BLOGARCHIEFzaterdag 31 maart 2012

Excursie HVB. De Wilck, 't Weegje en Voorofsepolder. 31 maart 2012.

Verslag van de HVB-excursie van 31 maart 2012.
De Wilck bij Hazerswoude, ’t Weegje in Waddinxveen en Voorofsepolder en Gouwebos bij Gouda.
Excursieleiding: Nicolette R.

Vandaag geen strak blauwe hemel en aangename temperaturen zoals de in afgelopen weken, maar grauwe luchten en een lage temperatuur. Het is koud. Drie kleine gebiedjes in het Groene Hart staan vandaag op het excursieprogramma van de Haagse Vogelbescherming. Met 15 deelnemers vertrekken vanaf de parkeerplaats in Mariahoeve naar het eerste gebiedje: De Wilck , een veenweidgebiedje dat in de winter als foerageer- en rustgebied voor kleine Zwanen en Smienten dient.
Vandaag observeren we er behoorlijk wat Grutto’s, die zojuist zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. Een vrouwtje Bruine Kiekendief  jaagt laag over het terrein. Van de verschillende eenden trekken de 2 Zomertalingen de meeste aandacht.
Nu en dan vliegen Knobbelzwanen over, dan weer zwermen Smienten.
Nadat we alle soorten op naam hebben gebracht, vertrekken we naar het volgende gebiedje: ’t Weegje nabij Waddinxveen. We maken een wandeling. Ook hier treffen we weer flinke aantallen Grutto’s aan. Er blijken ook enkele Kemphanen tussen te zitten. Als we terugwandelen valt de zang van de Blauwborst op en even later laat hij zich ook goed zien. Steeds horen we de Tjiftjaf die vandaag de boventoon voert. De Zwartkop laat zich vandaag niet horen, ofschoon hij al wel weer terug is in het land. Wel horen we enkele Fitissen zingen.
Even na ’t Weegje bezoeken we een kaal en zanderig terrein temidden van bedrijven. Er zouden hier Kleine Plevieren zitten. Dus gaan de telescopen uit de kofferbak. Het duurt niet lang of we zien een eerste paartje. Na enige tijd blijken er toch meer dan twee te zitten. Ook een mannetje Tapuit komt in beeld.
De Voorofsepolder is het laatste gebiedje dat we bezoeken. In het drassige land zit een flink aantal Grutto’s. De vraag rijst of er misschien IJslandse Grutto’s tussen zitten. Achter ons strijkt een Groene Specht neer.
Om ca 14.00u eindigt deze lange en geslaagde ochtexcursie.

Bezochte gebieden:
1 De Wilck, Hazerwoude.
2 ’t Weegje, Waddinxveen.
3  Voorofsepolder, Gouda.

Met dank aan Arris Jan van Ekris voor het samenstellen van de onderstaande tellijst.

1. Grutto 2. IJlandse Grutto 3. Kievit 4. Tureluur 5. Tapuit 6. Watersnip 7. Kemphaan 8. Scholekster 9. Fazant 10. Vink. 11. Pimpelmees 12. Koolmees 13. Winterkoning 14. Heggemus 15. Fitis 16. Tjiftjaf 17. Blauwborst 18. Putter 19. Boomkruiper 20. Witte Kwikstaart 21. Spreeuw 22. Zomertaling 23. Wintertaling 24 Wilde Eend 25. Krakeend 26. Kuifeend 27. Slobeend 28. Bergeend 29. Tafeleend 30. Meerkoet 31. Smient 32. Knobbelzwaan 33. Fuut 34. Grauwe Gans 35. Nijlgans 36. Canadese Gans 37. Brandgans 38. Buizerd 39. Bruine Kiekendief 40. Zwarte Kraai 41. Grote Bonte Specht 42. Groene Specht 43. Ekster 44. Houtduif 45. Postduif 46. Kokmeeuw 47. Kleine Plevier 48. Torenvalk 49. Rietgors.

De Wilck, Hazerswoude Rijndijk. Korte wandeling.
De Wilck, Hazerswoude Rijndijk. Twee zomertalingen in beeld !
De Wilck, Hazerswoude Rijndijk.
De Wilck, Hazerswoude Rijndijk. Knobbelzwanen en in de verte groepen smienten.
't Weegje, Waddinxveen. Net aangelegd? In elk geval wel fraai onderhouden.
't Weegje, Waddinxveen. Oerhollands landschap.
't Weegje, Waddinxveen. Even gezellig op foto.
't Weegje, Waddinxveen. Er wordt serieus gevogeld.
't Weegje, Waddinxveen. Het voorjaar lijkt weer ver weg.
't Weegje, Waddinxveen. En dan begint het te regen, maar de regen houdt  ook gauw weer op.
't Weegje, Waddinxveen. Aan de andere kant van het hek: veel grutto's.
't Weegje, Waddinxveen. We krijgen een blauwborst te zien en te horen. 
't Weegje, Waddinxveen.
Voorofsepolder, Gouda. De leiding heeft weer voor een fantastische excursie gezorgd.
Voorofsepolder, Gouda.
't Weegje, Waddinxveen.
't Weegje, Waddinxveen.
Op zoek naar Kleine Plevieren bij een industrieterrein nabij 't Weegje.
.
Uitleg over De Kleine Plevier.

zondag 11 maart 2012

Excursie HVB: St. Philipsland en Tholen. 10 maart 2012.

Verslag Excursie HVB St. Philipsland en Tholen
10 maart 2012

Voordat we naar St. Philipsland gaan, bezoeken we eerst de vogelobservatiehut aan de Plaat van de Vliet. Enkele weken geleden observeerden we er heel wat leuke soorten.  De hut heeft het voordeel dat de benenedenverdieping iets boven het wateroppervlak uitsteekt, waardoor je de indruk hebt in het water te zitten. We hebben echter nooit kunnen ontdekken hoe deze hut heet.
Vandaag observeerden we er een groep kuifeenden en tafeleenden en ergens in de verte nog een paar brilduikers. Van de achterblijvers van onze groep hoorden we dat zij een paar geoorde futen hadden gezien.
Bij het toegangshek werden we nog even getrakteerd op 2 rietgorzen (♂♂) en de baltsvlucht van een graspieper.   

Op de beide voormalige eilanden hadden we tevoren nauwkeurig de beste vogelgebiedjes geselecteerd en rekening gehouden met de tijd van het jaar. Vanwege het gunstige tij (laagwater om ca 11.00u) besloten we eerst naar St. Philipsland te rijden. De schorren en gorzen aan de noordkant en de omgeving rond de haven van Sluis kun je immers het beste bij laagwater bezoeken, wanneer de eerste steltlopers arriveren en veel eenden en ganzen nog in Nederland verblijven.  

Vanaf diverse plaatsen op de dijk hebben we een goed uitzicht op de de Rumoirtschorren. Nu eens zitten de vogels wat dichterbij, dan weer wat verderop. De telescopen draaien overuren. De aantal vogels vallen niet tegen en ook de verschillende soorten niet. Rotganzen, flinke aantallen middelste zaagbekken  ♂♂ en ♀♀, tureluurs, scholeksters,  goud- en zilverplevieren en een paartje geoorde futen. De Bruintjeskreek en de Zuiddijk laten we achter ons liggen vanwege het ongunstige licht.

Om ca 12.00u bezoeken we het oude haventje van Sluis van waar ooit het veer Anna Jacobapolder Zijpe naar de overkant vertrok. In het restaurant ’t Veerhuis gebruiken we de lunch. Daarna wandelen we naar het haventje waar het water nog steeds laag staat. Weer veel tureluurs, een bonte strandloper, rotganzen en wulpen.  

We maken een korte wandeling naar het kijkscherm in de van Haaftenpolder en het Spuigat. Hoog in lucht horen we een veldleeuwerik. Er bevinden zich enorme groepen brandganzen. Door de kijkgaten  van het vogelscherm zien we kluut, zwarte ruiter, pijlstaart en grutto’s.
In de middag rijden we naar de Scherpenissepolder. We wandelen naar het moderne kijkscherm met wel heel grote kijkgaten: Kuifeend, wintertaling, rotganzen, wulpen en wintertalingen.  Vanaf de dijk hebben we een goed uitzicht over het gebied. Op de grond zitten 2 slechtvalken die net als wij hun omgeving bestuderen.

Tot slot van de dag rijden we naar de plas-dras gebiedjes langs de Gortzakweg. Op de eilandjes zijn kokmeeuwen druk bezig de kolonie te bezetten. Een lepelaar fourageert ondertussen rustig door. Slobeenden slobberen het wateropppervlak af.
Rond 17.00u eindigt de excursie, we nemen we afscheid.

André en Muriel.

Bezochte gebieden:
Ochtend:

1 Vogelhut Plaat van Vliet bij de Krammersluizen.
2 Rumoirt Schorren en Gorzen aan de Noordkant van Sint Philipsland.
   We beklimmen een aantal keren de dijk.
3 Haventje van Sluis aan het Zijpe.
4 Bruintjeskreek en de Zuiddijk aan de zuidkant van St. Philipsland. (overgeslagen)


Middag:
1 Van Haaftepolder en Stinkgat. Wandeling naar het kijkscherm.
2 Scherpenissepolder. Kijkscherm en wandeling over de dijk.
3 Plas- dras gebiedjes aan de Gortzakweg, even voor de Oesterdam.

Waargenomen soorten:

Met dank aan Arris Jan van Ekris voor het bijhouden van de soorten en het samenstellen van de tellijst.

1. rietgors (zang) 2. veldleeuwerik (zang) 3 .Graspieper (balts) 4. Merel 5. Vink 6. Witte Kwikstaart 7. Houtduif  8. Holenduif 9. Spreeuw 10. Geoorde Fuut (koppels) 11. Dodaars 12. Fuut 13. Wilde Eend 14. Slobeend 15. Krakeend 16. Kuifeend 17. Brilduiker 18. Bergeend 19. Smient 20. Middelste Zaagbek 21. Wintertaling 22. Pijlstaart 23. Meerkoet 24. Lepelaar 25. Aalscholver 26. Grauwe Gans 27. Kolgans 28. Grote Canadese Gans 29. Nijgans 30. Brandgans 31. Rotgans (duizenden) 32. Boerengans 33. Grutto 34. Wulp 35. Tureluur 36. Zwarte Ruiter 37. Bonte Strandloper 38. Kieviet 39. Zilverplevier 40. Goudplevier (?) 41. Kluut 42. Scholekster 43. Kokmeeuw 44. Zilvermeeuw 45. Knobbelzwaan 46. Kauw 47. Ekster 48. Zwarte Kraai 49. Torenvalk 50. Slechtvalk (2) 51 Buizerd.Vogelobservatiehut Plaat van de Vliet. 10 maart 2012.

Vogelobservatiehut Plaat van de Vliet. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Dijk Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland.
Rumoirtschorren, St. Philipsland. 10 maart 2012.
Klein Hoefblad. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Rumoirtschorren. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Restaurant 't Veerhuis. Sluis. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Restaurant 't Veerhuis. Sluis. St. Philipsland. 10 maart 2012.
Toegang Stinkgat en van Haaftepolder. 10 maart 2012.
Stinkgat - van Haaftenpolder. 10 maart 2012.
Stinkgat - van Haaftenpolder. 10 maart 2012.
Stinkgat - van Haaftenpolder. 10 maart 2012.
Stinkgat - van Haaftenpolder. 10 maart 2012 .
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.
Scherpenissepolder. Tholen. 10 maart 2012.