BLOGARCHIEFwoensdag 24 april 2013

Maasvlakte 2 HVB excursie 7 april 2013


Het is een mistige ochtend. Voor vogelaars niet de beste omstandigheden om waar te nemen. Omdat de weersvoorspelling in de loop van de dag zon en een heldere middag belooft, besluit excursieleider Jaap de excursie door te laten gaan.Bij de vogelhut Westplaat op de  Maasvlakte, waar je normaal ver over de strandvlaktes en slikken kunt kijken, is het zicht niet meer dan 100m. In de hoop misschien leuke soorten te horen, blijven we toch even rondhangen. De korte wandeling over het strand levert ook niet veel meer op dan een paar Drieteenstrandlopers, overvliegende Graspiepers en een dode Scholekster. In de hoop dat de mist snel zal verdwijnen, besluiten we in FutereLand, het nieuwe informatiecentrum FutureLand van Maasvlakte 2, een kop koffie te gaan drinken. Inderdaad begint de zon de overhand te krijgen. Bij de ingang zien we 2 Rouwkwikstaarten. We vervolgen de excursie met korte stops op de Maasvlakte, de nieuwe Maasvlakte 2, de Maasvlakteweg en beëindigen de excursie aan het Oostvoornse Meer. Ondanks de moeizame en mistige start kunnen we toch van een geslaagde excursie spreken. 

Waargenomen:
Rouwkwikstaart, Scholekster, Aalscholver, Grote Stern, Kneu, Rietgors, Wintertaling, Tureluur, Kluut, Buizerd, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Bontbekplevier, Tapuit, Kanoet, Krakeend, Kuifeend, Smient, Bruine Kiekendief, Stormmeeuw, Veldleeuwerik, Graspieper, Canadese Gans, Grauwe gans, Wulp, Kokmeeuw, Witte Kwikstaart, Fuut, Drieteenstrandloper, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw.  


Het zicht in de vroege ochtend is belabberd.
Wim haalt er toch nog wat Drieteenstrandlopers uit.
Overblijfselen van een dode Scholekster. 
Koffie in FutureLand. Informatiecentrum Maasvlakte 2.
Lekker hapje voor deze Zilvermeeuw. 
Maasvlakteweg. De mist is eindelijk opgetrokken.
Koffie in FutureLand.
Rouwkwikstaart (Motacilla alba yarrellii) / Pied Wagtail.
Vogelkijkscherm Maasvlakteweg. 
Grote stern (Sterna sandvicencis) / Sandwich Tern. 
Grote stern (Sterna sandvicencis) / Sandwich Tern.
Maasvlakteweg tegenover Hoek van Holland. 
Maasvlakteweg tegenover Hoek van Holland.
Maasvlakteweg tegenover Hoek van Holland.
Vogelkijkhut Westplaatweg.
Vogelkijkhut Westplaatweg.
Vogelkijkhut Westplaatweg.
Info Oostvoornse Meer. 
Oostvoornse Meer.
Eén van de vogelaars van deze site. 
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail. Foto: Ton Hissink. 
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull. Foto: Ton Hissink. 

zondag 21 april 2013

Fietsexcursie Tiengemeten HVB 20 april 2013


Op de parkeerplaats aan de Bezuidenhoutseweg, de verzamelplek, ontmoeten we de deelnemers van de reis naar Duitsland en Polen onder leiding van Henk Wardenaar. Ze staan op het punt van vertrek. We zwaaien ze uit. Daarna zijn wij aan de beurt naar Nieuwendijk te rijden. Hier brengt het veerpontje ons over naar Tiengemeten. Nadat iedere deelnemer zijn fiets in ontvangst heeft genomen, stuur en zadel op de juiste hoogte heeft gebracht en zijn spulletjes voor deze dag in orde heeft gemaakt, fietsen we naar het eerste gebiedje direct achter het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Omdat ik weet dat ze er rond deze tijd altijd zitten, roep ik: Zomertaling ! Maar dat had ik niet moeten doen. Met een gerust gevoel de zomergast wel ergens anders tegen te komen, fietsen we naar het gehucht, waar we Ringmus, Rietgors, Sijs en Tjiftjaf zien en horen. Na het gehucht komen we in Weelde. Hier en daar daar maken we een korte stop. We horen Veldleeuwerik, zien slechts één Oeverzwaluw, maar wel flink wat steltlopers, als Grutto, Kluut, Kemphaan en Tureluur. De Rietgors is goed op dreef en ook laat zich nu en dan een Rietzanger horen.Een groep van zo’n 75 Gierzwaluwen vliegt over. Voor vrijwel iedereen de eerste waarneming van deze soort dit jaar.  

We draaien om en fietsen richting Wildernis, gelegen op het meest westelijke deel van het eiland. Onderweg observeren we o.a groepjes Putters, Brandganzen en slechts enkele Tapuiten. Ik zet mijn kijker op scherp om er een Zomertaling uit te halen, nee … We parkeren de fiets halverwege om het laatste deel naar de Rietheuvel lopend af te leggen. Het gebied staat bekend om z’n hoge dichtheid Blauwborsten. Als we het betreden wordt meteen duidelijk dat ze met de harde wind minder goed zingen en zich ook slecht laten zien. Toch krijgen we er een paar te horen en te zien. 

We fietsen terug naar het Bezoekerscentrum. In de zojuist geopende eetgelegenheid “Pannenkoeken bij Helene” nemen we koffie met gebak. Om ca 14.00 uur fietsen we naar het meest oostelijke deel van het eiland, Weemoed. Onderweg genoeg plek voor een korte stop en een Zomertaling. Ze leveren weer leuke soorten op zoals, Engels Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Kemphaan.Op het meest oostelijke deel beklimmen we de dijk bij Herberg Tiengemeten. De Geoorde Fuut is meer onder dan boven water. Om ca 16.00u gaan we weer aan boord. We steken het Vuile Gat over en dan is het tijd om weer naar huis te rijden zonder Zomertaling. 

waargenomen
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fazant, Geoorde Fuut, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier ?, Bontbekplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Kemphaan, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Holenduif, Gierzwaluw, Groene Specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Witte Kwikstaart, Rouwkwikstaart ?, Gele Kwikstaart, Engelse Kwikstaart, Blauwborst, Tapuit, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Ringmus, Vink, Sijs, Putter, Rietgors.   

Veerpont Nieuwendijk - Tiengemeten. 
Gezellig met z'n allen over het eiland. 
Op zoek naar leuke soorten.
Vogelen midden op het eiland. Weelde. 
Bezoekerscentrum Tiengemeten. 
Op zoek naar de Blauwborst. Wildernis - Rietheuvel.
Ze laten zich vandaag maar moeizaam zien en horen. 
Koffie en gebak. Eetcafé "Pannenkoeken bij Helene". 
Caroline. 
André (... op zoek naar een Zomertaling). 
Korte stops onderweg. De Gele Kwik zat aan de andere kant. 
Meest oostelijke punt van Tiengemeten: Weemoed. 
 Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Meest oostelijke dijk van Tiengemeten. 
Op de dijk bij de Herberg Tiengemeten. 
Ton en André. Groenling of Sijs ? 
Dijk bij Herberg Tiengemeten. 
Wachten op het pontje naar Nieuwendijk. 

zaterdag 20 april 2013

Bosuilen in Waddinxveen en Ransuilen in Den Haag.

De onderstaande foto's maakten we op 29 maart in Waddinxveen en op 6 april in Den Haag. De Bosuilen hadden al 2 flinke jongen, die druk bezig waren met vliegoefeningen. Voor de Ransuilen daarentegen was het moment om te gaan broeden nog niet eens aangebroken. 


Bosuil (Strix aluco) / Tawny Owl. 29 maart 2013 - Waddinxveen. 
Bosuil (Strix aluco) / Tawny Owl. 29 maart 2013 - Waddinxveen.
Bosuil (Strix aluco) / Tawny Owl. 29 maart 2013 - Waddinxveen.
Bosuil (Strix aluco) / Tawny Owl. 29 maart 2013 - Waddinxveen.
Bosuil (Strix aluco) / Tawny Owl. 29 maart 2013 - Waddinxveen.
Bosuil (Strix aluco) / Tawny Owl. 29 maart 2013 - Waddinxveen.
Ransuil (Asio otus) /  Long-eared Owl. 6 april 2012 - Den Haag. 
Ransuil (Asio otus) /  Long-eared Owl. 6 april 2012 - Den Haag.

zondag 14 april 2013

8e Dag. Eilat. Israël. Vogelreis 14. maart - 21 maart 2013.


Donderdag 21 maart 2013. (laatste dag).
Met de bikkels staan we deze ochtend om 05.00 uur op. Richting strand, waar we de afgelopen dagen zoveel gave soorten hebben gezien. Ook deze laatste ochtend biedt bijzondere waarnemingen waaronder die van een Reuzenzwartkopmeeuw en 3 Bonte IJsvogels. Daarna brengen we ook nog een laatste kort bezoekje aan het park. Ook hier hebben we weer geluk: een Maskerduif blijft lange tijd in beeld en laat zich ook nog eens goed fotograferen. We hebben ondertussen zoveel soorten gezien dat we te laat zijn om uitgebreid te ontbijten. Maar dat is niet erg. Met een halve boterham in mijn maag vertrekken we richting het plateau om het schouwspel van de rondcirkelende roofvogels op de thermiek te observeren. Daar krijg je nooit genoeg van. Ed heeft nog één soort in petto die we deze week nog niet hebben gezien. De Witkruintapuit. We hebben haast.  Hij weet weer akelig precies waar je moet zoeken. Op het moment dat we op mijn verzoek stoppen om twee kamelen met berijders te fotograferen, ziet hij aan de linkerkant de soort waar we op zoek naar waren: de Witkruintapuit met 2 jongen.
En dan zit het er nu toch echt op. We rijden in hoog tempo terug naar het hotel om koffers te gaan pakken. Snel nog een broodje Kebab, de winterkleren weer tevoorschijn, het schijnt immers in Nederland nog te vriezen en dan met de bus naar het vliegveld.
Het was een boeiende reis, een fantastisch leuke groep en een gids waar je er in Nederland, denk ik, maar weinig van hebt. Bedankt Ed.

Waargenomen soorten (8e Dag): Arabische Woestijnpatrijs, Zomertaling, Zwarte Ooievaar, Torenvalk, Zwarte Wouw, Steppebuizerd, Steppearend, Dwergarend, Sporenkievit, Bontbekplevier, Groenpootruiter, Oeverloper, Witoogmeeuw, Geelpootmeeuw, Reuzenzwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Dunbekmeeuw, Zwartkopmeeuw, Reuzenstern, Grote stern, Kleine Jager, Turkse Tortel, Palmtortel, Maskerduif, Alpengierzwaluw, Gierzwaluw, Bonte IJsvogel, Hop, Draaihals, Maskerklauwier, Huiskraai, Boerenzwaluw, Rotszwaluw, Vale Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Arabische Buulbuul, Zwartkop, Braamsluiper, Rüppells Grasmus, Tristrams Spreeuw, Witkruintapuit, Zwartstaart.  

Bonte IJsvogel (Ceryle rudis). 
Op het dagelijkse strand zagen we deze laatste ochtend nog een Reuzenzwartkopmeeuw. 
Maskerduif (Oena capensis). 
Maskerduif (Oena capensis).
Op het plateau "migration des oiseaux". 
Vandaag zijn we niet alleen, het is immers een goeie trekdag. 
Ze vliegen van alle kanten over je heen. 
Ineke geeft uitleg over de vogeltrek. 
Nieuwsgierig naar wat wij komen doen? 
Arabische Woestijnpatrijs (Ammoperdix heyi). 
Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga).
Toeristische attractie. 
De entree van ons mooie hotel.
En de entreehal was ook al even mooi.
Maar één keer gebruik van gemaakt.  
En nu is het echt over en uit ! 
Lijsten op het vliegveld Ovda.
En het dagboek nog even bijwerken.
Wachten totdat we mogen instappen. 
Henk maakt reclame voor Paagman ? 
De Haagse vogelaars gaan het vliegtuig in. 
Mooie vogel ! 
Aankomst op Schiphol.
Ik hoop dat de verslagjes, de foto's en de waarnemingen een blijvende herinnering aan deze reis zullen zijn. Muriel Kommer, 14 april 2013.