BLOGARCHIEFzondag 13 januari 2013

Starrevaart 12 januari 2012

Met Roerdompen moet je altijd een beetje geluk hebben. Die had ik deze ochtend. Rechts van de vogelhut kwam hij behoedzaam steeds verder het riet uit sluipen. Overigens bleken er deze dag 2 Roerdompen te zijn waargenomen. Voor dagelijkse waarnemingen bezoek de website: VWG Vlietland 

Verder waargenomen: Wulp (heel, heel veel), Smient, Kievit, Tafeleend, Brandgans, Aalscholver, Slobeend, Pijlstaart, Meerkoet, Wilde Eend, Kleine Matelmeeuw, Roodborst, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Bergeend, Kuifeend, Grauwe Gans, Dodaars, Brilduiker,Roerdomp, Blauwe Reiger.


Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.
Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.
Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.
Roerdomp (Botaurus stellaris) / Bittern. Leidschendam. Starrevaart Vogelplas. 
12 januari 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten