BLOGARCHIEFzondag 21 april 2013

Fietsexcursie Tiengemeten HVB 20 april 2013


Op de parkeerplaats aan de Bezuidenhoutseweg, de verzamelplek, ontmoeten we de deelnemers van de reis naar Duitsland en Polen onder leiding van Henk Wardenaar. Ze staan op het punt van vertrek. We zwaaien ze uit. Daarna zijn wij aan de beurt naar Nieuwendijk te rijden. Hier brengt het veerpontje ons over naar Tiengemeten. Nadat iedere deelnemer zijn fiets in ontvangst heeft genomen, stuur en zadel op de juiste hoogte heeft gebracht en zijn spulletjes voor deze dag in orde heeft gemaakt, fietsen we naar het eerste gebiedje direct achter het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Omdat ik weet dat ze er rond deze tijd altijd zitten, roep ik: Zomertaling ! Maar dat had ik niet moeten doen. Met een gerust gevoel de zomergast wel ergens anders tegen te komen, fietsen we naar het gehucht, waar we Ringmus, Rietgors, Sijs en Tjiftjaf zien en horen. Na het gehucht komen we in Weelde. Hier en daar daar maken we een korte stop. We horen Veldleeuwerik, zien slechts één Oeverzwaluw, maar wel flink wat steltlopers, als Grutto, Kluut, Kemphaan en Tureluur. De Rietgors is goed op dreef en ook laat zich nu en dan een Rietzanger horen.Een groep van zo’n 75 Gierzwaluwen vliegt over. Voor vrijwel iedereen de eerste waarneming van deze soort dit jaar.  

We draaien om en fietsen richting Wildernis, gelegen op het meest westelijke deel van het eiland. Onderweg observeren we o.a groepjes Putters, Brandganzen en slechts enkele Tapuiten. Ik zet mijn kijker op scherp om er een Zomertaling uit te halen, nee … We parkeren de fiets halverwege om het laatste deel naar de Rietheuvel lopend af te leggen. Het gebied staat bekend om z’n hoge dichtheid Blauwborsten. Als we het betreden wordt meteen duidelijk dat ze met de harde wind minder goed zingen en zich ook slecht laten zien. Toch krijgen we er een paar te horen en te zien. 

We fietsen terug naar het Bezoekerscentrum. In de zojuist geopende eetgelegenheid “Pannenkoeken bij Helene” nemen we koffie met gebak. Om ca 14.00 uur fietsen we naar het meest oostelijke deel van het eiland, Weemoed. Onderweg genoeg plek voor een korte stop en een Zomertaling. Ze leveren weer leuke soorten op zoals, Engels Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Kemphaan.Op het meest oostelijke deel beklimmen we de dijk bij Herberg Tiengemeten. De Geoorde Fuut is meer onder dan boven water. Om ca 16.00u gaan we weer aan boord. We steken het Vuile Gat over en dan is het tijd om weer naar huis te rijden zonder Zomertaling. 

waargenomen
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fazant, Geoorde Fuut, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier ?, Bontbekplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Kemphaan, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Holenduif, Gierzwaluw, Groene Specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Witte Kwikstaart, Rouwkwikstaart ?, Gele Kwikstaart, Engelse Kwikstaart, Blauwborst, Tapuit, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Ringmus, Vink, Sijs, Putter, Rietgors.   

Veerpont Nieuwendijk - Tiengemeten. 
Gezellig met z'n allen over het eiland. 
Op zoek naar leuke soorten.
Vogelen midden op het eiland. Weelde. 
Bezoekerscentrum Tiengemeten. 
Op zoek naar de Blauwborst. Wildernis - Rietheuvel.
Ze laten zich vandaag maar moeizaam zien en horen. 
Koffie en gebak. Eetcafé "Pannenkoeken bij Helene". 
Caroline. 
André (... op zoek naar een Zomertaling). 
Korte stops onderweg. De Gele Kwik zat aan de andere kant. 
Meest oostelijke punt van Tiengemeten: Weemoed. 
 Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Meest oostelijke dijk van Tiengemeten. 
Op de dijk bij de Herberg Tiengemeten. 
Ton en André. Groenling of Sijs ? 
Dijk bij Herberg Tiengemeten. 
Wachten op het pontje naar Nieuwendijk. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten