukken.

 Jagende vrouw Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).  

 Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).

 Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).

 Blauwe Kiekendief (Hen Harrier / Circus cyaneus).

Brandgans (Barnacle Goose / Branta leucopsis).

Jagende Ruigpootbuizerd (RoughButeo-legged / Buteo lagopus) vlak
                                                                               voordat ie op z'n prooi neerduikt.  

  Torenvalk (Common Kestrel / Falco tinnunculus). Loerend naar een muisje? Of zat ze naar mij te kijken ?

  Torenvalk (Common Kestrel / Falco tinnunculus).

Zilvermmeeuw  (Herring Gull / Larus argentatus). Brouwersdam: helaas was het al te laat en te mistig om de aanwezige groepen middelste zaagbekken te fotograferen.

Fazant (Common Pheasant / Phasianus colchicus). Ergens onderweg in de Zeeuwse klei. Deze vogel gaf tenminste nog wat kleur aan deze grauwe, mistige dag.

Haas.


                                                

zaterdag 12 november 2011

Kraanvogels in de Diepholzer Moorniederung "Dem Kranich auf dem Spur", 6 november 2011.

Kraanvogel (Common Crane / Grus grus).

Bovenstaande foto's zijn gedigiscopied.

Grappige bordjes wijzen je hier op een beschermd vogelgebied.

Ringmus (Tree Sparrow / Passer montanus). Digiscopie.

 
Ingang Grosses Moor bei Barnstorf.

Mittleres Wietingsmoor, leuk Moor met niet alleen maar Kraanvogels.

Uitkijken over het Mittleres Wietingsmoor.

Vogelobservatiehut of jachthut ?

Veel nuttige info.

Veel vogelaars komen hier bijeen om de avondtrek te bekijken.

En dan zie je ze niet meer, maar je hoort ze nog wel ver weg in het Moor.

woensdag 9 november 2011

Kraanvogels in de Diepholzer Moorniederung "Dem Kranich auf dem Spur", 4, 5 en 6 november 2011.

De Diepholzer Moorniederung staat op de route van de Duitse en Scandinavische kraanvogels die in oktober en november op weg gaan naar de overwinteringsgebieden rond de Middellandse Zee. In de omgeving van Diepholz en Rheden bevinden zich een tiental hoogveengebieden waar kraanvogels vanaf eind oktober tot medio november een tussenstop maken. Op de akkertjes waarop juist geoogst is, maisakkertjes worden ze ook wel genoemd, eten ze de resten mais, bieten en aardappelen. Na het opvetten vliegen ze vervolgens door naar de volgende tussenstop in Lac du Der in de Champagne in Noord-Frankrijk. Daarna zijn ze voldoende opgevet om naar de Middellandse Zee te vliegen.

Wij bezochten de hoogveengebieden Rehdener Geestmoor, Großes Moor bei Barnstorf, Mittleres Wietingsmoor en het Neustädter Moor en het Naturpark Dümmer.

Naast de vele duizenden kraanvogels zagen we verder : klapekster, geelgors, roek, buizerd, ruigpootbuizerd, torenvalk, blauwe kiekendief, slechtvalk, zeearend, ringmus, goudvink, fitis !, rietgors, rietgans, kolgans, grote zilverreiger, kramsvogel, koperwiek, zanglijster, staartmees, graspieper.

 
Al voor zonsopgang vliegen grote groepen in V formatie en onder luid Krü, Krö, Krü" vanuit hun slaapplaatsen naar de maisakkers om er te fourageren. Rehdener Geestmoor.

De aantallen zijn spectaculair. De truc is je zodanig op te stellen dat ze over je heen vliegen. Rehdener Geestmoor.

We hebben hebben een dag tevoren een plek gevonden van waar de vogels je niet uit de lucht kunnen zien. En dan vliegt er soms een een formatie laag over je heen. Ze zijn uiterst behoedzaam en schuw. Rehdener Geestmoor.  

Met het weinige licht is het lastig fotograferen. Rehdener Geestmoor.

Je hebt al snel bewegingsonscherpte. Rehdener Geestmoor.

Kraanvogel met juv. (Common Crane / Grus grus). De foto's zijn gemaakt vanuit de auto ergens op weg naar het  Mittleres Wietingsmoor. We zijn bewust niet uitgestapt om verstoring te komen. Verstoring kan ertoe leiden dat de ouders hun jong kwijtraken. En willen we dat ?  

Uitkijktoren in het Rehdener Geestmoor. Op de website Bund Diepholzer Moorniederung is veel actuele  informatie te vinden. http://www.bund-dhm.de/

Kraanvogels. (Common Crane / Grus grus). Omgeving Mittleres Wietingsmoor.

Kraanvogels. (Common Crane / Grus grus). Omgeving Mittleres Wietingsmoor.

Kraanvogel met juv. (Common Crane / Grus grus). Omgeving Mittleres Wietingsmoor.

Kraanvogels (Common Crane / Grus grus). Omgeving Mittleres Wietingsmoor.

Kraanvogel met juv. (Common Crane / Grus grus). Omgeving Mittleres Wietingsmoor.

Gelukkig genieten de vogels in Europa bescherming en kunnen ze rekenen op brede steun van diverse particuliere natuurorganisaties. Rehdener Geestmoor.

Krü, Krö, Krü .... het geluid dat ver draagt. Rehdener Geestmoor.

In de namiddag was er wat meer licht zodat we wat meer details van de ondervleugels konden waarnemen.
Mittleres Wietingsmoor.