BLOGARCHIEFvrijdag 26 oktober 2012

Texel 22 t/m 26 oktober 2012.

Een bezoek aan Texel in deze periode van het jaar levert altijd wel een aantal leuke soorten op. Tevoren hadden we gehoopt op de eerder gemelde Aziatische Roodborsttapuit, de Siberische Tjiftjaf en de Draaihals. De eerste leverde nauwelijks problemen op en ontdekten we al de eerste dag. Dat gold eveneens voor de Siberische Tjiftjaf. De Draaihals kregen we echter pas op donderdag, de 4e dag van ons Texel-bezoek, in de kijker. Vooral op maandag en vrijdag was er veel zichtbare landtrek. De lijsterachtigen deden het goed. Zwermen Koperwieken en Kramsvogels trokken over het eiland. Er leek geen einde aan te komen. Op vrijdag bij noordenwind en lagere temperaturen verschenen de eerste grote groepen Ganzen. Drie Kleine Zwanen observeerden we vanuit de vogelkijkhut Dijkmanshuizen. Beflijsters zaten in de Robbenjager. Strandleeuweriken waren inmiddels weer op het eiland gearriveerd. Wij zagen ze op de kale akker voor de trap naar het uitkijkpunt van de Slufter.
Hieronder een lijst van de  soorten die we deze midweek hebben waargenomen:

Waarnemingslijst: Wilde Zwaan, Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Eider, Fazant, Fuut, Dodaars, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Blauwe Kiekendief, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Bosruiter,
Witgat, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Holenduif, Houtduif, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Boerenzwaluw, Oeverpieper, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggemus, Roodborst, Aziatische Roodborsttapuit, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Kramsvogel, Zwartkop, Tjiftjaf, Siberische Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Putter, Groenling, Sijs, Rietgors, IJsgors.

Draaihals (Jynx torquilla) / Wryneck. De Robbenjager. 25 oktober 2012.
Het duurde wel een paar dagen voordat we hem ontdekten.
 Draaihals (Jynx torquilla) / Wryneck. De Robbenjager. 25 oktober 2012.
Draaihals (Jynx torquilla) / Wryneck. De Robbenjager. 25 oktober 2012.
Aziatische Roodborsttapuit (Saxicola torquatus maurus) / Siberian Stonechat. Robbenjager, 23 oktober 2012.
Foto: Digiscopie.
Robbenjager. In de mist zoeken Wim en Muriel naar de Aziatische Roodborsttapuit. 22 oktober 2012.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Buitenveldje NIOZ. 22 oktober 2012.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Buitenveldje NIOZ. 22 oktober 2012.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Buitenveldje NIOZ. 22 oktober 2012.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank. Stengweg ten zuiden van de Cocksdorp.
23 oktober 2012.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank. Stengweg ten zuiden van de Cocksdorp.
23 oktober 2012.
Kolgans (Anser albifrons) / White-fronted Goose. Polder Eijerland. 23 oktober 2012.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Mokbaai/Mokweg. 23 april 2012.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / Golden Plover. Op de voorgrond Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Redoute. 24 oktober 2012. Foto: Digiscopie.   
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew). Redoute. 24 oktober 2012. Foto: Digiscopie.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigion. Wagejot. 24 oktober 2012.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Wagejot. 24 oktober 2012.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot. 24 oktober 2012.
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus) / Bewick's Swan. Vogelkijkhut Dijkmanshuizen. 25 oktober 2012.
Foto: Digiscopie.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Stengweg ten noorden van De Cocksdorp.
26 oktober 2012.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Stengweg ten noorden van de Cocksdorp.
26 oktober 2012.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Stengweg ten noorden van de Cocksdorp.
26 oktober 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten