BLOGARCHIEFwoensdag 1 mei 2013

3e Dag. Natuurpark Westhavelland, Brandenburg, Duitsland. 26 april t/m 2 mei 2013.

3e dag: zondag 28 april 2013


In de ochtend op de camping met Corrie Ammerlaan zangvogels gedetermineerd aan de hand van de zang. Daarna nemen we afscheid van de deelnemers van de vogelreis naar Polen.

Waargenomen op de camping (ochtend): Groenling, Fluiter, Sijs, Grote Bonte Specht, Koekoek, Europese Kanarie, Groene Specht, Zwarte Roodstaart, Aalscholver, Vuurgoudhaan, Fitis, Tjiftjaf, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees.

Voordat we naar de Gülpersee vertrekken, kijken we eerst of er nog leuke soorten op de Hohennauener See in Ferchesar te vinden zijn. We hebben geluk. We zijn nauwelijks aan de oever aangekomen of er vliegt een Visarend niet al te hoog boven het meer. Hij vliegt in onze richting en laag over ons heen.
Daarna rijden we richting Prietzen aan de Gülpersee: Een interessant vogelgebied. Het is fantastisch weer. We bezoeken eerst het oostelijke deel van het meer. Binnen de kortste keren hebben we 7 keer een Zeearend in de kijker. Even later weer een Visarend. En meteen er achteraan een Rode Wouw. We zien en horen talloze soorten.
Daarna bezoeken we de 3 kijkhutten. Vanaf de dijk tussen Prietzen en Gülpe is het meer goed te overzien. We zagen er flinke aantallen doortrekkende Zwarte Sterns, met nu en dan Witvleugelsterns en Dwergmeeuwen. 

Waargenomen: (Gülpersee). Grote Karekiet, Kievit, Kokmeeuw, Zeearend (ca 8, in hoofdzaak jonge vogels), Visarend (2x), later onderweg terug nog eens 2 exemplaren, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik (talrijk), Rietgors, Koekoek, Zwarte Ooievaar (1x overvliegend), Torenvalk, Geelgors, Nachtegaal, Kraanvogel (vliegend, zingend en ter plaatse ca 20), Tureluur (2x), Boompieper, Havik (1x), Matkop, Bergeend (ca 12), Krakeend, Kuifeend, Brilduiker (1x), Zwarte Stern (doortrekkend, groepen van 20 en meer), Witvleugelstern (met de Zwarte Sterns doortrekkend), Grote Zilverreiger (ca 15), Braamsluiper, Dwergmeeuw (terplaatse, doortrekkend, zomerkleed), Raaf, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Ooievaar broedend op de torenspits van de kerk in Gülpe.
Putter en Gaai onderweg en nog 2 Visarenden.
’s Avonds op de camping; een Wielewaal, Paartje Zwartkop, Merel, Zwarte Roodstaart, nu goed kunnen zien op het dak van de bungalow naast de onze.
Gülpersee is een uitstekende plek voor soorten die je in Nederland niet iedere dag ziet. 

Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail. Gülpersee. 
Rode Wouw (Milvus milvus) / Red Kite. Gülpersee.
Rode Wouw (Milvus milvus) / Red Kite. Gülpersee.
Er staan diverse informatieborden op de dijk langs de Gülpersee. 
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. In de torenspits van het kerkje in Gülpe.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Gülpe.
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Hohennauener See, Ferchesar. 
Visarend (Pandion haliaetus) / Osprey. Hohennauener See, Ferchesar.
Zeearend (Haliaeetus albicilla) / White-tailed Eagle. Gülpersee.
Zeearend (Haliaeetus albicilla) / White-tailed Eagle. Gülpersee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten