BLOGARCHIEFvrijdag 30 november 2012

De Reis naar Zundert. 22 november 2012.

Na een korte periode van verzorging en herstel was het vandaag dan zover. De onlangs afgeleverde uilen bij het vogelasiel gingen vandaag op transport naar Zundert. Nadat Rinse van der Vliet de vogels had geringd, werden de 4 uilen zorgvuldig in kratten gestopt  voor het vervoer. In het Vogelrevalidatiecentrum Zundert heeft men de middelen om vogels voor een langere periode te laten herstellen, waarna ze in de vrije natuur kunnen worden teruggezet.  Vogels waarvan is vastgesteld dat ze niet meer op eigen benen kunnen staan, worden hier voor de rest van hun leven verzorgd. Het is zeker de moeite waard de website te bezoeken: www.vrczundert.nl
Als vrijwilligster in het asiel, was ik gevraagd mee te reizen naar Zundert, om de overdracht van nabij mee te maken. 

Hieronder een aantal foto’s om een indruk te geven van deze dag.

Ransuil (Asio otus) / Long-eared Owl. Als eerste is deze Ransuil aan de beurt om geringd te worden.
De Ransuil kijkt toe hoe Rinse de ring bevestigt.  
Hopelijk wordt deze vogel ooit weer, wie weet waar, teruggemeld.
Zulke niet alledaagse moment moeten natuurlijk even worden vastgelegd.
Deze Ransuil lijkt te berusten in z'n lot om voortaan als geringde vogel door het leven te moeten gaan.
Gegevens als b.v. leeftijd kunnen aan de hand van de vleugelstructuur vrij nauwkeurig worden vastgesteld.
Ook de structuur van de bovenvleugel levert veel informatie op. 
Vervolgens is deze Velduil (Asio flammeus) / Short-eared Owl, aan de beurt.  
De ring is geplaatst.
Voor een ringer altijd weer een mooi moment.
Ruud van der Waard assisteert bij het vaststellen van de gegevens.
In tegenstelling tot de korte oorpluimen zijn de vleugels van de Velduil lang en smal.
Ruud en Rinse schieten foto's.
 
Klaar voor vertrek !
 
Julia, vrijwilligster in het asiel, probeert de Amerikaanse Oehoe op z'n gemak te stellen, voor de reis naar Zundert.
Amerikaanse Oehoe (Bubo virginianus) / Great horned Owl. De vogel werd sterk vermagerd bij het asiel afgegeven.
Deze grootste uil van Amerika heeft net als 'onze' oehoe - die nog groter wordt dan de Amerikaanse - grote oorpluimen. Zijn ogen hebben echter een gele iris (in plaats van oranje tot donkergeel).
Binnen Amerika heeft hij een zeer grote verspreiding: van Alaska tot de zuidpunt van Zuid-Amerika, van bossen tot woestijnen en hooggebergte.
Zoals de meeste uilen jaagt de Amerikaanse oehoe 's nachts. Zijn gehoor en gezicht zijn uitstekend, zijn klauwen scherp en sterk. Hij jaagt vooral op kleine zoogdieren, maar ook op insecten, amfibieën en vogels, waaronder zelfs andere uilensoorten. (bron: www.natuurinformatie)

Ruud van der Waard bezig met de voorbereidingen voor transport.
Na een reis van 2 uur arriveren de vogels in het Vogelrevalidatiecentrum. Ze hebben de reis goed doorstaan. Medewerksers ontfermen zich over de uilen.
Hier zijn de uilen zijn in vertrouwde handen.
De Amerikaanse Oehoe is moet nog even wennen aan zijn nieuwe leefomgeving. Hier zal hij de rest van zijn leven de dagen slijten. Terugkeer naar de vrije natuur zit er voor hem helaas niet in.

Deze Europese Oehoe (Bubo bubo)  / Eagle Owl, verblijft al vele jaren in het Revalidatiecentrum.
Wie weet worden ze maatjes?

En dan is het tijd de andere uilen in hun verblijf los te laten. Hopelijk herstellen ze snel, waarna ze weer terug kunnen naar de plaats waar ze thuishoren.  

In de kantine krijgen we koffie aangeboden. We praten nog even na over het werk in asiels.

In de tuinen bevinden zich talloze kasten met uitgebreide informatie over de betreffende soorten. Opstelling van een Huismussenkast.
Kast voor de Winterkoning.
Kast voor een Grauwe Vliegenvanger.
Ook deze Amerikaanse Zeearend (Haliaeetus leucocephalus) / American Bald Eagle, behoort al lange tijd tot de vaste bewoners van het Revalidatiecentrum. De vogel is het symbool van de Verenigde Staten.  

Geen medewerkers aanwezig ? Dan kunnen de dieren op deze handige manier worden afgegeven.

In een van de tuinen trof ik het beeld van St. Franciscus aan, beschermheilige van de dieren.

zondag 25 november 2012

Pestvogels. Barendrecht. 11 november 2012.

Na de excursie in de Hoekse Waard, op zondag nog even teruggereden naar Bardendrecht. De lichtomstandigheden om te fotograferen zijn vandaag aanmerkelijk beter dan gisteren. We hebben geluk, want in de de nieuwbouwwijk met veel besdragende struiken (Gelderse Roos en Vuurdoorn) zit nog een groep van ongeveer 60 vogels. We blijken niet de enigen die er deze ochtend zo over denken. Bij aankomst zijn talloze vogelfotografen neergestreken op zoek naar een geschikte plek om de vogels te fotograferen.    

Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
 Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 11 november 2012

zaterdag 24 november 2012

Excursie De Banken HVB 18 november 2012.

Leiding: Ton Haase.
Het is mistig, donker, somber weer, als we met 12 deelnemers de parkeerplaats in Voorburg verlaten. Deze ochtend is natuurgebiedje De Banken bij ’s Gravenzande het excursiedoel. Vanaf de parkeerplaats aan de Strandweg onderzoeken we eerst het plas-dras-gebiedje aan de zuidkant. We observeren een flink aantal watersnippen, zo’n 25. In een boom zit een Buizerd. Een Waterral verraadt zijn aanwezigheid door luid te krijsen. We krijgen hem helaas niet te zien.  
We lopen de dijk op. Op de plas kun je in deze tijd van het jaar vrijwel alle in Nederland voorkomende eendensoorten, aantreffen. Deze ochtend zaten ze er, Pijlstaart, Smient, Wintertaling, Krakeend, Tafeleend en Kuifeend. We lopen de dijk af en gaan bij het Natura 2000 bord linksaf. Een flink aantal Kieviten en Scholeksters zit op het gras.
Inmiddels schijnt een waterig zonnetje waardoor het aangenamer aanvoelt.
We lopen richting strand, maar dat levert geen bijzondere soorten op. Bij terugkeer naar de auto’s kijken we voor de tweede keer over het zuidelijke plas-dras-gebiedje, immers je weet maar nooit.
We sluiten de excursie af met een bezoek aan Hoek van Holland: op zoek naar de Huiskraai, een asielzoeker afkomstig uit een gebied tussen Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Sinds 1998 broedt de vogel ook in Nederland. Waarschijnlijk ooit meegevaren als verstekeling aan boord van een boot op weg van Egypte naar Hoek van Holland. Door mijn telescoop zie ik – het is laagwater – in de verte een stuk of tien zeehonden op een zandplaat Op de achtergrond een paar reusachtige zeeschepen, met wie weet, een Huiskraai aan boord. Met een lekker zonnetje beëindigen we deze excursie in een strandtent, waar we nog even nakletsen onder genot van koffie. En alvast uitkijken naar de volgende excursie.

Met dank aan Jan Pietersen voor het bijhouden van de tellijst en Ton Hissink voor het toesturen van een aantal foto’s.

Waargenomen: Aalscholver, Blauwe Reiger, Bokje, Bontbekplevier, Buizerd, Canadese Gans, Drieteenstrandloper, Ekster, Gaai, Graspieper, Holenduif, Houtduif, Huiskraai, Huismus, Kauw, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Zwarte Kraai, Merel, Nijlgans, Ooievaar, Pijlstaart, Scholekster, Slobeend, Smient, Spreeuw, Tafeleend, Torenvalk, Tureluur, Vink, Waterhoen, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw.

 Uitzicht op De Banken. 18 november 2012.
Even een nieuwe telescoop testen. De Banken 18 november 2012.
Die Blauwborst komen we in het voorjaar wel weer tegen. De Banken. 18 november 2012.
De korte wandeling richting zee levert weinig nieuwe soorten op. 18 november 2012.
vlnr Ton, Ineke en Rieneke. De Banken 18 november 2012.
Nieuwe Natuur ter compensatie van de aanleg van de 2e Maasvlakte. 18 november 2012.  
Ineke geeft tekst en uitleg. 18 november 2012.
De Nieuwe Waterweg. 18 november 2012.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Let op de ringen aan z'n poten. Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Nieuwe Waterweg. 18 november 2012. foto: Ton Hissink.
Bontbekplevier / (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Nieuwe Waterdweg. 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Euroasian Oystercatcher. Nieuwe Waterweg 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Huiskraai (Corvus splendens) / House Crow. Hoek van Holland. 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. De Banken. 18 november 2012.  
foto: Ton Hissink