BLOGARCHIEFzaterdag 24 november 2012

Excursie De Banken HVB 18 november 2012.

Leiding: Ton Haase.
Het is mistig, donker, somber weer, als we met 12 deelnemers de parkeerplaats in Voorburg verlaten. Deze ochtend is natuurgebiedje De Banken bij ’s Gravenzande het excursiedoel. Vanaf de parkeerplaats aan de Strandweg onderzoeken we eerst het plas-dras-gebiedje aan de zuidkant. We observeren een flink aantal watersnippen, zo’n 25. In een boom zit een Buizerd. Een Waterral verraadt zijn aanwezigheid door luid te krijsen. We krijgen hem helaas niet te zien.  
We lopen de dijk op. Op de plas kun je in deze tijd van het jaar vrijwel alle in Nederland voorkomende eendensoorten, aantreffen. Deze ochtend zaten ze er, Pijlstaart, Smient, Wintertaling, Krakeend, Tafeleend en Kuifeend. We lopen de dijk af en gaan bij het Natura 2000 bord linksaf. Een flink aantal Kieviten en Scholeksters zit op het gras.
Inmiddels schijnt een waterig zonnetje waardoor het aangenamer aanvoelt.
We lopen richting strand, maar dat levert geen bijzondere soorten op. Bij terugkeer naar de auto’s kijken we voor de tweede keer over het zuidelijke plas-dras-gebiedje, immers je weet maar nooit.
We sluiten de excursie af met een bezoek aan Hoek van Holland: op zoek naar de Huiskraai, een asielzoeker afkomstig uit een gebied tussen Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Sinds 1998 broedt de vogel ook in Nederland. Waarschijnlijk ooit meegevaren als verstekeling aan boord van een boot op weg van Egypte naar Hoek van Holland. Door mijn telescoop zie ik – het is laagwater – in de verte een stuk of tien zeehonden op een zandplaat Op de achtergrond een paar reusachtige zeeschepen, met wie weet, een Huiskraai aan boord. Met een lekker zonnetje beëindigen we deze excursie in een strandtent, waar we nog even nakletsen onder genot van koffie. En alvast uitkijken naar de volgende excursie.

Met dank aan Jan Pietersen voor het bijhouden van de tellijst en Ton Hissink voor het toesturen van een aantal foto’s.

Waargenomen: Aalscholver, Blauwe Reiger, Bokje, Bontbekplevier, Buizerd, Canadese Gans, Drieteenstrandloper, Ekster, Gaai, Graspieper, Holenduif, Houtduif, Huiskraai, Huismus, Kauw, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Zwarte Kraai, Merel, Nijlgans, Ooievaar, Pijlstaart, Scholekster, Slobeend, Smient, Spreeuw, Tafeleend, Torenvalk, Tureluur, Vink, Waterhoen, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw.

 Uitzicht op De Banken. 18 november 2012.
Even een nieuwe telescoop testen. De Banken 18 november 2012.
Die Blauwborst komen we in het voorjaar wel weer tegen. De Banken. 18 november 2012.
De korte wandeling richting zee levert weinig nieuwe soorten op. 18 november 2012.
vlnr Ton, Ineke en Rieneke. De Banken 18 november 2012.
Nieuwe Natuur ter compensatie van de aanleg van de 2e Maasvlakte. 18 november 2012.  
Ineke geeft tekst en uitleg. 18 november 2012.
De Nieuwe Waterweg. 18 november 2012.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Let op de ringen aan z'n poten. Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Nieuwe Waterweg. 18 november 2012. foto: Ton Hissink.
Bontbekplevier / (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Nieuwe Waterdweg. 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Euroasian Oystercatcher. Nieuwe Waterweg 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Huiskraai (Corvus splendens) / House Crow. Hoek van Holland. 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. 18 november 2012.
foto: Ton Hissink
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. De Banken. 18 november 2012.  
foto: Ton Hissink


Geen opmerkingen:

Een reactie posten