BLOGARCHIEFzaterdag 11 februari 2012

Vogelen langs de Valkenboskade. Den Haag 11 februari 2012

Het water aan de Valkenboskade bleek na een vorstperiode van 3 weken niet geheel dichtgevroren. Deze grote zaagbekken wisten het te vinden. Ze zaten er al een week.  We telden er in totaal 6 en totaal niet meer schuw. Verder bleek er ook een ♀ nonnetje tussen te zitten.


Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Grote Zaagbek (Goosander / Mergus merganser)
Nonnetje (Smew / Mergellus albellus)
Nonnetje (Smew / Mergellus albellus) en Kuifeend (Tufted Duck / Aythya fuligula)
Nonnetje (Smew / Mergellus albellus)


zaterdag 4 februari 2012

Excursie HVB: Geen Hollands Diep maar Zegerplas en Zegersloot Alphen ad Rijn. 4 februari 2012


De strenge vorst van de afgelopen dagen en de sneeuw die gisteren over het land neerdaalde gooiden vandaag roet in het eten. De geplande excursie naar de Hoekse Waard en het Hollands Diep kon helaas niet doorgaan. Een fraaie wandeling langs de Zegersloot en de Zegerplas zorgden voor een goed alternatief. De zon die volop scheen en de berijpte bomen zorgden voor een spectaculair winterlandschap. De vogels deden het deze dag ook niet slecht, zo observeerden we 4 Ransuilen en hoorden we o.a Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Groenling en Heggemus zingen.
Op de Zegerplas, waarop geen ijs lag, dobberden enorme aantallen eenden die vermoedelijk van ver weg hierheen waren gevlogen op zoek naar open water. Na de lunch bij een Chinees eindigde deze naar ons idee zeer geslaagde alternatieve excursie.
Trouwens, de excursie naar de Hoekse Waard en het Hollands Diep houden jullie nog van ons te goed.

Met dank aan André Saanen voor de tip de excursie naar De Zegerplas te verplaatsen, Caroline Walta voor de toegestuurde foto's en Arris Jan van Ekris voor de aanvullingen op de tellijst.

Waargenomen:   
Ransuil (4), Buizerd, Boomkruiper, Brandgans, Canadese Gans, Nijlgans, Grauwe Gans, Aalscholver, Ooievaar, Sperwer, Koperwiek, Merel, Roodborst, Winterkoning, Groenling, Heggemus, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Vink, Grote Bonte Specht, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Fuut, Dodaars, Meerkoet, Waterhoen, Kuifeend, Krakeend, Smient, Slobeend, Tafeleend, Wilde Eend, Boereneend, Zwarte Kraai, Kauw,  Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Wulp.
Ransuil. Foto: Caroline Walta.

Groenling. Foto: Caroline Walta.