BLOGARCHIEFdonderdag 1 december 2011

De Zandmotor en De Vogelknip. 1 december 2011.

Vanaf januari 2011 wordt de Zandmotor aangelegd. Met de Zandmotor voeren Rijkswaterstaat en de Provincie een pilot uit met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand voor de Nederlandse kust. Na aanleg zal dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreiden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen.


De Zandmotor heeft de vorm van een haak. Deze haak komt ten noorden van Ter Heijde te liggen, op de hoogte van natuurgebied Solleveld.Vandaag willen we, Hans en ik, de Zandmotor bezoeken, met als doel ringen van meeuwen af te lezen. Bij Ockenburgh lopen we het strand op om vandaar naar de Zandmotor te wandelen. Na één uur lopen geven we het op vanwege de harde wind en opstuivend zand. Het strand is verlaten. We observeren futen, scholeksters, een middelste zaagbek en meeuwen boven zee.


Nog een flink eind lopen naar de Zandmotor.

Onderweg fouragerende scholeksters.


Na de koffie besluiten we naar de Starrevaart Vogelplas rijden. In deze tijd van het jaar zijn hier altijd talloze wintergasten te zien. Het regent flink en de Vogelknip biedt een schuilplaats. Vogelaars en vogelfotografen turen door de kijkgaten over het water. Tegen het einde van de middag lukt het Hans toch nog 2 geringde grauwe ganzen en één geringde kleine mantelmeeuw te vinden, waarvan hij de ringen nauwkeurig kan aflezen.  

Waargenomen:

watersnip, krakeend, smient, scholekster, slobeend, wintertaling, grote- en kleine mantelmeeuw,
brilduiker, fuut, grauwe gans, kolgans, kievit, pijlstaart, bergeend, stormmeeuw, spreeuw, havik, wintertaling, grote zilverreiger, stekelstaarteend, kuifeend.
Al met al toch een geslaagde dag.
Muriel.
 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten