BLOGARCHIEFzaterdag 22 september 2012

Excursie HVB Groene Jonker. Zaterdag 22 september 2012.

Met 18 leden reizen we deze ochtend naar de Groene Jonker. De weersvooruitzichten voor vandaag zijn gunstig, misschien kans op een buitje maar verder zon. Vanaf de A4 zien we boven het Groene Hart hollandse najaarsluchten: afwisselend inktzwarte wolken en strak blauwe luchten, in de verte een enorme regenbui en dan de regenboog.
Na ongeveer 45 minuten komen we aan bij het beginpunt. Nadat iedereen zijn uitrusting op orde heeft betreden we het gebied.
Bij de eerst stop begint het flink te regenen. We beginnen te twijfelen aan de weersvoorspelling. Gelukkig is de bui van korte duur. We observeren meteen verschillende steltlopers: Kleine Plevieren, voornamelijk juveniele vogels, een Bontbekplevier, Zwart Ruiters, Kleine Strandlopers en Bonte Strandlopers. Het is een hele klus om de deelnemers de verschillen tussen de soorten van deze vaak lastige groep uit te leggen. In de lucht verplaatsen zich voortdurend groepen Grauwe Ganzen. Een flinke zwerm Smienten blijkt verstoord, maar de reden blijft onduidelijk. Een groep Lepelaars vliegt hoog over.
Een Porseleinhoen komt regelmatig uit het riet tevoorschijn en is bijzonder goed te bekijken. Waterral en Kleinst Waterhoen, soorten waar we deze ochtend op hadden gehoopt, krijgen we niet te zien. We wandelen verder. De Gestreepte Strandloper, een niet alledaagse soort, is de topper van de dag. We observeren steeds weer nieuwe soorten zoals 2 Gele Kwikstaarten, dan weer een paar Watersnippen. Om ca 13.30u eindigt d excursie. Voor een bezoek aan de Wilck hebben we geen tijd meer. Een bezoek aan dit gebiedje zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Het was weer een geslaagde excursie met heel wat steltlopers en een groep zeer enthousiaste deelnemers.

Waargenomen: Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Wilde Eend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Havik, Porseleinhoen, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Witgat, Oeverloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Wulp, Watersnip, Gestreepte Strandloper, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Tjiftjaf, Gaai, Zwarte Kraai, Vink, Putter, Pimpelmees, Winterkoning, Grote Bont Specht, Boompieper.

Er staan niet zoveel bankjes in de Groene Jonker, maar als je er een tegenkomt ...
De Grauwe Ganzen hebben ook hier de overhand. De vraag is, hebben de aantallen de grenzen bereikt?
Met het fraaie licht en de geringe wind zijn de verschillende steltlopers goed te zien.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Er wordt niet alleen gevogeld, maar ook gefotografeerd.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Kleine bruggetjes om de verschillende droge gebiedjes metelkaar te verbinden.
Muriel houdt niet alleen de deelnemerslijsten bij, maar vandaag ook de soortenlijst.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Red-shank). De Groene Jonker, 22 september 2012.
 Foto: Ton Hissink.
Porseleinhoen (Porzana porzana) / Spotted Crake. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Tussen de Kieviten de waarneming van een Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos) / Pectoral sandpiper.
De Groene Jonker, 22 september 2012.
Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos) / Pectoral sandpiper. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto dmv digiscopie.
Zo'n niet alledaagse soort trekt natuurlijk veel aandacht.
Er valt vandaag veel te zien.
Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) / Spotted Red-shank). De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Plas-dras-gebiedjes van de Groene Jonker. Gelukkig staat het water nog niet zo hoog.
De schapen lopen hier vrij rond ... maar welk ras was het nou ?
Ook andere excursieleiders waren vandaag aanwezig, onder wie Ton.  
De sfeer in de groep is bijzonder leuk.
Ook bekenden ontmoetten elkaar weer deze dag.  zondag 9 september 2012

Strypse Wetering, Stellendam en de Prunjepolder. 8 september 2012.

Op deze zomerse najaarsdag besluiten we toch maar een dagje te gaan vogelen. In Stellendam is het laagwater. Vanaf de grinddijk hebben we een goed uitzicht over de Kwade Hoek. Enorme aantallen Wulpen, Bergeenden, Kokmeeuwen en Scholeksters fourageren. In de verte zitten 2 groepen Lepelaars, meer dan 100 exemplaren. Het is warm. We rijden via de Strypse Wetering naar de Prunjepolder. Een Sperwer probeert zijn slag te slaan. Een enorme wolk Kieviten en Kokmeeuwen gaat op de wieken. De Sperwer onderneemt een tweede poging, maar ook die mislukt. We rijden door naar de Prunjepolder. Het is nog steeds laagwater. Er is nauwelijks wind. Geen vogeltrek. In de verschillende plas-dras gebiedjes zitten hier en daar Lepelaars, Brandganzen. Soms een Kluut.
We proberen toch wat foto's te schieten. De Zwarte Ruiter leent zich vandaag als beste voor een foto.

Waargenomen: Sperwer, Kemphaan, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Brandgans, Grauwe Gans, Torenvalk, Buizerd, Kievit, Wilde Eend, Slobeend, Lepelaar, Bergeend, Wulp, Kokmeeuw, Visdief, Graspieper, Tapuit, Aalscholver, Boerenzwaluw, Kluut, Zwarte Ruiter, Tureluur.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Redshank. Prunjepolder. 8 september 2012.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Redshank. Prunjepolder. 8 september 2012.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Prunjepolder. 8 september 2012.
Prunjepolder. 8 september 2012. Veel, héél veel ruiende Grauwe Ganzen.
Strypse Wetering. 8 september 2012.
Digiscopie in de Prunjepolder. 8 september 2012.

donderdag 6 september 2012

Hongarije (Hortobàgyi, Bükkgebergte & Tisza). Deel 1

Dit jaar kozen we voor Hongarije als vakantiebestemming. Tijdens ons 18-daags verblijf op Farm Lator bezochten we talloze natuurgebieden in de omgeving. Farm Lator ligt aan aan de voet van het Bükk gebergte. Op de camping zijn allerlei leuke natuurvoorzieningen aanwezig zoals een eigen vlindertuin, een amfibieënpoel, verschillende schuiltentjes voor vogelfotografie, een nachtvlinderval, fruitbomen en een moestuin. In de bibliotheek bevinden zich actuele boeken en gidsen over diverse natuurthema’s. De bieb is de gehele dag geopend voor de gasten van Farm Lator. Rob de Jong, eigenaar, verzorgt vogel- en vlinderexcursies en geeft informatie over de beste vogel- en vlinderlocaties en wandelmogelijkheden in de wijde omgeving. De camping heeft ongeveer 8 plekken en daarnaast zijn er kamers te huur. Wat is er leuker dan wakker te worden met de roep van de middelste bonte specht of het scherpe getik van appelvinken. Om nog maar te zwijgen van de rust die er op de camping heerst.

De onderstaande foto's zijn gemaakt op camping Farm Lator:
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 17 juli 2012.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 17 juli 2012.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 17 juli 2012.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 17 juli 2012.
Eekhoorn (Sciurus vulgaris) / Red Squirrel). Farm Lator. 17 juli 2012.
Europese Kanarie (Serinus serinus) / Europian Serin. Farm Lator. 17 juli 2012.
Europese Kanarie (Serinus serinus) / Europian Serin. Farm Lator. 17 juli 2012.
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. Farm Lator. 17 juli 2012.
Ringmus (Passer montanus) / Eurasian Tree Sparrow. Farm Lator. 17 juli 2012.

woensdag 5 september 2012

Hongarije (Hortobàgyi, Bükkgebergte & Tisza). Deel 2

18 juli 2012. Vanmorgen vroeg uit de veren om vanuit een van de schuiltentjes te werken. John heeft een zak pinda's en zonnebloempitten klaargelegd. Als we de schuilhutjes naderen is het alsof de vogels in deze fraaie oude boomgaard gewend zijn om regelmatig gevoerd te worden. Grote en Middelste Bonte Specht, Appelvinken, Boomklevers, Glanskoppen, Europese Kanarie zitten vlakbij de tentjes. De zon is net op en dat betekent weinig licht. We moeten nog even wachten, alvorens aan de slag te gaan. Een paar eekhoorns klauteren vanuit de bomen omlaag. De vogels strijken op enkele meters voor de tentjes neer.
In de middag maken we een eerste verkenning in de omgeving. De ooievaar is in ieder dorp waar we deze middag doorheen rijden, goed vertegenwoordigd. De meeste nesten zitten in electriciteitsmasten en zijn vrijwel allemaal nog bezet. De jongen zijn inmiddels flink uit de kluiten gewassen en staan op het punt van uitvliegen.

Grote Parelmoer (Argynnis aglaja).Farmlator. 18 juli 2012.
Grote Parelmoer (Argynnis aglaja).Farmlator. 18 juli 2012.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. 18 juli 2012.  
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. 18 juli 2012.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 18 juli 2012.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 17 juli 2012.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch. Farm Lator. 17 juli 2012.
Boomklever (Sitta europaea) / Eurasian Nuthatch. Farmlator. 18 juli 2012.  
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. Farm Lator. 17 juli 2012.
Glanskop (Poecile palustris) / Marsh Tit. Farmlator. 18 juli 2012.
Glanskop (Poecile palustris) / Marsh Tit. Farmlator. 18 juli 2012.

dinsdag 4 september 2012

Hongarije (Hortobàgyi, Bükkgebergte & Tisza). Deel 3

19 juli 2012. Vandaag gaan we naar het Nationale Park Hortobàgyi (Hortobàgyi Nemzeto Park).Het park is een van de 10 nationale parken in Hongarije. Het ligt op zo'n 200 km ten oosten van Boedapest bij het gelijknamige plaatsje Hortobàgyi. Het gebied maakt deel uit van de Hongaarse steppe, ook bekend als de poesta, een gebied dat in hoofdzaak uit halfdroog grasland bestaat. Omdat de Tisza geregeld buiten z'n oevers treedt is het niet altijd en overal droog; er zijn ook moerasgebieden en rievierbossen. Dus natte plekken genoeg om leuke soorten te ontdekken.  
Er komen ruim 300 vogelsoorten voor. Een kleine greep uit de soorten die wij er waarnamen: Klein waterhoen, Grote Trap, Kleine Klapekster, Sakervalk, een groep van zo'n 120 overzomerende Kraanvogels en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Hoofddoel van deze dag is een bezoek aan de grote kolonie Roodpootvalken. De vogels broeden er in nestkasten. In het verleden maakten ze hoofdzakelijk gebruik van nesten van kraaiachtigen zoals Roeken. Vanwege de vernietiging van deze Roekenkolonies zijn de valken tegenwoordig aangewezen op nestkasten. Ofschoon laat in het seizoen bleken veel vogels nog niet uitgevlogen. De juveniele vogels waren inmiddels wel al groot, maar werden toch nog door de ouders gevoerd.


Achter de boerderij de Roodpootvalkenkolonie. Hortobàgyi. 19 juli 2012.
Aan informatieborden geen gebrek. Ze staan echt overal in het Nationale Park.  
Karakteristieke boerderijen doorbreken het monotone karakter van de poesta.
Roodpootvalk (Falco vespertinus) / Red-footed Falcon.
Juv. vogels wachten op de oudervogels die komen voeren. Hortobàgyi. 19 juli 2012.
Roodpootvalk juv. (Falco vespertinus) / Red-footed Falcon. Hortobàgyi. 19 juli 2012.
Roodpootvalk juv. (Falco vespertinus) / Red-footed Falcon. Hortobàgyi. 19 juli 2012.
Roodpootvalk ♀. (Falco vespertinus) / Red-footed Falcon. Hortobàgyi. 19 juli 2012.
Roodpootvalk juv. (Falco vespertinus) / Red-footed Falcon. Hortobàgyi. 19 juli 2012.