BLOGARCHIEFdinsdag 11 december 2012

Oranjepolder en Aalkeetbuitenpolder excursie HVB. 9 november 2012.

Grauw, somber weer. Meer kunnen we er niet van maken. Op de ventweg langs de A20 maken we een paar stops. Rotganzen en Brandganzen bekijken vanuit de auto. Buiten waait een koude wind. Een Grote Zilverreiger, steeds algemener in de wintermaanden, stapt door het gras.  Een Watersnip vliegt in rap tempo hoog over ons heen. Nu en dan vliegen Ganzen in V-formaties door de lucht. Een paar Buizerds hopen op een verzwakte vogel. Buiten is het guur. We parkeren en wandelen naar de Vogelkijkhut. Door de kijkgaten zien we een groepje Slobeenden. Rechts voor de hut schuilen Wintertalingen tegen de rietkraag. De zon komt er vandaag niet doorheen, dat is een ding wat zeker is. Het is tijd voor de Oranjeplassen ten westen van Maassluis. Ook hier weer schuilende eenden op grote afstand. Het is tijd voor iets warms. In restaurant ’t Oeverbos sluiten we de excursie af. De koffie en appeltaart (met slagroom) smaken uitstekend. Jammer dat de vogels zich vandaag maar nauwelijks lieten zien.

Waargenomen: Fuut, Blauwe Reiger, Zilverreiger, Watersnip, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Smient, Brandgans, Kolgans, Grauwe Gans, Koperwiek, Kramsvogel, Buizerd, Torenvalk, Pimpelmees, Roodborst, Vink.

Aalkeetbuitenpolder. Op weg naar de observatiehut. 9 november 2012. 
Na de vorst en sneeuw van de afgelopen 2 dagen zijn er nog maar weinig ganzen in de polder. 9 november 2012. 
Ad op zoek naar ganzen en wie weet? Wellicht een leuke soort. 9 november 2012.
De Aalkeetbuitenpolder, een gebiedje onder beheer van Natuurmonumenten. 9 november 2012.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Gezien vanuit de observatiehut.
foto: Ton Hissink.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal en Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler.
foto: Ton Hissink.
In het gebied bevindt zich ook een eendenkooi. 9 november 2012.
De observatiehut in de Aalkeetbuitenpolder. Niet echt groot, maar wel een leuk uitzicht.
Op de ventweg langs de A20 maken we nu en dan een vogelstop. 9 november 2012.
Vogelen vanuit de auto. 9 november 2012.
Op weg naar de vogelobservatiehut in de Aalkeetbuitenpolder. 9 november 2012.
Oranjeplassen en Oranjepolder even ten westen van Maasluis. 9 november 2012.
foto: Ton Hissink.
In restaurant 't Oeverbos praten we nog even na over, niet alleen vogels, maar ook over de apparatuur van een vogelaar. 9 november 2012.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten