BLOGARCHIEFvrijdag 1 juni 2012

Excursie HVB Zouweboezem. Zaterdag 2 juni 2012.

Vanuit Voorburg vertrekken we even na 08.30u naar de Zouweboezem. Vorige week hebben we de excursie voorbereid. Vandaag hopen we de verschillende soorten die we zagen, nu ook weer te zien. Na de stop voor Lexmond, rijden we vervolgens door Lexmond. We rijden Lekdijk op. Vanaf de dijk kijken we omlaag over de  uiterwaarden en de fruitboomgaarden. Huiszwaluwen strijken neer om rivierklei te verzamelen voor de nestbouw. In de uiterwaarden zien we Bergeenden met jongen.
Tureluurs zijn goed vertegenwoordigd. In de verte foerageert een Lepelaar, vermoedelijk een juveniele vogel. In een zijtak van de rivier zit een Grutto. Als we er `uitgevolgeld` zijn, rijden we over de dijk naar de Zouweboezem. De parkeerplaats is bijna vol. Blijkbaar trekt het onlangs aangelegde vlonder veel vogelfotografen. Nadat de sleutels uit de portieren zijn getrokken horen we meteen de luide zang van de Cetti’s Zanger. Als we verder lopen horen en zien we een Blauwborst. Hij zit met z’n rug naar ons toe, waardoor de aandacht nu eens niet op de blauwe borst, maar op de even fraaie rode staart gevestigd wordt. De vogel zit vrij dichtbij en het is dus even genieten geblazen.
De eerst Rietzangers en Kleine Karekieten laten zich horen.
Op de de “nieuwe” vlonder is het dringen. De eerder genoemde fotografen zitten er ook. We worstelen ons erop, zoals je je op een regenachtige dag ook een plek weet te veroveren in een overval tramhokje. Het lukt. De Zwarte Sterns zitten vrij dichtbij. Blijkbaar storen ze zich niet aan onze aanwezigheid. Zelfs de vlondertjes direct voor ons zijn bezet.
We wandelen verder. Op weg naar het vogelkijkscherm geeft een Rietzanger vogelzangles. Van achter het scherm observeren we 2 jagende Bruine Kiekendieven. Een mannetje en een vrouwtje. De Rietzangers zijn deze dag goed vertegenwoordigd.
We wandelen tot de vogelhut en gezien de tijd lopen we in rap tempo terug naar de auto’s.
De koffiepauze gebruiken we vandaag in Meerkerk bij Eeterij Het Kleine Brughuis.
Rond 14.30u begint de wandeling in de uiterwaarden tussen Everdingen en Fort Everdingen. De zon is doorgebroken en de temperatuur is flink opgelopen. We hebben een goed zicht op de nattere delen van de uiterwaarden. We observeren o.a. Bergeenden met jongen, Kleine Plevier, Tureluur en een flink aantal Grutto’s. Rond 16.00u eindigt de excursie.

Met dank aan Arris Jan voor het opstellen van de tellijst.

Waargenomen: totaal 55 soorten

1 Winterkoning 2. Cetti’s Zanger 3. Spotvogel 4. Groenling 5. Bosrietzanger  6. Zwartkop 7. Tuinfluiter 8. Blauwborst  9. Putter 10. Rietzanger 11. Rietgors 12. Grasmus 13. Fitis 14. Tjiftjaf 15. Graspieper 16.  Spreeuw 17. Ringmus (?) 18. Witte Kwikstaart 19. Huiszwaluw 20. Gierzwaluw 21. Kieviet 22.  Tureluur 23. Kleine Plevier (meerdere) 24. Bontbekplevier 25. Lepelaar 26. Grutto 27. Kluut 28.  Scholekster 29. Visdief 30. Zwarte Stern broedend op nest 31. Knobbelzwaan 32. Koekoek 33.  Aalscholver 34. Zilvermeeuw 35. Kleine Mantelmeeuw 36. Kokmeeuw 37. Grote Mantelmeeuw (?) 38. Brandgans 39. Bergeend met pullen 40. Krakeend met pullen 41. Slobeend met pullen 42. Kuifeend 43. Wilde Eend 44. Grauwe Gans 45. Purperreiger 46. Blauwe Reiger 47. Havik 48. Bruine Kiekendief 49. Boomvalk 50. Buizerd 51. Zwarte Kraai 52 Fuut 53. Meerkoet met pullen
54. Braamsluiper, 55 Kleine Karekiet.

Op de "nieuwe" vlonder in de Zouweboezem is het dringen geblazen.
Toch hebben we vanaf deze plek, beter dan in voorgaande jaren, goed zicht op de Zwarte Sterns.
Koffiestop in Meerkerk bij Eeterij Het Kleine Brughuis.  
Met het oplopen van de temperatuur verschijnen de eerste vlinders. Kleine Vos.
Ja, inderdaad hij is wel klein.
We poseren voor een fotograaf, bezig met het maken van panoramafoto's.
Hij geeft tekst en uitleg over zijn manier van fotograferen.
We wandelen door de uiterwaarden tussen Everdingen en Fort Everdingen.
En profiteren van het fraaie weer.
Wim neemt de tijd om de vogelzang van de leuke soorten op te nemen.
Fraaie plekkie, even niet op kantoor !
Arris Jan heeft ook voor deze excursie weer de soortenlijst samengesteld. Bedankt !
Zouweboezem: vogelen vanachter het riet dat in rap tempo groeit.
Zicht vanaf de vlonder in Zouweboezem.
Ook tijdens deze excursie wordt er veel aandacht besteed aan de zang van de rietvogels.
Informatiebord bij het pad dat naar het uitkijkscherm loopt.
........ ja, volgens mij hoor ik een rietzanger .... of is het toch .... ?
Goed verdekt opgesteld, zodat je de vogels rustig kunt waarnemen.


1 opmerking:

  1. Hoi André en Muriel,

    Ook superleuk om te lezen als je er niet bij was, maar in Drenthe bij de ooievaars vertoefde ;-)

    Lieve groet,
    Caroline

    BeantwoordenVerwijderen