BLOGARCHIEFzaterdag 29 december 2012

Rondje Zuid-Holland. HVB excursie. 28 december 2012

Leiding: Ria den Heyer.

Het is een goede gewoonte het jaar af te sluiten met een gezellig dagje vogelen in Zuid-Holland en mogelijk toch leuke overwinteraars waar te nemen. En die zien we vandaag in behoorlijke aantallen in de diverse natuurgebiedjes van Zuid-Holland. De excursie begint met een bezoek aan de Starrevaart en vogelhut de Vogelknip. We observeren er flinke aantallen wintergasten als Smient, Kievit, Brilduiker, Grote Zilverreiger. Op een van de paaltjes in het water voor de hut zit een Buizerd, die waarschijnlijk al bezig is zijn avondmaaltijd uit te kiezen. Vervolgens rijden we naar restaurant Aa-Zicht in het recreatiegebied Noord Aa. Een prachtig ritje door Het Groene Hart. We vervolgen de excursie in het natuurgebiedje het Zaanse Rietveld. Hier proberen we de Toendrarietgans, het kan ook een Taiga zijn geweest, in de kijker te krijgen. Helaas, we hebben geen geluk. Met het paartje Witoogeenden, even verderop,  hebben we meer geluk. Van niet al te ver kunnen we ze goed observeren.
Wanneer we bij de Zegerplas aankomen blijkt de weersvoorspelling uit te komen: het regent !
De knotwilgen die voor een groep Ransuilen jaarlijks als roestplaats dienen, blijken door de gemeente te zijn verwijderd. Vreemd dat de dienst groenbeheer hier niet van op de hoogte was. We doen toch nog een poging de Ransuilen te vinden. Maar zoals iedere vogelaar weet staat het zoeken naar Ransuilen gelijk aan het zoeken naar een speld in een hooiberg.  En ook vandaag blijkt dat het  aloude spreekwoord met z’n tijd is meegegaan. Het nieuwe natuurgebied Ruygeborg bij Nieuwkoop bekijken we vanaf de dijk. Vanwege de neerslag van de afgelopen dag is het onmogelijk het terrein in te lopen.
In Restaurant Tijsterman en het ernaast gelegen Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, beëindigen we de laatste excursie van 2012, waaraan door 16 enthousiaste leden werd deelgenomen. Ondanks het mindere weer was het een zeer geslaagde excursie !

Bezochte gebieden: Starrevaart, Meeslouwerplas, Zaanse Rietveld, Noord Aa, Recreatiegebied Zegerplas, Ruygeborg.

Waargenomen: (misschien ontbreekt er een soort, laat het ons dan weten)
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, Indische Gans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Witoogeend, Kuifeend, Brilduiker, Rosse Stekelstaart, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, ooievaar, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Zwarte Ruiter, Wulp, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Houtduif, Roodborst, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter.
 
De route met de verschillende bezochte natuurgebieden. 28 december 2012.
Vogelend naar de Vogelknip in de Starrevaart. 28 december 2012.
Vanuit de Vogelknip worden de overwinterende eenden één voor één op naam gebracht. 28 december 2012.  
Iedere Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing, heeft zijn eigen paaltje. 28 december 2012.
Vogelhut de Vogelknip Starrevaart. 28 december 2012.
In het winterhalfjaar zit de plas vol overwinteraars. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing. Starrevaart. 28 december 2012.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigion. Starrevaart. 28 december 2012.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigion. Starrevaart. 28 december 2012.
Vogelhut de Vogelknip Starrevaart. 28 december 2012.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Starrevaart. 28 december 2012.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great White Egret. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
De Meeslouwerplas wordt afgezocht. 28 december 2012.
Meeslouwerplas. 28 december 2012.
Koffie in restaurant Aa-Zicht aan de Zoetermeerse Plas. 28 december 2012.
Zoetermeerse Plas. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Het paartje Witoogeenden (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard, een niet alledaagse soort, trekt veel bekijks.  Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Witoogeend (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Witoogeend (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Witoogeend (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) / Little Grebe. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Het nieuwe natuurgebied Ruygeborg bij Nieuwkoop nog volop in ontwikkeling. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.

donderdag 27 december 2012

Huiskraaien krijgen respijt van rechter.

De huiskraaien in Hoek van Holland mogen niet zomaar worden afgemaakt. Door een uitspraak van de rechtbank in Den Haag heeft de kraaienkolonie op zijn minst uitstel van executie gekregen. Een definitief besluit volgt later.
De huiskraaien zitten al sinds de jaren 90 rond het station van Hoek van Holland. Ze zijn vermoedelijk als verstekeling op een schip meegekomen uit Azië. Bij een recente telling werden er 23 gesignaleerd.
'Bedreiging'
De provincie Zuid-Holland ziet de vogels als ‘invasieve exoten’: dieren die hier niet thuishoren. Omdat ze mogelijk een bedreiging vormen voor inheemse soorten zoals andere vogels, hagedissen en kikkers, wil het provinciebestuur ze laten uitroeien.
De Faunabescherming nam het op voor de kraaien en spande een kort geding aan. De rechter heeft nu besloten dat de dieren voorlopig met rust gelaten moeten worden.
Respijt
Diverse partijen, waaronder de Partij voor de Dieren,
hebben bezwaar gemaakt tegen verwijdering van de kraaien. Zij vinden dat de dieren gewoon als inheems gezien moeten worden, omdat ze hier al minstens sinds 1997 zijn.
De rechter is dat met hen eens en verwijst naar een lijst van beschermde diersoorten waar de huiskraai al sinds 2001 op staat. Volgens de provincie is de kraai door een vergissing op die lijst terechtgekomen, maar daar gaat de rechter niet in mee.
Totdat de bezwaarprocedure helemaal afgerond is, hebben de dieren sowieso respijt. Dat zal zeker een aantal maanden duren.

Bron: RTV Rijnmond 29 december 2012.  

Huiskraai (Corvus splendens) / House Crow. Hoek van Holland. 29 december 2012.
Huiskraai (Corvus splendens) / House Crow. Hoek van Holland. 29 december 2012.
Bijna de gehele populatie.
Huiskraai (Corvus splendens) / House Crow. Hoek van Holland. 29 december 2012.
 Huiskraai ssp zugmayeri (Corvus splendens zugmayeri) / House Crow ssp zugmayeri.
Hoek van Holland. 30 december 2012.
Huiskraai ssp zugmayeri (Corvus splendens zugmayeri) / House Crow ssp zugmayeri.
Hoek van Holland. 30 december 2012.zondag 16 december 2012

Brouwersdam Zeeland. excursie HVB. 15 december 2012.

Vandaag staat een excursie naar de Brouwersdam in Zeeland op het excursieprogramma van de Haagse Vogelbescherming. Deze excursie staat onder leiding van Jaap Zoet. Met een klein aantal deelnemers, we passen in één auto, vertrekken we naar de dam, die voor vogelaars altijd wel iets in petto heeft. Het weer werkt vandaag mee, een meevaller in deze tijd van het jaar. Om ca 10.00u rijden we de dam op. Het is helder weer, waardoor het goed vogelen is over de Noordzee. We observeren wintergasten als Middelste Zaagbek, IJseend, Brilduiker, Krakeend, 6 Kanoeten en enkele Rosse Grutto’s. Op de basaltblokken zitten groepjes Scholeksters, een Oeverpieper, Zilvermeeuwen en hier en daar een Stormmeeuw.
Om 11.30 uur heeft iedereen trek in koffie. We rijden naar restaurant de Heerenkeet even ten oosten van de Flaauwers Inlaag. Hierna beginnen we aan het middagdeel.
In de Prunjepolder ter hoogte van de bankjes zien we Smienten en 2 overwinterende Lepelaars. We bezoeken het nieuwe uitkijkpunt Prujehil. Dit kijkpunt staat op de voormalige vuilstort en kijkt uit over zowel de Prunje als de Flaauwers Inlaag. We zien een enorm aantal Kluten. Best leuk. Onderweg ontmoeten we iemand die bezig is GPS-herkenningspunten uit te zetten voor natuurwandelaars.
De Plompe Toren is het laatste overblijfsel van het Schouwense dorp Koudekerke, dat eind 16de eeuwe in de golven verdween. De toren biedt een weids uitzicht over het omringende natuurgebied en wordt veelvuldig beklommen door vogelaars. We zien veel Rotganzen, maar de Roodhalsgans waar we naar op zoek zijn, krijgen we niet in onze telescopen. We sluiten de excursie af met een bezoek aan het uitkijkpunt Schelphoek waar zo’n 30 Toendrarietganzen zitten. Via de Brouwersdam, waar we nog een laatste vogelstop maken, rijden we terug naar huis. Met de Kuifduiker en een flink aantal Paarse Strandlopers beëindigen we de excursie.  

Waargenomen: Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Drieteenstrandloper, Ekster, Goudplevier, Grauwe Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Holenduif, Houtduif, Ijseend, Kanoet, Kievit, Kleine Zilverreiger, Kluut, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Kramsvogel, Kuifduiker, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Paarse Strandloper, Rosse Grutto, Rotgans, Slobeend, Smient, Steenloper, Stormmeeuw, Toendrarietgans, Torenvalk, Wilde Eend, Wintertaling, Zwarte Kraai.

Met dank aan Ton Hissink voor de fraaie serie vogelfoto's die hij tijdens de excursie maakte.   
Brouwersdam. 15 december 2012.
Brouwersdam. 15 december 2012.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Middelste Zaagbek ♂ (Mergus serrator) / Red breasted Merganser. Brouwersdam. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Middelste Zaagbek ♀ (Mergus serrator) / Red breasted Merganser. Brouwersdam. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) / Great Black-backed Gull. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Yvonne op zoek naar de IJseend. Brouwersdam. 15 december 2012.
Maarten: een Gras- of Oeverpieper? Brouwersdam. 15 december 2012.  
Aan informatieborden is in de Prunje geen gebrek. 15 december 2012.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull.
Kokmeeuw (Larus ridibundus) / Blackheaded Gull.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank.
foto: Ton Hissink.
Het nieuwe observatiepunt Prunjehil met uitzicht over de Prunje en de Flaauwers Inlaag.
15 december 2012.
Ook hier weer veel informatie. We zagen er een enorm aantal Kluten. 15 december 2012.
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper.
foto: Ton Hissink.
Prunjepolder. 15 december 2012.
Prunjepolder. 15 december 2012.
Plompe Toren aan de zuidkust van Schouwen. 15 december 2012.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Op zoek naar de Kleine Rietgans en/of de Toendrarietgans. Schelphoek. 15 december 2012.  
Nog één keer Brouwersdam op de terugreis. Opdracht: Zoek de Kanoet. 15 december 2012.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Spoonbill. 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Kuifduiker (Podiceps auritus) / Slavonian Grebe) 15 december 2012.
foto: Ton Hissink.