BLOGARCHIEFvrijdag 26 oktober 2012

Texel 22 t/m 26 oktober 2012.

Een bezoek aan Texel in deze periode van het jaar levert altijd wel een aantal leuke soorten op. Tevoren hadden we gehoopt op de eerder gemelde Aziatische Roodborsttapuit, de Siberische Tjiftjaf en de Draaihals. De eerste leverde nauwelijks problemen op en ontdekten we al de eerste dag. Dat gold eveneens voor de Siberische Tjiftjaf. De Draaihals kregen we echter pas op donderdag, de 4e dag van ons Texel-bezoek, in de kijker. Vooral op maandag en vrijdag was er veel zichtbare landtrek. De lijsterachtigen deden het goed. Zwermen Koperwieken en Kramsvogels trokken over het eiland. Er leek geen einde aan te komen. Op vrijdag bij noordenwind en lagere temperaturen verschenen de eerste grote groepen Ganzen. Drie Kleine Zwanen observeerden we vanuit de vogelkijkhut Dijkmanshuizen. Beflijsters zaten in de Robbenjager. Strandleeuweriken waren inmiddels weer op het eiland gearriveerd. Wij zagen ze op de kale akker voor de trap naar het uitkijkpunt van de Slufter.
Hieronder een lijst van de  soorten die we deze midweek hebben waargenomen:

Waarnemingslijst: Wilde Zwaan, Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Eider, Fazant, Fuut, Dodaars, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Blauwe Kiekendief, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Bosruiter,
Witgat, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Holenduif, Houtduif, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Boerenzwaluw, Oeverpieper, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggemus, Roodborst, Aziatische Roodborsttapuit, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Kramsvogel, Zwartkop, Tjiftjaf, Siberische Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Putter, Groenling, Sijs, Rietgors, IJsgors.

Draaihals (Jynx torquilla) / Wryneck. De Robbenjager. 25 oktober 2012.
Het duurde wel een paar dagen voordat we hem ontdekten.
 Draaihals (Jynx torquilla) / Wryneck. De Robbenjager. 25 oktober 2012.
Draaihals (Jynx torquilla) / Wryneck. De Robbenjager. 25 oktober 2012.
Aziatische Roodborsttapuit (Saxicola torquatus maurus) / Siberian Stonechat. Robbenjager, 23 oktober 2012.
Foto: Digiscopie.
Robbenjager. In de mist zoeken Wim en Muriel naar de Aziatische Roodborsttapuit. 22 oktober 2012.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Buitenveldje NIOZ. 22 oktober 2012.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Buitenveldje NIOZ. 22 oktober 2012.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Buitenveldje NIOZ. 22 oktober 2012.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank. Stengweg ten zuiden van de Cocksdorp.
23 oktober 2012.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank. Stengweg ten zuiden van de Cocksdorp.
23 oktober 2012.
Kolgans (Anser albifrons) / White-fronted Goose. Polder Eijerland. 23 oktober 2012.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Mokbaai/Mokweg. 23 april 2012.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / Golden Plover. Op de voorgrond Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Redoute. 24 oktober 2012. Foto: Digiscopie.   
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew). Redoute. 24 oktober 2012. Foto: Digiscopie.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigion. Wagejot. 24 oktober 2012.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Wagejot. 24 oktober 2012.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot. 24 oktober 2012.
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus) / Bewick's Swan. Vogelkijkhut Dijkmanshuizen. 25 oktober 2012.
Foto: Digiscopie.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Stengweg ten noorden van De Cocksdorp.
26 oktober 2012.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Stengweg ten noorden van de Cocksdorp.
26 oktober 2012.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Stengweg ten noorden van de Cocksdorp.
26 oktober 2012.

zondag 21 oktober 2012

Vogelringstation Meijendel 21 oktober 2012. Excursie HVB.

Op zondagmorgen 21 oktober mochten enkele leden van de Haagse Vogelbescherming een exclusief kijkje nemen bij Vogelringstation Meijendel.

Hier worden al sinds 1928 vogels geringd voor (wetenschappelijk) onderzoek. Gegevens als ringdatum, -plaats, leeftijd en (indien bekend) geslacht van de vogel worden opgenomen in een landelijke database. Er vindt ook een internationale uitwisseling van gegevens plaats.

Zo wordt meer duidelijk over bijvoorbeeld trekroutes en conditie, toe- of afname van een bepaalde vogelsoort wat bescherming ten goede kan komen.

Lees meer in het jaarverslag van Vogeltrekstation Meijendel: Vogelringstation Meijendel Jaarverslag 2011.De gegevens worden direct opgeslagen.
Het oudste Vogelringstation van Nederland, opgericht in 1928.
Vandaag veel Roodborsten.
In de zakjes wacht iedere gevangen vogel zijn beurt af.
Een visnet vol Goudhaantjes.
Soms schreeuwen ze moord en brand zoals deze Zanglijster.
Zo, de ring zit om z'n poot.
De vogels verdwijnen in een pijp om vervolgens te worden gewogen.
Het aanbrengen van de ring vereist deskundigheid.
Ook leuke soorten zoals hier een Waterral.
Van de Waterral worden meerdere kenmerken ingevoerd.
Mistnetten. Klaar voor de volgende vangst.
www.trektellen.nl

zondag 14 oktober 2012

Oostvoorne en de Maasvlakte. 13 en 14 oktober 2012.

Na de HVB excursie van zaterdag 13 oktober naar Oostvoorne en het Groene Strand, die helaas vanwege aanhoudende regen halverwege afgebroken moest worden, begeven we ons vandaag wederom naar Oostvoorne. Ook verschillende gebiedjes op de Maasvalkte bezoeken we. Een soort herkansing dus van gisteren. Het weer blijkt ook vandaag niet echt super: zon en flinke regenbuien wisselen elkaar in rap tempo af. Toch valt er vandaag meer te vogelen dan gisteren. Bezochte gebiedjes: Maasvlakte, Slufter, Vogelhut/observatiepunt Westplaatweg, verschillende plekken aan de noordkant van het Oostvoornse Meer en het pad dat onderaan restaurant "Aan Zee" loopt.  

Van Ton Hissink ontvingen wij een aantal foto's die hij tijdens de excursie van zaterdag wist te maken. Een hele prestatie aangezien de lichtomstandigheden die ochtend verre van ideaal waren. Bedankt Ton.

Wat zagen we gisteren en vandaag 14 oktober:
Aalscholver, Rotgans, Grauwe Gans, Fuut, Putter, Kneu, Zwarte Kraai, Spreeuw (heel veel !), Koperwiek, Ekster,  Heggenmus, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Veldleeuwerik, Vink, Zwarte Ruiter, Rosse Grutto, Bonte Strandloper, Wulp, Scholekster, Drieteenstrandloper, Tureluur, Kanoet, Wilde Eend, Pijlstaart, Smient, Wintertaling, Graspieper, Oeverpieper, Goudhaan, Zwartkop, Velduil, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Middelste Zaagbek.    

Velduil (Asio flammeus) / Short-eared Owl belaagd door een Zwarte Kraai (Corvus corone ) /
Carrion Crow. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Velduil (Asio flammeus) / Short-eared Owl en Zwarte Kraai (Corvus corone ) /
Carrion Crow. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Velduil (Asio flammeus) / Short-eared Owl en Zwarte Kraai (Corvus corone ) /
Carrion Crow. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Velduil (Asio flammeus) / Short-eared Owl. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Kneu (Carduelis cannabina) / Common Linnet. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. Zuidkant van het Oostvoornse Meer. 13 oktober 2012.
Foto: Ton Hissink.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Maasvlakte. 14 oktober 2012.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Maasvlakte. 14 oktober 2012.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Maasvlakte. 14 oktober 2012.
Zwartkop (Sylvia atricapilla) / Blackcap. Maasvlakte. 14 oktober 2012.
Zwartkop (Sylvia atricapilla) / Blackcap. Maasvlakte. 14 oktober 2012.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Maasvlakte. 14 oktober 2012.
 Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Maasvlakte. 14 oktober 2012.