BLOGARCHIEFwoensdag 20 maart 2013

De Torenvalken in Scheveningen, nu al een succes ! Woensdag 20 maart 2013.

De op woensdag 20 maart geplaatste nestkast voor de Torenvalken aan het bedrijventerrein Norfolk in Scheveningen, blijkt een groot succes te worden. Verbluffend snel, binnen 24 uur, was het paar al in, om en op de kast. Het paar dat vorig jaar op een geleidelicht in de omgeving broedde, bracht 3 jongen groot. Het nest bleek dit jaar verdwenen te zijn, waarna het op zoek ging naar een alternatief. Dat bleek een oud kraaiennest te worden in de paal waar nu de kast hangt. Dit oude kraaiennest zat echter vol prikkeldraad en dus ongeschikt om er jongen in groot te brengen. 
Het initiatief om de valken, dit jaar  broedgelegenheid te verschaffen in een nieuwe kast, is afkomstig van Wim van Yperen. 

In de top van deze paal broedde vorig in een kraaiennest het zelfde paar. 
Torenval (Falco tinnunculus) /  Common Kestrel. 
Het oude kraaiennest werd tijdens het plaatsen verwijderd.

Vlak voor de ingang werd vandaag verschillende keren gebaltst. Dat is een goed teken !  
Het is een juweeltje van een kast, afgelopen week in elkaar getimmerd. 
Vrouwtje in de blauwe paal op het bedrijventerrein.
Lekker in de luwte, het was vandaag steenkoud.
Omlaag kijkend naar de bedrijvigheid op het haventerrein. Best spannend. 


zaterdag 16 maart 2013

Zuiderhavenhoofd ° Scheveningen. 16 maart 2012

De Grote Burgemeester die op 1 maart werd waargenomen blijkt er nog steeds te zitten. Halverwege het havenhoofd vliegt hij me tegemoet. Hij cirkelt laag over me heen en hangt soms bijna stil tegen de wind, waarschijnlijk verwacht hij dat ik brood op zak heb. Ofschoon hij hier al bijna 3 weken rondhangt, komen er nog steeds vogelaars en vogelfotografen op af. 
Ook de eerder gemelde Kanoet is nog steeds ter plaatse. De wind is aflandig en levert in elk geval van zee geen bijzondere soorten op. 

Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen. 
16 maart 2013
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen.
16 maart 2013
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen.
16 maart 2013
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen.
16 maart 2013
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Zuiderhavenhoofd - Scheveningen.
16 maart 2013zaterdag 9 maart 2013

Boer Geijsel en langs het Markermeer. HVB excursie. 9 maart 2013.


Over het algemeen hebben we tijdens de excursies niet te klagen over het weer . Maar vandaag moest er toch een dikke streep door het programma. Alle deelnemers waren het er over eens, vogelen bij aanhoudende regen is niet leuk. Om toch niet helemaal niks te verkopen besloten we het Landje van Geijsel op het programma te houden. Bij boer Geijsel kun je immers, weer of geen weer, vogelen vanuit zijn vogelschuur. Bij aankomst bleek het aantal vogels erg laag. Waarschijnlijk waren de meeste steltlopers, waaronder IJslandse Grutto´s en steltlopertjes die er een week geleden nog zaten, plotseling gevlogen vanwege de hoge waterstand. Ondanks de aanhoudende regen hebben we toch een paar uurtjes in en rond de schuur kunnen vogelen. Om 11.30u eindigde deze lange dagexcursie in een korte ochtendexcursie. Het spreekt voor zich dat we de volledige excursie op een andere datum en met beter weer zullen overdoen.

Volledige programma:
1 Wandeling Botshol – Polder Groot Mijdrecht.  (ochtend)
2 Landje van Geijsel. (ochtend)
3 Ouwerkerkse Plas en Bultje van John. (ochtend)
4 Koffie in de Oude Taverne in Durgerdam. (middag)
5 Bezoek beste vogelstekken tussen Durgerdam en Marken. (middag) 

Waargenomen:Blauwe Reiger, Wilde Eend, Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Bergeend, Smient, Watersnip, Kemphaan, Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Grutto, Tureluur, Buizerd.   

Met dank aan Ton Hissink voor de toegestuurde foto's.  


Vogelschuur van Boer Geijsel. Ouderkerk aan de Amstel. 9 maart 2013.
Vogelen over de plas-dras van Landje van Geijsel. 9 maart 2013.
Vandaag veel plu's. 9 maart 2013. 
De ene plu nog mooier dan de andere. 9 maart 2013. 
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. 9 maart 2013. 
foto: Ton Hissink.
Schoon streven in de schuur van Boer Geijsel. 9 maart 2013. 
Eén voor één verlaten we de hut. 9 maart 2013. 
Mooi geweest voor vandaag. 9 maart 2013. 
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover. 9 maart 2013. 
foto: Ton Hissink.
Tijd voor een goed vogelgesprek. 9 maart 2013
Ook voor Guus zit deze vogelochtend er weer op. 9 maart 2013. 
Ondank het slechte weer is de stemming prima. 9 maart 2013. 
Kemphaan (Philomachus pugnax) / Ruff. 9 maart 2013. 
foto: Ton Hissink.
Paashazen in de plas-dras van Boer Geijsel. 9 maart 2013. 
foto: Ton Hissink.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. 9 maart 2013. 
foto: Ton Hissink.
Rieneke verlaat de vogelzolder. 9 maart 2013. 
Remco sluit af! 9 maart 2013. 

zondag 3 maart 2013

Topper. Noorderhavenhoofd - Scheveningen. 3 maart 2013.

Vanmiddag toch weer even teruggereden naar de 1e haven en havenhoofden om de Grote Burgemeester in de vlucht te fotograferen. Nergens te bekennen. Wel liet zich deze ♀ Topper vrij gemakkelijk fotograferen vanaf het noorderhavenhoofd. Nu en dan kwam er Bruinvis even naar adem happen. Verder nog een Drieteenmeeuw en wat Oeverpiepers. 


Topper (Aythya marila) / Greater Scaup. Noorderhavenhoofd - Scheveningen. 3 maart 2013.
 Topper (Aythya marila) / Greater Scaup. Noorderhavenhoofd - Scheveningen. 3 maart 2013.

zaterdag 2 maart 2013

Grote Burgemeester. 1e Haven Scheveningen. 1 maart 2013.

Deze Grote Burgemeester zat tussen de Zilvermeeuwen op de kade van de 1e Haven in Scheveningen. De vogel liet zich tot heel dichtbij benaderen. Hopelijk is het een blijvertje net als die in Vlaardingen. Overigens werden er deze winter in de havens en op de havenhoofden van Scheveningen minder waargenomen.


Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) /  Glaucous Gull. 1e binnenhaven - Scheveningen. 
1 maart 2013. 
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) /  Glaucous Gull. 1e binnenhaven - Scheveningen. 
1 maart 2013. 
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) /  Glaucous Gull. 1e binnenhaven - Scheveningen. 
1 maart 2013.