BLOGARCHIEFzondag 27 januari 2013

Rietputten. 25 januari 2013.


De afgelopen winterse weken werden er flinke aantallen Baarmannetjes in de Rietputten gemeld. Deze kleine juweeltjes krijg je niet vaak helder in beeld. Maar vandaag hadden we geluk.
Het is schitterend winterweer, volop zon, een strak blauwe lucht en vrijwel geen wind. De temperatuur is rond de min 8. De omstandigheden om Baardmannetjes te zien en te fotograferen zijn gunstig. Het wordt een fantastische ochtend met veel, heel veel Baardmannetjes. 

Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013. 
Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
    Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
    Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
      Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.
Baardman (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling. Vlaardingen - Rietputten. 25 jan 2013.

Kramsvogels in de tuin. 25 januari 2012.


Nu er een redelijk dik pak sneeuw in de tuin ligt, is het lastiger voor de vogels om aan voer te komen. Maar  doordat we regelmatig voeren met pindanetjes, vetbollen en zaad is het nu nog gezelliger en drukker in onze tuin. Het zijn voornamelijk de bekende soorten zoals Roodborst, Heggemus, Groenling, Vink, Spreeuw, Koolmees en Pimpelmees die de voerplekken bezoeken. Vandaag hadden we een nieuwe gast op bezoek. Een geringde Kramsvogel. De appels die we hadden neergelegd wist hij binnen een een uur te vinden. Op zondag kwam er nog een tweede bij. Deze doorgaans zeer schuwe vogels konden we tot vrij dichtbij benaderen. 


     Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Tuinfoto 25 januari 2013.  
                               Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Tuinfoto 25 januari 2013.
                                 Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Tuinfoto 25 januari 2013.
                                 Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Tuinfoto 25 januari 2013.   
Solleveld. 25 januari 2013. 
Solleveld. 25 januari 2013. 

vrijdag 18 januari 2013

Sijzen in Bokkefortpark

Zoals ieder jaar doen groepjes Sijzen zich tegoed aan de elzenproppen van de vele elzen in het park. Winterse omstandigheden lokken ze hierheen. Samen met Vinken en Barmsijzen struinen ze de elzen af, zich nauwelijks iets aantrekkend van de talloze wandelaars en honden die onder hen doorlopen.


Sijs (Carduelis spinus) / Eurasian Siskin. Den Haag - Bokkefortpark. 18 januari 2013.
Sijs (Carduelis spinus) / Eurasian Siskin. Den Haag - Bokkefortpark. 18 januari 2013.
Sijs (Carduelis spinus) / Eurasian Siskin. Den Haag - Bokkefortpark. 18 januari 2013.

Sijs (Carduelis spinus) / Eurasian Siskin. Den Haag - Bokkefortpark. 18 januari 2013.

donderdag 17 januari 2013

Ooievaars Wintertelling 13 januari 2013

In het weekend van 12 en 13 januari vond de landelijke Ooievaarstelling plaats. Hiermee probeert STORK, Stichting Ooievaars Research en Knowhow, een beeld te krijgen van de Ooievaars die niet op trek gingen, maar er voor kozen in ons land te overwinteren.  Medewerkers van de Haagse Vogelbescherming waren deze dagen aanwezig op het veld naast het wandelpad door Reigersbergen om het publiek informatie te geven over de Ooievaar. De 8 aanwezige Ooivaars konden door de telescoop worden bekeken. De informatiepost werd druk bezocht door jong en oud. Hoeveel Ooievaars er dit weekend in de Haagse regio werden geteld is ons niet bekend. Houd de site van de Haagse Vogelbescherming hieromtrent nauwlettend in de gaten: www.haagsevogels.nl


Den Haag - Reigersbergen. 13 januari 2013.
Den Haag - Reigersbergen. 13 januari 2013.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Den Haag - Reigersbergen. 13 januari 2013.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Den Haag - Reigersbergen. 13 januari 2013.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Den Haag - Reigersbergen. 13 januari 2013.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Den Haag - Reigersbergen. 13 januari 2013.

zondag 13 januari 2013

Starrevaart 12 januari 2012

Met Roerdompen moet je altijd een beetje geluk hebben. Die had ik deze ochtend. Rechts van de vogelhut kwam hij behoedzaam steeds verder het riet uit sluipen. Overigens bleken er deze dag 2 Roerdompen te zijn waargenomen. Voor dagelijkse waarnemingen bezoek de website: VWG Vlietland 

Verder waargenomen: Wulp (heel, heel veel), Smient, Kievit, Tafeleend, Brandgans, Aalscholver, Slobeend, Pijlstaart, Meerkoet, Wilde Eend, Kleine Matelmeeuw, Roodborst, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Bergeend, Kuifeend, Grauwe Gans, Dodaars, Brilduiker,Roerdomp, Blauwe Reiger.


Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.
Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.
Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.
Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.

Bosjes van Poot 11 januari 2012

Goed nieuws: De Humes Bladkoning wordt dagelijks nog op "waarneming.nl" gemeld. Hij zit er dus nog. Voor ons een reden "in de Bosjes" een hernieuwde poging te ondernemen een plaat te schieten van deze zeldzaamheid. De lichtomstandheden zijn bij het begin van de eerste vorstperiode van 2013 gunstig. Na een klein half uur laat de vogel zich diverse keren horen en ook zien, maar dat is nog geen garantie om hem op de plaat te krijgen. Hij is me weer te slim af ! De Grote Bonte Specht en Goudhaantjes werken deze ochtend wel mee.

Goudhaan (Regulus regulus) / Goldcrest. Den Haag - Bosjes van Poot. 11 januari 2013.
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. 
Den Haag - Bosjes van Poot. 11 januari 2013
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. 
Den Haag - Bosjes van Poot. 11 januari 2013
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. 
Den Haag - Bosjes van Poot. 11 januari 2013
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. 
Den Haag - Bosjes van Poot. 11 januari 2013
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker. 
Den Haag - Bosjes van Poot. 11 januari 2013

donderdag 10 januari 2013

Brouwersdam HVB excursie 5 januari 2013

De voor deze dag door Staatsbosbeheer georganiseerde vaartocht over het Haringvliet en Hollands Diep ging niet door wegens te weinig belangstelling.
Om de teleurstelling daarover te verzachten had de HVB een alternatief bedacht.
We gingen richting Brouwersdam en we zagen ’t wel. Met 12 deelnemers plus Jaap Zoet als gids vertrokken we die zaterdagmorgen in somber weer naar de Delta.
Onze eerste stop was als vanouds Stellendam buitenhaven. Het was er nevelig. Er waren Scholeksters, Futen, Meerkoeten en Krakeenden. Regelmatig overvliegende Kolganzen. Ook een grote groep stille Eenden (waar we geen chocola van konden maken) vloog hoog over. Verder liep er op de oever een Pieper die beslist geen oeverpieper was; later hoorden en zagen we een Graspieper vliegen. Richting Kwade Hoek hadden we veel Brandganzen, Krakeenden, Wilde Eenden, Kluten, Zilverplevier, Keviten en in de verte een Grote Zilverreiger.
Van Stellendam af verder gereden naar Goeree om groepen Ganzen te zoeken. Dat lukte aardig; alleen konden we de mogelijke Roodhalsgans nog niet vinden. Wel mooie groepen grazende en af en toe vliegende Brandganzen. Verder nog veel Wulpen en Stormmeeuwen in de weilanden.
Om 10.50 kwamen we aan bij de Brouwersdam. Daar hadden we Rotganzen, Middelste Zaagbekken, een Grote Mantelmeeuw, en 2 Kuifduikers. Verder nog Eiders, Steenlopers, Drieteenstrandloper en een Zilverplevier. Door het turen door kijker en telescoop waren we toch wel wat afgekoeld en verlangden we naar een warme stop. Die vonden we midden op de Brouwersdam bij ‘De Kous’.
Even na twaalven vertrokken we voor het tweede deel van de dam. Een enkele Rosse Grutto, en wat Paarse Strandlopers, veel Brilduikers en Middelste Zaagbekken, Futen, Zwarte Zee-eend (mannetje) dichtbij. Verderop zee grote groepen Zwarte Zee-eenden. Bij de sluis in de dam werd gespuid. In de spuistroom waren enkele Grijze en gewone Zeehonden aanwezig. Na goed zoeken zagen we er ook minstens 2 Roodkeelduikers!
Nu op naar Zeeland en wel de Wevers en Flauwers inlagen. Hier veel Eenden en overvliegende Ganzen. Bergeend, Brandgans, Grauwe Gans, Rotgans, een Zwaangans of Knobbelgans, Slobeend, Wintertalingen, Knobbelzwanen, Smienten, Pijlstaart, Kuifeend en Krakeenden. Ook was er nog een klein groepje Kluten aanwezig. Af en toe vlogen er grote groepen Kieviten en Goudplevieren aan de horizon heen en weer. Daarna reden we via de Prunje polder, waar we nog 2 Kleine Zilverreigers zagen, via de Brouwerdam terug naar Goeree om nogmaals naar Ganzen te zoeken. Onderweg nog Kauwen een Torenvalk en Holenduif. Op Goeree weer een grote groep Brandjes bekeken. Tussen de Brandganzen ook wat Rotganzen.
Om 15.45 bij het uitzichtpunt Koudenhoek (bij Goedereede). Hier werden we verrast door 2 in de verte tot hun buiken in het water staande Flamingo’s. De af en toe boven het water komende koppen maakte duidelijk dat het toch echt Flamingo’s waren hier in deze kille nevelige wateren. Landinwaarts waren weer groepen Brandganzen en Grauwe Ganzen aanwezig. Op een paaltje zat ook nog een Slechtvalk e.e.a. te bekijken.
Om 16.00 vertrokken we voldaan huiswaarts!

Jaap, bedankt voor deze prachtige alternatieve excursie!

En ook Muriel bedankt voor je inspanningen!
Het is toch nog een heel mooie dag geworden.

Wim Kolber

Met dank aan Wim en Harriet Kolber voor het verslag dat zij van deze dag maakten en aan Ton Hissink voor het maken van de foto´s.

André en Muriel.
Omgeving Stellendam. 5 januari 2013.
Brandgans (Branta leucoptis) / Bernacle Goose. Oude Polder Oostdijk. 5 januari 2013.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Brouwersdam. 
5 januari 2013.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull. Brouwersdam Noord.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Brouwersdam Zuid. 5 januari 2013.  
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Common Scoter. Brouwersdam Zuid. 5 januari 2013. 
Grijze Zeehond. Brouwersdam Zuid. 5 januari 2013.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Prunjepolder. 5 januari 2013.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret. Prunjepolder. 5 januari 2013.
Brandgans (Branta leucoptis) / Bernacle Goose. Oude Polder Oostdijk. 5 januari 2013.
Haventje van Stellendam. 5 januari 2012.