BLOGARCHIEFzaterdag 10 december 2011

Drieteen- en Dwergmeeuwen 1e Binnenhaven Scheveningen en Starrevaart 10 december 2011.

De stormen van de afgelopen dagen jagen veel leuke soorten de Scheveningse haven in. Deze ochtend komt een gezellig clubje vogelaars en fotografen op de soorten af. Het was oergezellig met Josephine, Gosse, Wim en Arno. Tja, en dan. Normaal kom je op je kamera vele millimeters tekort, maar deze ochtend was van het tegendeel sprake, ze vlogen veelal te "close" door de zoeker.  

Dwergmeeuw ad (Little Gull / Hydrocoloeus minutus

Dwergmeeuw ad (Little Gull / Hydrocoloeus minutus

Drieteenmeeuw juv 1e winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw juv 1e winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla).

1e Binnenhaven Scheveningen. Foto: Muriel - digiscoping.

Drieteenmeeuw ad winter (Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla). Kokmeeuw (Black-headed Gull/ Chroicocephalus ridibundus). Foto: Muriel - digiscoping.

Kokmeeuw (Black-headed Gull/ Chroicocephalus ridibundus). Foto: Muriel - digiscoping.

Grauwe Gans, Bergeend, Kleine Zwaan. Starrevaart Vogelplas. Foto: Muriel - digiscoping.

Grauwe Gans, Bergeend, Kleine Zwaan. Starrevaart Vogelplas. Foto: Muriel - digiscoping.zondag 4 december 2011

Topper Katwijk a/d Rijn 4 december 2011

Na tevergeefs naar de buidelmezen in de Klaas Hennepoelpolder te hebben gezocht, brengen we nog even een kort bezoek aan het Uitwateringskanaal in Katwijk a/de Rijn. De eerder gemelde toppers dobberen nog steeds op het kanaal. Als een van beide vogels mij heeft ontdekt zwemt hij op me af. Blijkbaar wil hij op de foto. Ik schiet een paar plaatjes. Het is al laat in de namiddag en de lichtomstandigheden waren vandaag toch al slecht. Meer kon ik er niet van maken.

Topper (Greater Scaup / Aythya marila).

Topper (Greater Scaup / Aythya marila).

donderdag 1 december 2011

De Zandmotor en De Vogelknip. 1 december 2011.

Vanaf januari 2011 wordt de Zandmotor aangelegd. Met de Zandmotor voeren Rijkswaterstaat en de Provincie een pilot uit met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand voor de Nederlandse kust. Na aanleg zal dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreiden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen.


De Zandmotor heeft de vorm van een haak. Deze haak komt ten noorden van Ter Heijde te liggen, op de hoogte van natuurgebied Solleveld.Vandaag willen we, Hans en ik, de Zandmotor bezoeken, met als doel ringen van meeuwen af te lezen. Bij Ockenburgh lopen we het strand op om vandaar naar de Zandmotor te wandelen. Na één uur lopen geven we het op vanwege de harde wind en opstuivend zand. Het strand is verlaten. We observeren futen, scholeksters, een middelste zaagbek en meeuwen boven zee.


Nog een flink eind lopen naar de Zandmotor.

Onderweg fouragerende scholeksters.


Na de koffie besluiten we naar de Starrevaart Vogelplas rijden. In deze tijd van het jaar zijn hier altijd talloze wintergasten te zien. Het regent flink en de Vogelknip biedt een schuilplaats. Vogelaars en vogelfotografen turen door de kijkgaten over het water. Tegen het einde van de middag lukt het Hans toch nog 2 geringde grauwe ganzen en één geringde kleine mantelmeeuw te vinden, waarvan hij de ringen nauwkeurig kan aflezen.  

Waargenomen:

watersnip, krakeend, smient, scholekster, slobeend, wintertaling, grote- en kleine mantelmeeuw,
brilduiker, fuut, grauwe gans, kolgans, kievit, pijlstaart, bergeend, stormmeeuw, spreeuw, havik, wintertaling, grote zilverreiger, stekelstaarteend, kuifeend.
Al met al toch een geslaagde dag.
Muriel.