BLOGARCHIEFzondag 8 januari 2012

Vaartocht Haringvliet - Hollands Diep met de HVB olv Staatsbosbeheer. 7 januari 2012

Vaartocht over het Haringvliet – Hollands Diep met de Haagse Vogelbescherming.
Na de hevige storm en de flinke regenval van de afgelopen week is de rust enigszins weergekeerd.
Twintig enthousiaste vogelaars hebben zich voor de vaarexcursie aangemeld. Na een korte uitleg van een van de medewerkers van Staatsbosbeheer over het programma van de dag en over de route die we vandaag  gaan volgen, varen we om 10.00u uit de haven van het oude vestingstadje stadje Willemstad. De zon schijnt, de wind waait niet al te hard meer, maar de golven zijn er nog steeds.
De boot is vrijwel geheel volgeboekt en de sfeer is prima. Vanaf het achterdek is het goed vogelen bij gunstig ligt. Op het bovendek is volop ruimte. Het uitzicht op de verschillende natuurgebieden die we passeren is heel fraai. Vanaf het water blijkt maar weer eens te meer hoe mooi ons landje is.
Met het kaartje dat bij vertrek is uitgedeeld kunnen we nauwkeurig zien hoe de route verloopt en welke natuurgebieden we passeren. Vanuit de stuurhut wordt telkens omgeroepen welke vogels te zien zijn.
Gelukkig blijft de zon tot laat in de namiddag meewerken waardoor er op het achter- en bovendek
langdurig  en door velen gevogeld kan worden. 
Om 16.00u zijn we weer terug in het haventje.  Het was wederom een geslaagde dag.

Met dank aan Arris Jan van Ekris, Wim en Harriet Kolber voor het nauwkeurig bijhouden van de tellijst:

1 Middelstse Zaagbek 2 Grote Zaagbek 3 Wintertaling 4 Pijlstaart 5 Brilduiker 6 Bergeend 7 Kuifend 8 Slobeend 9 Krakeend 10 Tafeleend 11 Smient 12 Wilde Eend 13 Fuut 14 Dodaars 15 Geoorde Fuut 16 Kuifduiker 17 Eider 18 Drieteenmeeuw  19 Grote Mantelmeeuw 20 Zilvermeeuw 21 Stormmeeuw 22 Kokmeeuw 23 Meerkoet 24 Blauwe Reiger 25 Grote Zilverreiger 26 Kleine Zwaan 27 Knobbelzwaan 28 Canadese Gans 29 Kolgans 30 Brandgans 31 Grauwe Gans 32 Nijlgans 33 Boerengans 34 Houtduif 35 Ekster 36 warte Kraai 37 Buizerd 38 Havik 39 Slechtvalk 40 Blauwe Kiekendief 41 Bruine Kiekendief 42 Aalscholver (ook met witte broedvlek, wat al heel vroeg in het jaar is) 43 Kievit
 44 Scholekster 45 Oeverloper 46 Goudplevier 47 Spreeuw 48 Kauw 49 Torenvalk 50 Boereneend.

Bijzonderheden: Een jagende slechtvalk die voor nogal wat onrust onder de aanwezige watervogels zorgde. Een grote mantelmeeuw, op wie hij een oogje had, bleek toch een maatje te groot.
Flinke aantalen brilduikers laag over het water scherend. En de brandjes doen het altijd goed of in groepen laag over het water scherend of weer hoog in de lucht in een fraaie formatie overvliegend of soms gewoon in een grote groep bijeen op het land.