BLOGARCHIEFzondag 19 mei 2013

De Slechtvalken van de Zusterflat naast ziekenhus Leyenburg.

Vandaag schijnt er eindelijk weer een knalharde zon, die het fotograferen weliswaar niet ten goede komt, maar toch na het terrible weer van de afgelopen dagen, uitnodigt om een paar foto's te schieten. Ik heb voor het paartje Slechtvalken op de Zusterflat naast Leyenburg gekozen. Als ik aankom, zit één van de Valken op de betonnen ballustrade. Het is wisseling van de wacht en dat levert bijzondere momenten op. Soms vindt er een schijnaanval plaats op een passerende meeuw of duif. Een meeuw was zelfs bijna de klos. Het ziekenhuis wordt regelmatig gebruikt door de op dat moment niet broedende valk, om de broedende partner in de gaten te houden. De verwachting is dat een dezer dagen de jongen uit het ei zullen kruipen. Het zijn spannende tijden ! 


Slechtvalk (Falco peregrinus) /  Peregrine Falcon. 
Slechtvalk (Falco peregrinus) /  Peregrine Falcon.
Slechtvalk (Falco peregrinus) /  Peregrine Falcon.
Slechtvalk (Falco peregrinus) /  Peregrine Falcon.
Slechtvalk (Falco peregrinus) /  Peregrine Falcon.

Paartje broedende Gaaien 18 mei 2013.

Van Ineke Leyenaar kregen we de melding van een paar broedende Gaaien in een boom voor de flat van haar moeder. Moeder dolgelukkig en ze zou nog gelukkiger zijn als wij er misschien een paar foto's van zouden willen nemen. We hadden afgesproken een poging te gaan wagen, mits er geen sprake zou zijn van verstoring. Vanuit het open raam lukte het ons de onderstaande foto´s te maken. Overigens worden broedende Gaaien maar zelden in het veld waargenomen, omdat de nesten goed zijn verstopt in een boom of een struik. De foto´s zullen worden afgedrukt en aan Esmee Leyenaar als herinnering worden aangeboden. 
Gaai (Garrulus glandarius) / Eurasian Jay. Goudenregenstraat - Den Haag. 18 mei 2013.
Gaai (Garrulus glandarius) / Eurasian Jay. Goudenregenstraat - Den Haag. 18 mei 2013.
Gaai (Garrulus glandarius) / Eurasian Jay. Goudenregenstraat - Den Haag. 18 mei 2013.
Gaai (Garrulus glandarius) / Eurasian Jay. Goudenregenstraat - Den Haag. 18 mei 2013.

woensdag 15 mei 2013

6e Dag. Natuurpark Westhavelland, Brandenburg, Duitsland. 26 april t/m 2 mei 2013.

Verslag 6e dag: woensdag 1 mei 2013.

Vandaag rijden we naar Nationaal Park Müritz op zo’n 130 km van Ferchesar. Ergens midden in een fraai bos maken we een stop. Wie weet een Zwarte Specht. We horen zien een paartje roffelende Grote Spechten, Glanskop, Fluiter en Boomklever. Als eerste staat Waren (Müritz) op het programma. Het is er enorm druk, toeristisch en vanwege 1 mei zijn er veel dagjesmensen op uitgetrokken. Bovendien is het ook nog eens zomers weer. We rijden gauw door naar Speck. Onderweg lunchen we in een typisch Duitse Imbiss, die midden in een bos ligt. We zien regelmatig nesten met broedende Visarenden. De Visarend wordt hier een handje geholpen door op electriciteitsmasten omgekeerde schotels te plaatsen. Vandaar naar Boeker Mühle waar 2 vogelkijkhutten staan van waaruit we slechts een Ree, een paar broedende Knobbelzwanen en 2 krassende Grote Karekieten horen. Onderweg
Regelmatig een jagende Bruine Kiekendief. We rijden verder zuidwaarts, maar omdat we ons van de regio Müritz toch iets meer hadden voorgesteld, rijden we eerder dan gepland terug naar onze bungalow in Ferchesar. Deze dag is tevens het einde van een weekje vogelen in Natuurpark Wethavelland, dat we zeker in deze tijd van het jaar kunnen aanbevelen.

Waargenomen: Bruine Kiekendief, Visarend, Grote Karekiet, Grote Bonte Specht, Glanskop, Fluiter, Boomklever, Paapje, Winterkoning, Vink, Brilduiker, Boomkruiper, Boompieper, Kraanvogel, Ooievaar, Kramsvogel, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Paapje, Koekoek.

Ferchesar. 
In de omgeving van Müritz kom je ze regelmatig tegen. 
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.
Im Müritz - Nationalpark. 
Deze tekst spreekt voor zich. Zie de foto hieronder.
Zomerlinde. 
Bonte Kraai (Corvus cornix) / Hooded Crow. 
Bonte Kraai (Corvus cornix) / Hooded Crow.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Omgeving Müritz. Broedvogel in klein aantal.
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart. Ferchesar.  
Paapje (Saxicola rubetra) / Whinchat.
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) / Western Marsh Harrier. Omgeving Müritz.
Koekoek (Cuculus canorus) / Common Cuckoo. De foto's zijn gemaakt door het glas van de voorruit van de auto, waardoor de kwaliteit te wensen overlaat. Omgeving Müritz.  
Koekoek (Cuculus canorus) / Common Cuckoo. Omgeving Müritz.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Omgeving Müritz.

maandag 13 mei 2013

5e Dag. Natuurpark Westhavelland, Brandenburg, Duitsland. 26 april t/m 2 mei 2013.

Verslag 5e dag: dinsdag 30 april 2013. 

’s Morgens op de camping bij het laden van de auto horen we een Zwarte Roodstaart roepen vanaf een kale tak van een naaldboom. We beginnen zoals gebruikelijk onze vogeldag met een bezoek aan het Hohennauener Meer nabij Ferchesar. We observeren er één overvliegende Kraanvogel, Europese Kanarie (1x), 2 Eekhoorns, Tuinfluiter en een zingende Winterkoning. 

We gaan op zoek naar het nest hoog in de electriciteitsmast, dat we 2 dagen geleden ontdekten. We konden toen niet zien welke soort erin broedde. Een paartje Visarenden, Zwarte Kraaien of Raven?  De mast bevindt zich even buiten Nennhausen. Als we arriveren zijn de jongen juist bezig met vliegoefeningen en zijn nu goed te zien. Het blijkt een nest van een paar Raven te zijn. De ouders brengen de 3 jongen met enige regelmaat voedsel. We proberen, terwijl de jongen hun vleugels uitspreiden, wat opnames te maken. 

Tussen Nennhausen en Damme gaan we op zoek naar de akker waar we de eerste dag een Paapje, 5 Tapuiten, behoorlijk wat Geelgorzen, Grauwe Gorzen ontdekten. We zien 2 Tapuiten en een Paapje. Even later roept vanuit een struik een Grasmus, de eerste die we hier zien en horen. Ergens in een bos waar we lunchen horen we een Fluiter zingen.Bij een stop onderweg horen en zien we een Boomklever. 

We vervolgen onze route naar de Gülpersee. Het is fantastisch weer. De Zeearenden die we eerder deze week zagen zijn nergens te bekennen. Wel zien we de volgende soorten: Rode Wouw, Buizerd (een hele lichte), Witwangstern (1x overtrekkend over het meer), Zwarte Stern (ca 30), Witwangstern, een Visarendenhorst op een paal aan de overkant van het meer, nog een Visarend hoog in de lucht en Wintertalingen. 

In de namiddag rijden we weer naar Parey. Nu echter via een andere bijzonder fraaie route.  Waargenomen: Grote Karekiet (redelijk algemeen), Roodhalsfuut (ca 4), Kraanvogel (ca 25), Slobeend (ca 25), Wintertaling (enkele), Smient (ca 20), Kuifeend (ca 20), Kokmeeuwen in de kolonie, Aalscholver (ca 20),Geoorde Fuut (ca 4), Ooievaar (1x), Knobbelzwaan (ca 20), Pijlstaart (ca 20), Dodaars (die nu en dan luid baltsend van zich laten horen).


Eekhoorn. Ferchesar.
Eekhoorn. Ferchesar.
Raaf (Corvus corax) / Northern Raven. Omgeving Nennhausen. 
Raaf (Corvus corax) / Northern Raven. Omgeving Nennhausen.
Raaf (Corvus corax) / Northern Raven. Omgeving Nennhausen.
Grauwe Gors (Emberiza calandra) / Corn Bunting.
Bonte Kraai (Corvus cornix) / Hooded Crow. Omgeving Gülpe. 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler. Parey. 
Kraanvogel (Grus grus) / Common Crane. Omgeving Gülpersee. 
Grasmoerassen van Parey. Op de voorgrond Smienten.

vrijdag 10 mei 2013

4e Dag. Natuurpark Westhavelland, Brandenburg, Duitsland. 26 april t/m 2 mei 2013.

Verslag 4e dag: maandag 29 april 2013.

Ook vandaag beginnen we de dag weer met een kort bezoekje aan het Hohennauener Meer bij Ferchesar. We treffen een paartje baltsende Brilduikers, broedvogel in het Natuurpark Westhavelland.

Vanmorgen zijn we vroeg opgestaan om de de Grote Trappen bij Garlitz te gaan fotograferen. Onderweg zien we de eerste 4 Kraanvogels. We beginnen met een bezoek aan de Vogelschutzwarte in Buckow. Speciaal voor ons wordt het Bezoekerscentrum, een onderdeel van dit Ornithologisch Centrum, geopend. In het gebouwtje bevindt zich een tentoonstelling van opgezette vogels die in het Natuurpark westhavelland voorkomen. Daarnaast is er veel informatie te vinden over de laatste Grote Trappen in dit deel van Duitsland en over de activiteiten die er op zijn gericht de soort voor Duitsland te behouden. We kopen stickers en een paar speldjes. Vervolgens rijden we naar de eerste observatietoren, even buiten Garlitz.

Wanneer we boven zijn aangekomen, blijken er midden in het veld twee jeeps te staan waarnaast twee dames en twee heren met elkaar staan te kletsen. Vogelbeschermers? Geen Grote Trap te bekennen ! Even later echter ontdekken we toch 12 hanen en een paar hennen, niet al te ver van de weg die naar de eerste toren loopt. Dus we rijden simpelweg terug. We hebben geluk want ze zijn vanaf het landweggetje goed te zien. Al trotse pauwen schrijden ze door het land. We maken wat foto’s. Blijkbaar vinden ze het toch niet echt leuk om gefotografeerd te worden, want ze keren om en schrijden langzaam terug naar de dekking, van waaruit alleen hun koppen nog maar uitsteken. Als we het gebouwtje verlaten, vliegt er een Bruine Kiekendief ♂ laag over de velden.

In de middag rijden naar de tweede bestemming die we voor deze dag hebben gepland: Linum. Hier bevinden zich een aantal visvijvers. Van Henk Wardenaar hebben we gehoord dat er boven een pad een paartje Buidelmezen bezig zou zijn met het bouwen van hun buidelnest. We moeten zoeken naar een dode boom links van het pad en een populier rechts van de weg. Het zou 15 min lopen moeten zijn. Zijn informatie blijkt te kloppen. We hoeven niet lang te zoeken, want nest hangt zeer opvallend boven een pad. De vogels zijn druk bezig er iets  moois van te maken. Om de 5 minuten lossen ze elkaar af. Terwijl de één bezig is met het nest, is de ander een eindje verderop bezig nestmateriaal te verzamelen. Dat gaat zo de hele tijd door.

Waarnemingen in Linum: Snor, Buidelmees, Rietzanger, Bruine Kiekendief, Boomvalk (2), Grote Karekiet (ca 4), Buizerd (enkele), Grote Zilverreiger.

In de namiddag na de boodschappen in Rathenow, besluiten we om ca 17.00 uur toch nog naar Parey te rijden. De grasmoerassen staan bekend om de Roodhalsfuten, die hier broeden. 
Vanuit de observatiehut hebben we een prachtig uitzicht over het grasmoeras. Het licht hebben we eveneens mee. Ofschoon de vogels, met name watervogels, vrij ver zitten, is het toch genieten geblazen. Wat opvalt is dat we geen enkele steltloper observeren

Waarnemingen Parey:
Rietzanger (1x), Koekoek (div. keren gehoord), Roodhalsfuut (ca 6), Zomertaling (paartje), Krakeend (ca 20), Slobeend (ca 40), Tafeleend (1x), Kuifeend (ca 40), Geoorde Fuut (ca 20),   
Zeearend (1x, overvliegend), Smient (ca 40), Pijlstaart (ca 20), Kokmeeuw (kolonie geschat aantal nesten ongeveer 50), Knobbelzwaan (ca 30), Dodaars (2x, soms baltsroep), Blauwe Reiger (1x), Wintertaling (ca 12).

Op de terugweg 1x een Zwarte Roodstaart. 

Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Golden-eye. 
Kraanvogel (Grus grus) / Common Crane. Garlitz. 
Kraanvogel (Grus grus) / Common Crane. Garlitz.
Grauwe Gors (Emberiza calandra) / Corn Bunting. Garlitz.
Grauwe Gors (Emberiza calandra) / Corn Bunting. Garlitz.
Plattegrond Naturpark Westhavelland. 
Grote Trap (Otis tard) / Great Bustard. Garlitz.
Grote Trap (Otis tard) / Great Bustard. Garlitz.
Deze Grote Trappen staan op de bus te wachten. Garlitz
Mooi getekend, ze staan hier volop in de belangstelling. Garlitz. 
Witkopstaartmees (Aegithalos caudatus caudatus) / White-headed Long-tailed Tit. Garlitz. 
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit. Linum, Brandenburg.
Buidelmees (Remiz pendulinus) / Eurasian Penduline Tit. Linum, Brandenburg.
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) / Black-headed Gull. Linum, Brandenburg.
Visvijvers in Linum, Brandenburg.
Visvijvers in Linum, Brandenburg.
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe.