BLOGARCHIEFzaterdag 7 april 2012

HVB excursie Kwade Hoek (Goeree). 7 april 2012.

Een verslagje van de HVB excursie naar de Kwade Hoek (Goeree)
Excursieleider Ton H.

Vandaag maken we 2 wandelingen door de Kwade Hoek aan de noordkant van Goeree. De totale afstand bedraagt zo’n 14 km. Het is koud en de wind maakt het er niet aangenamer op. De ochtendwandeling voert door duinstruweel. Hier en daar hebben we uitzicht op de schorren. Zodra we vogelzang horen stoppen we. Ton geeft uitleg over de soort en wijst op de kenmerken van de zang. Best handig voor diegenen die nog niet zo bedreven zijn in het determineren aan de hand van de vogelgeluiden. De Tjiftjaf laat zich regelmatig horen, ook de Fitis is deze ochtend van de partij. Zelf hoor ik mijn eerste Zwartkop van dit jaar. Hoog in de lucht bakkeleien 2 Sperwers met elkaar. Iets lager observeren we een Havik en een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Twee keer laat zich een Cetti’s Zanger horen. Het is een soort die zich nauwelijks laat zien, maar de zang van de vogel is vrij explosief, waarmee hij gemakkelijk op naam kan worden gebracht. Overigens is de Cetti's Zanger de laatste jaren in Nederland enorm toegenomen.
In het oude stadje Goedereede drinken we rond 13.00u koffie.
Vanuit Oostdijk begint de 2e wandeling. Hier en daar passeren we ondiepe poeltjes waarin we steltlopers zoals Tureluur, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter zien zitten. Een paartje Bruine Kiekendieven laat zich in de vlucht voortdurend goed bekijken. In een ander poeltje zitten Lepelaars.
Twee Witgatjes vliegen op. Al met al hebben we vandaag toch weer heel veel interessant soorten kunnen zien. Met dank aan Ton die vandaag weer voor een geslaagde, maar ook gezellige excursie, zorgde.

Met dank aan Arris Jan die weer heel snel de tellijst naar ons toe mailde !

Waargenomen:
Havik, Torenvalk, Sperwer, Buizerd, Blauwe Kiekendief , bruine kiekendief ♂♂♀♀, Blauwe Reiger, Aalscholver, Lepelaar, Grutto, Groenpootruiter, Scholekster, Witgat, Tureluur, Zwarte Ruiter, Bonte Strandloper, Kievit, Wulp, Wulp, Zilverplevier, Nijlgans, Brandgans, Grauwe Gans, Fazant, Rietgors, Roodborsttapuit , Middelste Zaagbek, Bergeend, Wilde Eend, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief of Noordse Stern?, Zwarte Kraai, Houtduif, Turkse Tortel, Merel, Zwartkop zang, Roodborst zang, Winterkoning zang, Fitis zang, Tjiftjaf zang, Boomkruiper, Pimpelmees zang, Koolmees zang, Heggenmus zang, Groenling zang, Graspieper zang, Veldleeuwerik zang, Kneu, Vink.    

Bezocht gebied: Kwade Hoek, Goeree. Ochtendwandeling. Start vanaf de parkeerplaats  Buitenhaven van Stellendam. Middagwandeling. Start vanaf de parkeerplaats bij Oostdijk.

Vandaag maken we 2 wandelingen van elk ca 7 km door de Kwade Hoek. Goeree.
Kwade Hoek. Goeree. We hopen natuurlijk weer vogels te zien.
Kwade Hoek. Goeree. Er is volop gelegenheid voor een stop.
Kwade Hoek. Goeree. Uitzicht over de schorren.
Kwade Hoek. Goeree. Informatiebord op de parkeerplaats van Oostdijk. Start van de middagwandeling.
Kwade Hoek. Overal staan informatieborden.
In de Duinen van Goeree. Nu en dan breekt er een waterig zonnetje door. Maar het blijft koud.
Kwade Hoek. Even bijkomen op een boomstronk.
Kwade Hoek. Bij twijfel wordt de vogelgids geraadpleegd.
Kwade Hoek. Een opening in de stuifdijk biedt uitzicht op de Maasvlakte.  
Kwade Hoek. En bij een volgende opening zien we de vissers voorbijvaren.
Kwade Hoek. De roodborsttapuiten trekken veel aandacht.
Kwade Hoek. Vrijwel alle deelnemers op één rij.
Kwade Hoek. Korte stop om even op adem te komen.
Kwade Hoek. Goeree. Tijd voor een broodje, koffie en een foto.
Kwade Hoek. En natuurlijk ook een moment om het ook over andere dingen als vogels te hebben.
Kwade Hoek. We waren amper thuis of Arris Jan had de tellijst van deze dag al weer aan ons gemaild. Super !
Kwade Hoek. Zwaar bepakt om vooral toch maar niks te missen.  
Buitenhaven van Stellendam. Over de grinddijk wandelt de groep weer terug naar de parkeerplaats.
Goedereede. In eetcafé 't Sas is er gelegenheid iets te eten en te drinken.  
Goedereede.
Goedereede.
Schaafstro (Equisetum hyenale).
Lepelblad ( (Cochlearia).
Enkele deelnemers bewonderen de Ribes ( Ribes sanguineum).
Kwade Hoek. Fraai uitzicht over de schorren.
Kwade Hoek. Tijd voor koffie.
Kwade Hoek. Wandelen door het duinstruweel. Aan weerszijden duindoorn- en meidoornstruiken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten