BLOGARCHIEFzaterdag 22 september 2012

Excursie HVB Groene Jonker. Zaterdag 22 september 2012.

Met 18 leden reizen we deze ochtend naar de Groene Jonker. De weersvooruitzichten voor vandaag zijn gunstig, misschien kans op een buitje maar verder zon. Vanaf de A4 zien we boven het Groene Hart hollandse najaarsluchten: afwisselend inktzwarte wolken en strak blauwe luchten, in de verte een enorme regenbui en dan de regenboog.
Na ongeveer 45 minuten komen we aan bij het beginpunt. Nadat iedereen zijn uitrusting op orde heeft betreden we het gebied.
Bij de eerst stop begint het flink te regenen. We beginnen te twijfelen aan de weersvoorspelling. Gelukkig is de bui van korte duur. We observeren meteen verschillende steltlopers: Kleine Plevieren, voornamelijk juveniele vogels, een Bontbekplevier, Zwart Ruiters, Kleine Strandlopers en Bonte Strandlopers. Het is een hele klus om de deelnemers de verschillen tussen de soorten van deze vaak lastige groep uit te leggen. In de lucht verplaatsen zich voortdurend groepen Grauwe Ganzen. Een flinke zwerm Smienten blijkt verstoord, maar de reden blijft onduidelijk. Een groep Lepelaars vliegt hoog over.
Een Porseleinhoen komt regelmatig uit het riet tevoorschijn en is bijzonder goed te bekijken. Waterral en Kleinst Waterhoen, soorten waar we deze ochtend op hadden gehoopt, krijgen we niet te zien. We wandelen verder. De Gestreepte Strandloper, een niet alledaagse soort, is de topper van de dag. We observeren steeds weer nieuwe soorten zoals 2 Gele Kwikstaarten, dan weer een paar Watersnippen. Om ca 13.30u eindigt d excursie. Voor een bezoek aan de Wilck hebben we geen tijd meer. Een bezoek aan dit gebiedje zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Het was weer een geslaagde excursie met heel wat steltlopers en een groep zeer enthousiaste deelnemers.

Waargenomen: Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Wilde Eend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Havik, Porseleinhoen, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Witgat, Oeverloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Wulp, Watersnip, Gestreepte Strandloper, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Tjiftjaf, Gaai, Zwarte Kraai, Vink, Putter, Pimpelmees, Winterkoning, Grote Bont Specht, Boompieper.

Er staan niet zoveel bankjes in de Groene Jonker, maar als je er een tegenkomt ...
De Grauwe Ganzen hebben ook hier de overhand. De vraag is, hebben de aantallen de grenzen bereikt?
Met het fraaie licht en de geringe wind zijn de verschillende steltlopers goed te zien.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Er wordt niet alleen gevogeld, maar ook gefotografeerd.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Kleine bruggetjes om de verschillende droge gebiedjes metelkaar te verbinden.
Muriel houdt niet alleen de deelnemerslijsten bij, maar vandaag ook de soortenlijst.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Red-shank). De Groene Jonker, 22 september 2012.
 Foto: Ton Hissink.
Porseleinhoen (Porzana porzana) / Spotted Crake. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Tussen de Kieviten de waarneming van een Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos) / Pectoral sandpiper.
De Groene Jonker, 22 september 2012.
Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos) / Pectoral sandpiper. De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto dmv digiscopie.
Zo'n niet alledaagse soort trekt natuurlijk veel aandacht.
Er valt vandaag veel te zien.
Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) / Spotted Red-shank). De Groene Jonker, 22 september 2012.
Foto: Ton Hissink.
Plas-dras-gebiedjes van de Groene Jonker. Gelukkig staat het water nog niet zo hoog.
De schapen lopen hier vrij rond ... maar welk ras was het nou ?
Ook andere excursieleiders waren vandaag aanwezig, onder wie Ton.  
De sfeer in de groep is bijzonder leuk.
Ook bekenden ontmoetten elkaar weer deze dag.  Geen opmerkingen:

Een reactie posten