BLOGARCHIEFzaterdag 29 december 2012

Rondje Zuid-Holland. HVB excursie. 28 december 2012

Leiding: Ria den Heyer.

Het is een goede gewoonte het jaar af te sluiten met een gezellig dagje vogelen in Zuid-Holland en mogelijk toch leuke overwinteraars waar te nemen. En die zien we vandaag in behoorlijke aantallen in de diverse natuurgebiedjes van Zuid-Holland. De excursie begint met een bezoek aan de Starrevaart en vogelhut de Vogelknip. We observeren er flinke aantallen wintergasten als Smient, Kievit, Brilduiker, Grote Zilverreiger. Op een van de paaltjes in het water voor de hut zit een Buizerd, die waarschijnlijk al bezig is zijn avondmaaltijd uit te kiezen. Vervolgens rijden we naar restaurant Aa-Zicht in het recreatiegebied Noord Aa. Een prachtig ritje door Het Groene Hart. We vervolgen de excursie in het natuurgebiedje het Zaanse Rietveld. Hier proberen we de Toendrarietgans, het kan ook een Taiga zijn geweest, in de kijker te krijgen. Helaas, we hebben geen geluk. Met het paartje Witoogeenden, even verderop,  hebben we meer geluk. Van niet al te ver kunnen we ze goed observeren.
Wanneer we bij de Zegerplas aankomen blijkt de weersvoorspelling uit te komen: het regent !
De knotwilgen die voor een groep Ransuilen jaarlijks als roestplaats dienen, blijken door de gemeente te zijn verwijderd. Vreemd dat de dienst groenbeheer hier niet van op de hoogte was. We doen toch nog een poging de Ransuilen te vinden. Maar zoals iedere vogelaar weet staat het zoeken naar Ransuilen gelijk aan het zoeken naar een speld in een hooiberg.  En ook vandaag blijkt dat het  aloude spreekwoord met z’n tijd is meegegaan. Het nieuwe natuurgebied Ruygeborg bij Nieuwkoop bekijken we vanaf de dijk. Vanwege de neerslag van de afgelopen dag is het onmogelijk het terrein in te lopen.
In Restaurant Tijsterman en het ernaast gelegen Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, beëindigen we de laatste excursie van 2012, waaraan door 16 enthousiaste leden werd deelgenomen. Ondanks het mindere weer was het een zeer geslaagde excursie !

Bezochte gebieden: Starrevaart, Meeslouwerplas, Zaanse Rietveld, Noord Aa, Recreatiegebied Zegerplas, Ruygeborg.

Waargenomen: (misschien ontbreekt er een soort, laat het ons dan weten)
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, Indische Gans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Witoogeend, Kuifeend, Brilduiker, Rosse Stekelstaart, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, ooievaar, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Zwarte Ruiter, Wulp, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Houtduif, Roodborst, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter.
 
De route met de verschillende bezochte natuurgebieden. 28 december 2012.
Vogelend naar de Vogelknip in de Starrevaart. 28 december 2012.
Vanuit de Vogelknip worden de overwinterende eenden één voor één op naam gebracht. 28 december 2012.  
Iedere Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing, heeft zijn eigen paaltje. 28 december 2012.
Vogelhut de Vogelknip Starrevaart. 28 december 2012.
In het winterhalfjaar zit de plas vol overwinteraars. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing. Starrevaart. 28 december 2012.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigion. Starrevaart. 28 december 2012.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigion. Starrevaart. 28 december 2012.
Vogelhut de Vogelknip Starrevaart. 28 december 2012.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Starrevaart. 28 december 2012.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great White Egret. Starrevaart. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
De Meeslouwerplas wordt afgezocht. 28 december 2012.
Meeslouwerplas. 28 december 2012.
Koffie in restaurant Aa-Zicht aan de Zoetermeerse Plas. 28 december 2012.
Zoetermeerse Plas. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Het paartje Witoogeenden (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard, een niet alledaagse soort, trekt veel bekijks.  Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Witoogeend (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Witoogeend (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
Witoogeend (Aythya nyroca) / White-eyed Pochard. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) / Little Grebe. Zaanse Rietveld. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.
Het nieuwe natuurgebied Ruygeborg bij Nieuwkoop nog volop in ontwikkeling. 28 december 2012.
foto: Ton Hissink.

1 opmerking:

 1. Hoi André,

  Het was een supergezellige excursie. Wij waren met z'n allen het zonnetje in huis op deze druilerige dag. De witoogeend (foto van Ton) staat er ook fantastisch op. Jammer dat Muriel er niet bij was, maar wij zien elkaar vast op de nieuwjaarsreceptie.

  Op naar weer mooie excursies in 2013.

  Liefs voor jullie allebei,
  Caroline

  BeantwoordenVerwijderen