BLOGARCHIEFzaterdag 10 november 2012

Hoekse Waard excursie HVB. 10 november 2012.

Het is een sombere dag. Geen harde, maar wel langdurige miezerige regen. De zon komt er vandaag niet aan te pas. En dat blijft ook zo. Maar het enthousiasme van de 17 deelnemers is er niet minder om. Om 09.30 maken we in Puttershoek nog even een korte stop alvorens het eerste gebied te betreden: Groot Koninkrijk, een polder tussen ’s- Gravendeel en Puttershoek die doorgaans in deze tijd van het jaar bekend staat om z’n vele ganzen. We observeren Grote en Kleine Canadese Ganzen, Kolganzen en enkele Buizerds en een Torenvalk op paaltjes. Een paar Veldleeuweriken en een vijftal Watersnippen vliegen hoog over. Na anderhalf uur houden we het hier voor gezien en rijden naar het Oude Land van Strijen voor een kort bezoek aan de enige vogelobservatiehut in dit gebied. Vroeger deed het dienst als gemaal. Vanuit de luxaflex-achtige glazen ramen hebben we uitzicht op plas-dras-gebiedjes, hier zien we veel Wilde Eenden, Tafeleenden. In de verte een Lichte Buizerd. In de bomen voor het “Gemaal” strijken Kool-en Pimpelmezen neer. Ook zien we er een Grote Bonte Specht en een Ringmus. De Grote Zilverreiger valt gelukkig nog wel goed op op deze grauwe herftsdag.
Een uurtje later rijden we naar de Waleweg in Strijen, in de hoop de Dwergganzen in de kijker te krijgen. Ofschoon we behoedzaam door het gebied rijden en nauwkeurig de velden observeren, krijgen we er niet één te zien. Wel zijn er flinke aantallen Kol- en Brandganzen.
Om 14.00u rijden we naar Strijensas om in het restaurant De Batterij koffie of iets anders te gebruiken.
Vanwege de vele meldingen van Pestvogels op waarneming.nl, besluiten we af te zien van de wandeling door Oeverlanden Hollands Diep en te vertrekken naar Barendrecht waar een groep van zo’n  60 Pestvogels rondhangt. Ze blijken er inderdaad nog te zitten. In een nieuwbouwwijk, waar ze zich in de ochtenduren, volgens de bewoners, te goed doen aan de bessen van Vuurdoornstruiken. Voor een aantal deelnemers is dit de eerste keer dat ze deze fraaie vogel waarnemen.
Hun enthousiasme laten ze dan ook duidelijk blijken.
Om ca 17.00u rijden we richting Den Haag, einde dag.

Met dank aan Arris Jan voor het bijhouden van de tellijst hieronder:

Waargenomen soorten:
Dodaars, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Kleine en Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Smient, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Torenvalk, Kievit, Goudplevier, Buizerd, Fazant, Meerkoet, Vink, Keep, Koperwiek, Kramsvogel,Spreeuw, Merel, Aalscholver, Zilvermeeuw, Mantelmeeuw, Kuifeend, Scholekster, Boerengans, Putter, Veldleeuwerik, Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning, Roodborst, Grote Bonte Specht, Heggenmus, Ringmus, Pestvogel.

Polder Groot Koninkrijk. 10 november 2012.
Polder Groot Koninkrijk. Het blijft miezeren, de zon komt er gewoon niet doorheen! 10 november 2012.
Polder Groot Koninkrijk. 10 november 2012.
Polder Groot Koninkrijk. En achter je rug om wordt er intensief gejaagd. 10 november 2012.
Foto: Ton Hissink.
Polder Groot Koninkrijk. 10 november 2012.
Op weg naar Vogelkijkhut Het Gemaal in Strijen. Een enorme groep Kieviten. Tussendoor vliegen Goudplevieren. 12 november 2012.
Knobbelzwaan + Juv (Cygnus olor) / Mute Swan. Strijen. 10 november 2012.
Vogelobservatiehut Het Gemaal. Strijen. 10 november 2012.
Best handig: Informatieborden in het Het Gemaal. 10 november 2012.
Brandgans (Branta leucopsis) / Bernacle Goose. Oude Land van Strijen. 10 november 2012.
Foto: Ton Hissink.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Oeverlanden Hollands Diep.
10 november 2012. 
Foto: Ton Hissink.  
Tja, wat moet je van zo'n dag denken? Strijen. 10 november 2012.
Informatiebord over de geschiedenis van Het Gemaal. Oude Land van strijen.
10 november 2012.
Tijd voor Pestvogels. Barendrecht. 10 november 2012.  
Het enthousiasme is altijd weer groot bij het zien van deze fraaie noordse soort.
12 november 2012.
Voor een aantal in de groep was het de eerste keer dat ze hem zagen en dan meteen zo'n grote groep.
10 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 10 november 2012.
Foto: Ton Hissink.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Voor de Pestvogel een Keep.
Barendrecht. 10 november 2012. Foto: Ton Hissink.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 10 november 2012.
Foto: Ton Hissink.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 10 november 2012.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Barendrecht. 10 november 2012.
Voor Ineke was het niet de eerste keer dat ze ze zag, maar de Pestvogels blijven boeien.
10 november 2012.
En andere vogelaars maakten hun enthousiasme op deze manier kenbaar. 12 november 2012.Geen opmerkingen:

Een reactie posten