BLOGARCHIEFzaterdag 31 maart 2012

Excursie HVB. De Wilck, 't Weegje en Voorofsepolder. 31 maart 2012.

Verslag van de HVB-excursie van 31 maart 2012.
De Wilck bij Hazerswoude, ’t Weegje in Waddinxveen en Voorofsepolder en Gouwebos bij Gouda.
Excursieleiding: Nicolette R.

Vandaag geen strak blauwe hemel en aangename temperaturen zoals de in afgelopen weken, maar grauwe luchten en een lage temperatuur. Het is koud. Drie kleine gebiedjes in het Groene Hart staan vandaag op het excursieprogramma van de Haagse Vogelbescherming. Met 15 deelnemers vertrekken vanaf de parkeerplaats in Mariahoeve naar het eerste gebiedje: De Wilck , een veenweidgebiedje dat in de winter als foerageer- en rustgebied voor kleine Zwanen en Smienten dient.
Vandaag observeren we er behoorlijk wat Grutto’s, die zojuist zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. Een vrouwtje Bruine Kiekendief  jaagt laag over het terrein. Van de verschillende eenden trekken de 2 Zomertalingen de meeste aandacht.
Nu en dan vliegen Knobbelzwanen over, dan weer zwermen Smienten.
Nadat we alle soorten op naam hebben gebracht, vertrekken we naar het volgende gebiedje: ’t Weegje nabij Waddinxveen. We maken een wandeling. Ook hier treffen we weer flinke aantallen Grutto’s aan. Er blijken ook enkele Kemphanen tussen te zitten. Als we terugwandelen valt de zang van de Blauwborst op en even later laat hij zich ook goed zien. Steeds horen we de Tjiftjaf die vandaag de boventoon voert. De Zwartkop laat zich vandaag niet horen, ofschoon hij al wel weer terug is in het land. Wel horen we enkele Fitissen zingen.
Even na ’t Weegje bezoeken we een kaal en zanderig terrein temidden van bedrijven. Er zouden hier Kleine Plevieren zitten. Dus gaan de telescopen uit de kofferbak. Het duurt niet lang of we zien een eerste paartje. Na enige tijd blijken er toch meer dan twee te zitten. Ook een mannetje Tapuit komt in beeld.
De Voorofsepolder is het laatste gebiedje dat we bezoeken. In het drassige land zit een flink aantal Grutto’s. De vraag rijst of er misschien IJslandse Grutto’s tussen zitten. Achter ons strijkt een Groene Specht neer.
Om ca 14.00u eindigt deze lange en geslaagde ochtexcursie.

Bezochte gebieden:
1 De Wilck, Hazerwoude.
2 ’t Weegje, Waddinxveen.
3  Voorofsepolder, Gouda.

Met dank aan Arris Jan van Ekris voor het samenstellen van de onderstaande tellijst.

1. Grutto 2. IJlandse Grutto 3. Kievit 4. Tureluur 5. Tapuit 6. Watersnip 7. Kemphaan 8. Scholekster 9. Fazant 10. Vink. 11. Pimpelmees 12. Koolmees 13. Winterkoning 14. Heggemus 15. Fitis 16. Tjiftjaf 17. Blauwborst 18. Putter 19. Boomkruiper 20. Witte Kwikstaart 21. Spreeuw 22. Zomertaling 23. Wintertaling 24 Wilde Eend 25. Krakeend 26. Kuifeend 27. Slobeend 28. Bergeend 29. Tafeleend 30. Meerkoet 31. Smient 32. Knobbelzwaan 33. Fuut 34. Grauwe Gans 35. Nijlgans 36. Canadese Gans 37. Brandgans 38. Buizerd 39. Bruine Kiekendief 40. Zwarte Kraai 41. Grote Bonte Specht 42. Groene Specht 43. Ekster 44. Houtduif 45. Postduif 46. Kokmeeuw 47. Kleine Plevier 48. Torenvalk 49. Rietgors.

De Wilck, Hazerswoude Rijndijk. Korte wandeling.
De Wilck, Hazerswoude Rijndijk. Twee zomertalingen in beeld !
De Wilck, Hazerswoude Rijndijk.
De Wilck, Hazerswoude Rijndijk. Knobbelzwanen en in de verte groepen smienten.
't Weegje, Waddinxveen. Net aangelegd? In elk geval wel fraai onderhouden.
't Weegje, Waddinxveen. Oerhollands landschap.
't Weegje, Waddinxveen. Even gezellig op foto.
't Weegje, Waddinxveen. Er wordt serieus gevogeld.
't Weegje, Waddinxveen. Het voorjaar lijkt weer ver weg.
't Weegje, Waddinxveen. En dan begint het te regen, maar de regen houdt  ook gauw weer op.
't Weegje, Waddinxveen. Aan de andere kant van het hek: veel grutto's.
't Weegje, Waddinxveen. We krijgen een blauwborst te zien en te horen. 
't Weegje, Waddinxveen.
Voorofsepolder, Gouda. De leiding heeft weer voor een fantastische excursie gezorgd.
Voorofsepolder, Gouda.
't Weegje, Waddinxveen.
't Weegje, Waddinxveen.
Op zoek naar Kleine Plevieren bij een industrieterrein nabij 't Weegje.
.
Uitleg over De Kleine Plevier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten