BLOGARCHIEFwoensdag 27 februari 2013

Recente Vogelfoto's. Februari 2012.

Afgelopen week zagen we toch nog kans een paar vogelplaatsjes te schieten. Tijdens een strandwandeling met de kleinkinderen zagen we de Paarse Strandlopers op het Zuiderhavenhoofd in Scheveningen. Om een nieuwe camera onder slechte lichtomstandigheden uit te testen bezochten we bij grauw weer de vogelhut aan de Starrevaart Vogelplas. We maakten foto's van een Buizerd en een Brilduiker. Tijdens de voorbereidingen van de vogelexcursie naar Landje van Geijsel en het Markermeer ontdekten we in de Ouderkerkerplas vier Krooneenden. 
De lichtomstandigheden waren tijdens deze dagen niet bijzonder gunstig en dat levert hoe dan ook wat mindere foto's op. 

Paarse strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Starrevaart - Leidschendam. 
17 februari 2012.
Paarse strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Starrevaart - Leidschendam. 
17 februari 2012.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Starrevaart - Leidschendam. 26 februari 2013. 
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Golden-eye.  Starrevaart - Leidschendam.
26 februari 2013. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Starrevaart - Leidschendam. 26 februari 2013.
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Ouderkerkse Plas. Ouderkerk aan de Amstel. 27 februari 2013. 
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Ouderkerkse Plas. Ouderkerk aan de Amstel. 27 februari 2013. 
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Ouderkerkse Plas. Ouderkerk aan de Amstel. 27 februari 2013. 
Krooneend ♀ (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Ouderkerkse Plas. Ouderkerk aan de Amstel. 27 februari 2013.
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Ouderkerkse Plas. Ouderkerk aan de Amstel. 27 februari 2013.
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Ouderkerkse Plas. Ouderkerk aan de Amstel. 27 februari 2013.


Werkdag in de André van der Laan Vogeltuin. Zaterdag 2 februari 2013.

Op 2 februari vond de jaarlijkse werkdag in de André van der Laan Vogeltuin plaats. De nodige onderhoudswerkzaamheden werden weer met veel enthousiasme uitgevoerd. Er werd zo links en rechts flink veel gesnoeid, de nestkasten werden door Ruud en Nastja op broedgevallen geïnspecteerd en enkele bomen, die gevaar opleverden, moesten eraan geloven. Rond een uur of één werd er gezellig geluncht, waarbij ook vandaag de erwtensoep niet ontbrak. In de middag werd er een Bosuilenkast geplaatst in een boom hoog op een helling. Hierbij kwam de deskundigheid van een aantal deelnemers heel goed van pas. Het plaatsen van een Vliegenvangerkast leverde minder inspanning op. Laten we hopen dat de vogelsoorten voor wie ze zijn bedoeld er het komende broedseizoen gebruik van zullen maken. Het broedresultaat van de nestkasten zal in het Inventarisatierapport 2012  worden gepubliceerd.   


André van der Laan Vogeltuin. 2 februari 2013. 
Spullen voor de catering worden tuin in getild. 2 februari 2013. 
Ruud treft voorbereidingen voor de inspectie van de nestkasten. 2 februari 2013.
Gereedschappen, tafels en banken voor deze dag. 2 februari 2013. 
 Nu nog even een geschikt plekkie vinden. 2 februari 2013. 
Planning en taakverdeling. 2 februari 2013. 
Hetty, Ap en Boudewijn bezig met de voorbereidingen voor de bomen die verwijderd worden.
2 februari 2013. 
Ap en Hetty vlak voordat de zaag erin gaat. 2 februari 2013. 
... en dan gaat de zaag er toch echt in. 2 februari 2013.
Ruud herstelt het toegangshek. 2 februari 2013. 
Klaar voor de werkzaamheden. 2 februari 2013. 
Lunch in de Vogeltuin, 2 februari 2013.
Gelukkig schijn er toch nog een waterig zonnetje. 2 februari 2013. 
De erwtensoep doet het weer goed. 2 februari 2013. 
Nastja bezig "in de keuken". 2 februari 2013. 
Arris Jan druk aan het snoeien. 2 februari 2013.
Boudewijn hangt de Vliegenvangerkast op. 2 februari 2013. 
Voorbereidingen voor het plaatsen van de Bosuilenkast. 2 februari 2013. 
De achterlatten zijn bevestigd, hier en daar nog een extra schroef erin. 2 februari 2013.
De Bosuilenkast op weg naar zijn bestemming. 2 februari 2013. 
Zo die hangt ! 2 februari 2013. 
zondag 24 februari 2013

Reeuwijkse Plassen (Plas Broekvelden) HVB Vogelexcursie. 23 februari 2013.Vandaag maken we rondje om de Reeuwijkse Plassen, Plas Broekvelden. We verzamelen op de parkeerplaats van Restaurant Reeuwijkse Hout. De wandeling, die we deze ochtend gaan maken, bedraagt ca 6 km. Op zich geen afstand waar je wakker van ligt, maar vandaag zijn de wandelcondities niet echt super. Het is koud. Plus minus 2 graden onder nul, op zich ook niet zo bar, maar de wind is deze ochtend een pittige tegenstander. Die komt uit het noordoosten en trekt naarmate de wandeling vordert flink aan. En dat maakt het koud, flink koud. het voelt als min 10.
We zijn nog maar amper vertrokken of we zien al een eerste Buizerd. Op de plas dobberen enorme aantallen eenden. Binnen een kwartier hebben we bijna alle algemene Europese eendensoorten op naam gebracht. Alleen de Pijlstaart laat het vandaag afweten.
We observeren de eerste groepjes Nonnetjes, zowel ♂♂ als ♀♀, soms samen met Brilduikers, die al flink in baltsstemming zijn.
Een IJsvogel scheert nu en dan laag over het water. Pas later krijgen we er een goed in beeld. Verderop zit een groepje Putters. In de elzenproppen fourageren Sijzen.
Een Krooneend in gezelschap van een Krakeend laat zich van niet al te grote afstand observeren. In dit deel van de plas zwemmen enorme aantallen Smienten. Het moeten er duizenden zijn. In de lucht voortdurend groepen Brandganzen, soms Kolganzen en Grauwe Ganzen. De laatste kilometers doen denken aan de Elfstedentocht van 1963. We wandelen pal tegen de wind in. Ik vrees voor onderkoelingsverschijnselen. Om ca 12.30 komen we weer bij Restaurant Reeuwijkse Hout.  Als iedereen ontdooid is, wordt er nog wat nagekletst. We zijn het er met z'n allen over eens: het was een zeer geslaagde excursie met veel, heel veel vogels. Een aantal deelnemers heeft besloten in het voorjaar hier weer terug te komen, maar dan met betere tegenstander. 

Waargenomen:
Fuut, Dodaars, Smient, Tafeleend, Krakeend, Meerkoet, Nonnetje, Brilduiker, Kuifeend, Krooneend (1x ♂), IJsvogel, (ca 3 waarnemingen), Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Kleine Zwaan, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger (groep van ca 15), Koolmees, Pimpelmees, Vink, spreeuw, Kievit, Sijs, Putter, Heggenmus.  

Op de plas zwemmen enorme aantallen eenden. 23 februari 2013.
Volop mogelijkheden om leuke plaatsjes te schieten. 23 februari 2013
Eindelijk weer eens een IJsvogel die even rustig blijft zitten. IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher. 23 februari 2013.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. 23 februari 2013. 
Foto: Ton Hissink.
Leuk die baltsende Brilduikers (Bucephala clangula) / Common Golden-eye. 23 februari 2013.
Foto: Ton Hissink. 
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. In de vlucht Brandgans (Branta leucopsis) /
Barnacle Goose. 23 februari 2013. Foto: Ton Hissink.
Rechts: Krooneend ♂ (Netta rufina) / Red-crested Pochard. Links: Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. 23 februari 2013. Foto: Ton Hissink.
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) / Bewick's Swan. 23 februari 2013. 
Foto: Ton Hissink.
We wandelen flink door, maar er is voldoende tijd voor stops. 
Vanaf de zuidkant hebben we goed zicht op de plas met enorme aantallen Smienten. 
De omgeving is bijzonder fraai, landelijk, Hollands, zeg het maar.  
 Geknotte knotwilg. 
Tijd voor een hapje tussendoor. 23 februari 2013. 
Krooneend ♂ (Netta rufina) / Red-crested Pochard.
IJsblokjes van moeder natuur. 

zondag 17 februari 2013

Sint Philipsland en Tholen. Vogelexcursie HVB. 16 februari 2013.

Om 08.30u vertrekken we met 4 auto’s richting Zeeland voor de excursie naar Sint Philipsland en Tholen. De pittige kou van de afgelopen week heeft plaatsgemaakt voor zacht weer. Er is nauwelijks wind waardoor het een stuk aangenamer aanvoelt. We spreken af vandaag alle Buizerds te tellen. De vogelkijkhut aan de Plaat van Vliet staat als eerste op het programma. Waar ik al bang voor was - vorige week tijdens de voorbereiding van de excursie zat er geen enkele vogel -  komt vandaag uit, nauwelijks een vogel te bekennen, behalve dan een groepje Brilduikers waarvan de heren druk bezig zijn de dames aan de haak te slaan.
Op een steenworp afstand bevindt zich aan de overzijde van de weg een leuker gebiedje. Vanaf de dijk hebben we uitzicht naar twee kanten. Om het slikgebiedje krijgen we meteen al een paar aardige soorten in de telescoop: Rosse Grutto’s, Zilverplevieren en Bonte Strandlopers in behoorlijke aantallen. Voor sommigen levert het op naam brengen van de Kuifduiker problemen op. We wijzen op de kenmerken van de Geoorde Fuut die vaak voor Kuifduiker wordt aangezien en omgekeerd.

We rijden naar Tholen. De teller staat inmiddels op 18 Buizerds. Bij de Rumoirt schorren beklimmen we de dijk. Er zijn flinke aantallen Rotganzen die voortdurend bezig zijn hun eigen naam te noem. Middelste Zaagbekken, Brilduikers en Bonte Strandlopers verplaatsen zich over het water. Jammer dat het licht wat minder is. Het is gewoon een grauwe dag. Voordat we verder rijden naar Sluis, beklimmen we nog een aantal keren de dijk.
Om ca 13.00u is het de bedoeling dat we in ’t Veerhuis koffie gaan drinken. Die blijkt echter gesloten. Na enig aandringen worden we toch toegelaten. We vogelen nog wat rond ´t Veerhuis en dan is het tijd voor de Zuidkant van het voormalige eiland.

Aan de Abraham Wisseweg beklimmen we de dijk om te kijken of de Krabbenkreek nog iets leuks te bieden heeft. Het is inmiddels laagwater, dus zitten de vogels ver weg. In de verte Scholeksters en Bergeenden. We rijden verder naar de Bruintjeskreek waar we enorme aantallen Brandganzen waarnemen. Er zit een groepje Zwanen, maar of het Wilde, Kleine of Knobbelzwanen zijn, kunnen we niet ontdekken, ze zitten gewoonweg te ver weg. Voor de van Haaftenpolder hebben we geen tijd meer, dus rijden we naar de  Scherpenissepolder op Tholen. Van achter het kijkscherm observeren we 3 Nonnetjes en weer heel veel Brandganzen. De excursie eindigt aan de noordkant van de Oesterdam bij de Gortzakweg waar we Wintertaling, Smient en  Krakeend zien.

Tot slot beklimmen we hier nog even de dijk met uitzicht op de Oosterschelde. Door de nevel heen  observeren we Brilduiker en Middelste Zaagbek.
Om ca 18.00u staan we weer op de Appelgaarde. De Buizerdteller staat op 28. Ondanks het grauwe weer met minder goede lichtomstandigheden was het, mede door het enthousiasme van de deelnemers, weer een geslaagde excursie.

bezochte gebieden:

Sint Philipsland: Schorren van Rumoirt, Sluis, de dijk langs de Abraham Wisseweg, Bruintjeskreek.
Tholen: Scherpenissepolder, kijkscherm aan de Platteweg.

waargenomen:

Aalscholver, Blauwe Reiger, Fuut, Geoorde Fuut, Kuifduiker, Dodaars, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Kolgans, Nijlgans, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Bergeend, Pijlstaart, Kuifeend, Knobbelzwaan, Wilde Zwaan?, Wintertaling, Tafeleend, Brilduiker, Wulp, Meerkoet, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek, Slobeend, Scholekster, Zilverplevier, Rosse Grutto, Kievit, Steenloper, Bonte Strandloper, Veldleeuwerik, Zwarte Kraai, Ekster, Kauw, Slechtvalk, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Torenvalk, Holenduif, Turkse Tortel, Ooievaar (2 onderweg), Rietgors, Buizerd (28).


Vogelkijkhut aan de Plaat van Vliet. 16 februari 2013. 
Vogelobservatiepunt Laagbekken / Philipsdam. 16 februari 2013. 
Vogelobservatiepunt Laagbekken / Philipsdam. 16 februari 2013.
Schorren van Rumoirt. 16 februari 2013. 
Rotgans (Branta bernicla) / Brent Goose. Schorren van Rumoirt
16 februari 2013.
Restaurant 't Veerhuis - Sluis. Sint Philipsland. 16 februari 2013. 
Uitzicht vanaf de Abraham Wisseweg - Sint Philipsland. 16 februari 2013.
Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 16 februari 2013. 
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 
16 februari 2013.
Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 16 februari 2013.
Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 16 februari 2013.
Scherpenissepolder - Platteweg. Tholen. 16 februari 2013. 
Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 16 februari 2013.
Nonnetje ♂ + ♀ (Mergellus albellus) / Smew. Vogelkijkscherm Scherpenissepolder - Platteweg. Tholen. 16 februari 2013. 
Vogelkijkscherm Scherpenissepolder - Platteweg. Tholen. 16 februari 2013.
Plas-dras gebiedje Gortzakweg - noordkant van de Oesterdam. 16 februari 2013. 
Dijk noordkant van de Oesterdam. 16 februari 2013. 
Kolgans (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. Schorren van Rumoirt.
16 februari 2013. Foto: Ton Hissink.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 
16 februari 2013. Foto: Ton Hissink. 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Scherpenissepolder - Tholen. 
16 februari 2013. Foto: Ton Hissink. 
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Bruintjeskreek - Sint Philipsland. 
16 februari 2013. Foto: Ton Hissink. 
  Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal en Krakeend (Anas strepera) / Gadwall.
 Plas-dras gebiedje aan de noordkant van de Oesterdam. 16 februari 2013. Foto: Ton Hissink.