BLOGARCHIEFdonderdag 10 januari 2013

Brouwersdam HVB excursie 5 januari 2013

De voor deze dag door Staatsbosbeheer georganiseerde vaartocht over het Haringvliet en Hollands Diep ging niet door wegens te weinig belangstelling.
Om de teleurstelling daarover te verzachten had de HVB een alternatief bedacht.
We gingen richting Brouwersdam en we zagen ’t wel. Met 12 deelnemers plus Jaap Zoet als gids vertrokken we die zaterdagmorgen in somber weer naar de Delta.
Onze eerste stop was als vanouds Stellendam buitenhaven. Het was er nevelig. Er waren Scholeksters, Futen, Meerkoeten en Krakeenden. Regelmatig overvliegende Kolganzen. Ook een grote groep stille Eenden (waar we geen chocola van konden maken) vloog hoog over. Verder liep er op de oever een Pieper die beslist geen oeverpieper was; later hoorden en zagen we een Graspieper vliegen. Richting Kwade Hoek hadden we veel Brandganzen, Krakeenden, Wilde Eenden, Kluten, Zilverplevier, Keviten en in de verte een Grote Zilverreiger.
Van Stellendam af verder gereden naar Goeree om groepen Ganzen te zoeken. Dat lukte aardig; alleen konden we de mogelijke Roodhalsgans nog niet vinden. Wel mooie groepen grazende en af en toe vliegende Brandganzen. Verder nog veel Wulpen en Stormmeeuwen in de weilanden.
Om 10.50 kwamen we aan bij de Brouwersdam. Daar hadden we Rotganzen, Middelste Zaagbekken, een Grote Mantelmeeuw, en 2 Kuifduikers. Verder nog Eiders, Steenlopers, Drieteenstrandloper en een Zilverplevier. Door het turen door kijker en telescoop waren we toch wel wat afgekoeld en verlangden we naar een warme stop. Die vonden we midden op de Brouwersdam bij ‘De Kous’.
Even na twaalven vertrokken we voor het tweede deel van de dam. Een enkele Rosse Grutto, en wat Paarse Strandlopers, veel Brilduikers en Middelste Zaagbekken, Futen, Zwarte Zee-eend (mannetje) dichtbij. Verderop zee grote groepen Zwarte Zee-eenden. Bij de sluis in de dam werd gespuid. In de spuistroom waren enkele Grijze en gewone Zeehonden aanwezig. Na goed zoeken zagen we er ook minstens 2 Roodkeelduikers!
Nu op naar Zeeland en wel de Wevers en Flauwers inlagen. Hier veel Eenden en overvliegende Ganzen. Bergeend, Brandgans, Grauwe Gans, Rotgans, een Zwaangans of Knobbelgans, Slobeend, Wintertalingen, Knobbelzwanen, Smienten, Pijlstaart, Kuifeend en Krakeenden. Ook was er nog een klein groepje Kluten aanwezig. Af en toe vlogen er grote groepen Kieviten en Goudplevieren aan de horizon heen en weer. Daarna reden we via de Prunje polder, waar we nog 2 Kleine Zilverreigers zagen, via de Brouwerdam terug naar Goeree om nogmaals naar Ganzen te zoeken. Onderweg nog Kauwen een Torenvalk en Holenduif. Op Goeree weer een grote groep Brandjes bekeken. Tussen de Brandganzen ook wat Rotganzen.
Om 15.45 bij het uitzichtpunt Koudenhoek (bij Goedereede). Hier werden we verrast door 2 in de verte tot hun buiken in het water staande Flamingo’s. De af en toe boven het water komende koppen maakte duidelijk dat het toch echt Flamingo’s waren hier in deze kille nevelige wateren. Landinwaarts waren weer groepen Brandganzen en Grauwe Ganzen aanwezig. Op een paaltje zat ook nog een Slechtvalk e.e.a. te bekijken.
Om 16.00 vertrokken we voldaan huiswaarts!

Jaap, bedankt voor deze prachtige alternatieve excursie!

En ook Muriel bedankt voor je inspanningen!
Het is toch nog een heel mooie dag geworden.

Wim Kolber

Met dank aan Wim en Harriet Kolber voor het verslag dat zij van deze dag maakten en aan Ton Hissink voor het maken van de foto´s.

André en Muriel.
Omgeving Stellendam. 5 januari 2013.
Brandgans (Branta leucoptis) / Bernacle Goose. Oude Polder Oostdijk. 5 januari 2013.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Brouwersdam. 
5 januari 2013.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull. Brouwersdam Noord.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Brouwersdam Zuid. 5 januari 2013.  
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Common Scoter. Brouwersdam Zuid. 5 januari 2013. 
Grijze Zeehond. Brouwersdam Zuid. 5 januari 2013.
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Prunjepolder. 5 januari 2013.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret. Prunjepolder. 5 januari 2013.
Brandgans (Branta leucoptis) / Bernacle Goose. Oude Polder Oostdijk. 5 januari 2013.
Haventje van Stellendam. 5 januari 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten