BLOGARCHIEFzaterdag 21 april 2012

Excursie HVB Tiengemeten. zaterdag 21 april 2012.

Dit jaar, evenals vorig jaar, hebben we geprobeed 20 fietsen te reserveren voor de excursie op Tiengemeten. Vorig jaar lukte dat. Aanvankelijk leek het ook deze keer weer te gaan lukken. Echter twee weken geleden kregen we van een medewerker van Natuurmonumenten telefonisch bericht, dat er geen huurfietsen meer konden worden gereserveerd. Voor ons een teleurstelling omdat nogal wat deelnemers afzegden, toen zij vernamen dat er i.p.v. gefietst, gewandeld zou gaan worden.
De geplande excursie zoals in de Wulp vermeld lieten we met 9 deelnemers toch doorgaan.

De dag zelf. In het Bezoekerscentrum doen we toch nog een poging 9 fietsen te huren. In eerste instantie blijkt alles verhuurd. Maar na een kwartiertje komt een andere medewerker ons vertellen dat er toch 8 comfortable hybride fietsen beschikbaar zijn en er voor een 9de wat ouder type gezorgd kan worden.
Na betaling van de borg en het invullen van een lijst met gegevens stappen we op de pedalen. Het begint meteen te regenen. Bij het plas-dras gebiedje achter het bezoekerscentrum stappen we af. De eerste plensbui is een feit, we kunnen nergens schuilen. Twee Grutto’s zitten in het gras. Op een stukje slik foerageert een Bosruiter. Van hier fietsen we naar de Vliedberg. We horen de luide zang van een rietgors, maar krijgen hem niet te zien.  Een supersnelle haas die de benen neemt belandt in het water en blijkt een goede zwemmer te zijn. Drijfnat vervolgt hij zijn hazenpad. Het is inmiddels opgehouden te regenen. Op de Vliedberg hebben we een fraai uitzicht over een groot deel van Tiengemeten. Onder ons zien we veel Slobeenden en enkele Tafeleenden. Een groepje Watersnippen vliegt hoog over. Even breekt een waterig zonnetje door.
We fietsen weer terug naar het gehucht waar we 3 Ringmussen horen en zien.
We vervolgen de route naar de Rietheuvel, bekend om zijn Blauwborsten. Onderweg observeren we een Gele Kwikstaart. Het begint weer te regenen. Naast een vakantiewoning van Staatsbosbeheer kunnen we in een open schuurtje schuilen en wachten totdat de zon weer gaat schijnen. Het is een goed moment het van huis meegenomen lunchpakket aan te spreken, nergens is hier immers een gelegenheid iets te eten of te drinken.
Inmiddels is het weer droog geworden en ook de zon laat zich nu wat vaker  van zijn goede kant zien. We gaan weer op de pedalen richting de Blauwborsten.
Aan het het einde van de verharde weg stallen we de fietsen tegen een hekje. We vervolgen de laatste 2 km te voet over de dijk. Vier Tapuiten, zowel als ♀♀ zitten op de dijk. Met het fraaie licht zijn ze goed te bekijken. Bij de Rietheuvel maken we een wandeling door het riet op zoek naar de Blauwborst. Die laat zich nu en dan wel horen en ook een keer in een schicht bekijken. Toch hadden we op meer gehoopt.
Rond 15.00u lopen we weer terug naar de fiets en om 16.10u nemen we het pontje terug naar Nieuwendijk.

Waargenomen:
Grauwe Gans, Brandgans, Kuifeend, Tafeleend, Slobeend, Wilde Eend, Wintertaling, Bergeend, Krakeend, Middelste Zaagbek, Scholekster, Bosruiter, Grutto, Watersnip, Graspieper, Fitis, Tjiftjaf, Heggenmus, Veldleeuwerik, Rietzanger, Blauwborst, Winterkoning, Boerenzwaluw, Lepelaar, Kluut, Wulp, Fazant, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Tapuit, Kievit, Tureluur, Torenvalk, Bruine Kiekendief, Sperwer, Kokmeeuw.

Links:
http://www.tiengemeten.com/
http://www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten
http://www.herbergtiengemeten.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiengemeten
http://www.norastheetuin.nl/


Haventje van Nieuwendijk.
Veerdienst Nieuwendijk - Tiengemeten.
Wel handig als je als Pimpelmees boodschappen moet doen in Nieuwendijk.
Op de achtergrond de nestkast op het pontje.
Na het afhandelen van allerlei formaliteiten stappen we op de fiets.
Plas - dras gebiedje achter het Informatiecentrum Tiengemeten. Goede plek voor leuke soorten.
We obsereveren o.a. een Bosruiter en twee Grutto's.
En dan even de nieuwe telescoop testen.
Overal waar je kijkt zijn er wel vogels te observeren.
Even voor de Vliedberg begint de volgende bui.
Gelukkig is iedereen voorbereid op de plensbuien die vandaag over ons heen komen.
Vanaf de Vliedberg hebben we een fraai uitzicht over Tiengemeten.
Als het droog is stappen we weer op de fiets richting het "Gehucht".
In het "Gehucht" horen en zien we 3 Ringmussen.
Schuilen en lunchen in de open schuur van de SSB-vakantiewoning.
Het blijkt ook een goede plek om te vogelen.
We observeren oa. Grutto's, Kluten, een Gele Kwikstaart, Lepelaars, een Watersnip.
Het pad van de wandeling Weelde. wandeling Weelde Tiengemeten
Het laatste deel naar de Rietheuvel leggen we te voet af.  
Van boven heb je een goed uitzicht op het riet van "De Rietheuvel", een uitstekende plek voor Blauwborsten.
De HVB verdwijnt in het riet.
Het getij zorgt voor de vorming van de wildernis.
De buien zijn voorbij en nu is het lekker fietsen op het eiland.
Op weg naar de boerderij om de fietsen weer in te leveren.
Het zijn lekkere hybride fietsen.
Hopen dat de fietsverhuur van Natuurmonumenten wat beter georganiseerd wordt.
En zo is het hele HVB-peloton voorbijgekomen.
We steken het Vuile of Hitserse Gat over.
Op de boot nog even nagenieten van alles wat we vandaag hebben gezien en beleefd.  
In Nora's Theetuin nemen we tijd voor koffie en gebak.

zaterdag 7 april 2012

HVB excursie Kwade Hoek (Goeree). 7 april 2012.

Een verslagje van de HVB excursie naar de Kwade Hoek (Goeree)
Excursieleider Ton H.

Vandaag maken we 2 wandelingen door de Kwade Hoek aan de noordkant van Goeree. De totale afstand bedraagt zo’n 14 km. Het is koud en de wind maakt het er niet aangenamer op. De ochtendwandeling voert door duinstruweel. Hier en daar hebben we uitzicht op de schorren. Zodra we vogelzang horen stoppen we. Ton geeft uitleg over de soort en wijst op de kenmerken van de zang. Best handig voor diegenen die nog niet zo bedreven zijn in het determineren aan de hand van de vogelgeluiden. De Tjiftjaf laat zich regelmatig horen, ook de Fitis is deze ochtend van de partij. Zelf hoor ik mijn eerste Zwartkop van dit jaar. Hoog in de lucht bakkeleien 2 Sperwers met elkaar. Iets lager observeren we een Havik en een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Twee keer laat zich een Cetti’s Zanger horen. Het is een soort die zich nauwelijks laat zien, maar de zang van de vogel is vrij explosief, waarmee hij gemakkelijk op naam kan worden gebracht. Overigens is de Cetti's Zanger de laatste jaren in Nederland enorm toegenomen.
In het oude stadje Goedereede drinken we rond 13.00u koffie.
Vanuit Oostdijk begint de 2e wandeling. Hier en daar passeren we ondiepe poeltjes waarin we steltlopers zoals Tureluur, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter zien zitten. Een paartje Bruine Kiekendieven laat zich in de vlucht voortdurend goed bekijken. In een ander poeltje zitten Lepelaars.
Twee Witgatjes vliegen op. Al met al hebben we vandaag toch weer heel veel interessant soorten kunnen zien. Met dank aan Ton die vandaag weer voor een geslaagde, maar ook gezellige excursie, zorgde.

Met dank aan Arris Jan die weer heel snel de tellijst naar ons toe mailde !

Waargenomen:
Havik, Torenvalk, Sperwer, Buizerd, Blauwe Kiekendief , bruine kiekendief ♂♂♀♀, Blauwe Reiger, Aalscholver, Lepelaar, Grutto, Groenpootruiter, Scholekster, Witgat, Tureluur, Zwarte Ruiter, Bonte Strandloper, Kievit, Wulp, Wulp, Zilverplevier, Nijlgans, Brandgans, Grauwe Gans, Fazant, Rietgors, Roodborsttapuit , Middelste Zaagbek, Bergeend, Wilde Eend, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief of Noordse Stern?, Zwarte Kraai, Houtduif, Turkse Tortel, Merel, Zwartkop zang, Roodborst zang, Winterkoning zang, Fitis zang, Tjiftjaf zang, Boomkruiper, Pimpelmees zang, Koolmees zang, Heggenmus zang, Groenling zang, Graspieper zang, Veldleeuwerik zang, Kneu, Vink.    

Bezocht gebied: Kwade Hoek, Goeree. Ochtendwandeling. Start vanaf de parkeerplaats  Buitenhaven van Stellendam. Middagwandeling. Start vanaf de parkeerplaats bij Oostdijk.

Vandaag maken we 2 wandelingen van elk ca 7 km door de Kwade Hoek. Goeree.
Kwade Hoek. Goeree. We hopen natuurlijk weer vogels te zien.
Kwade Hoek. Goeree. Er is volop gelegenheid voor een stop.
Kwade Hoek. Goeree. Uitzicht over de schorren.
Kwade Hoek. Goeree. Informatiebord op de parkeerplaats van Oostdijk. Start van de middagwandeling.
Kwade Hoek. Overal staan informatieborden.
In de Duinen van Goeree. Nu en dan breekt er een waterig zonnetje door. Maar het blijft koud.
Kwade Hoek. Even bijkomen op een boomstronk.
Kwade Hoek. Bij twijfel wordt de vogelgids geraadpleegd.
Kwade Hoek. Een opening in de stuifdijk biedt uitzicht op de Maasvlakte.  
Kwade Hoek. En bij een volgende opening zien we de vissers voorbijvaren.
Kwade Hoek. De roodborsttapuiten trekken veel aandacht.
Kwade Hoek. Vrijwel alle deelnemers op één rij.
Kwade Hoek. Korte stop om even op adem te komen.
Kwade Hoek. Goeree. Tijd voor een broodje, koffie en een foto.
Kwade Hoek. En natuurlijk ook een moment om het ook over andere dingen als vogels te hebben.
Kwade Hoek. We waren amper thuis of Arris Jan had de tellijst van deze dag al weer aan ons gemaild. Super !
Kwade Hoek. Zwaar bepakt om vooral toch maar niks te missen.  
Buitenhaven van Stellendam. Over de grinddijk wandelt de groep weer terug naar de parkeerplaats.
Goedereede. In eetcafé 't Sas is er gelegenheid iets te eten en te drinken.  
Goedereede.
Goedereede.
Schaafstro (Equisetum hyenale).
Lepelblad ( (Cochlearia).
Enkele deelnemers bewonderen de Ribes ( Ribes sanguineum).
Kwade Hoek. Fraai uitzicht over de schorren.
Kwade Hoek. Tijd voor koffie.
Kwade Hoek. Wandelen door het duinstruweel. Aan weerszijden duindoorn- en meidoornstruiken.