BLOGARCHIEFzaterdag 29 juni 2013

Sophiapolder, Rhoonse Grienden en Valckesteynse Bos. Verslag van de vogelexcursie van de Haagse Vogelbescherming op 29 juni 2013.

Spannend. Vandaag zullen we een aantal nieuwe excursiegebiedjes bezoeken. Een experiment. Gaat  het wat worden? Als eerste bezoeken we het Valckesteijnse Bos aan de rand van Poortugaal. Het is eind juni en de vogelzang is behoorlijk aan het afnemen. We wandelen door een gevarieerd bos met hier en daar een plasje en soms een verruigd moeras.
We observeren nogal wat jonge vogels: Staartmees, Tjiftjaf, een vrouwtje Zwartkop. Gelukkig is het nogal vochtig en is de temeratuur zacht. Dat komt de zang ten goede. De Zwartkop, Winterkoning en Tjiftjaf laten zich regelmatig horen. Na ruim een uur wandelen vertrekken voor het 2e deel van het ochtenprogramma: De Rhoonse Grienden, een zoutwatergetijdengebied. We wandelen door de laantjes. Een adulte Gekraagde Roodstaart met een juveniel zit op een pad. Ze fourageren. We horen hier o.a. Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Bosrietzanger, Grasmus. Nu en dan laat de zon zich zien.
Om 13.00 uur drinken we koffie in Eeterij en Tapperij ’t Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. Even lekker bijkletsen op het terras aan het water.
Om ca 13.45 uur vertrekken we naar de Sophiapolder, een stuk nieuwe natuur ter compensatie voor de Betuwelijn en de HSL. Bijzonder is dat op zo’n 25 meter diepte de Betuwelijn onder de Sophiapolder doorgaat.
Na de overtocht met het veerpont wandelen we over de vlonders naar de observatiehut. Het begint laagwater te worden, waardoor het gebied al behoorlijk is drooggevallen. Onderweg flinke aantallen Gierzwaluwen, Huiszwaluwen en soms een Oeverzwaluw. Vanuit de hut observeren we Grutto, Kemphaan, Lepelaar, Bergeend en Zwartkopmeeuw. De meesten zijn het er over eens, de Sophiapoldeer heeft wel iets.
Om 16.00 uur verzamelen we weer voor de overtocht naar de wal. We observeren nog even een Havik die in de clinch ligt met een Zwarte Kraai. Om ca 17.00 uur eindigt de excursie op de plek waar we vanmorgen begonnen, de Appelgaarde.

Waargenomen:
Aalscholver, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Bergeend, Canadese Gans, Nijlgans, Krakeend, Kuifeend, Fuut, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Bruine Kiekendief, Havik, Torenvalk, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Kievit, Tureluur, Grutto, Kemphaan, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Visdief, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Matkop, Boomkruiper, Huismus, Vink, Groenling, Rietgors.   


Valckesteijnse Bos. 
Valckesteijnse Bos.
Valckesteijnse Bos.
Rhoonse Grienden. 
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Rhoonse Grienden.
Juv. Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart. Sophiapolder. 
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
Eeterij en Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht.
We gaan op weg voor het middagdeel: De Sophiapolder. 
We varen met het pontje van het Hollands Landschap over naar de Sophiapolder.
De Sophiapolder: een nieuw gebiedje in het excursieprogramma. 
Prima sfeertje aan bord. 
Op weg via de vlonders naar de vogelobservatiehut. 
De vogelobservatiehut is alleen via vlonders te bereiken.
Ook buiten de hut kun je gaan staan vogelen.
Sophiapolder bij laag water. Let op ! Het is een getijdengebied.
Kijkpunten vanaf de vlonders.
Info via informatieborden. 
16.00 uur: tijd voor de oversteek terug. 
Juv. Fuut (Podiceps cristatus) / Great Crested Grebe. 
Rhoonse Grienden. 
Zwartkopmeeuw (|Larus melanocephalus) / Mediterranean Gull. Sophiapolder. 
De Sophiapolder in breedbeeld. 
Einde van de dag ! 

zondag 23 juni 2013

Verrassing in de tuin. 20 juni 2013.

Ongeveer 4 weken geleden streek ze neer in onze tuin. Aanvankelijk dachten we dat ze op bedeltocht was naar oud brood. Dus boden we haar dagelijks wat sneetjes aan, totdat we vonden dat de tijd was gekomen om zelf iets te ondernemen. Bij toeval ontdekten we dat ze in een rommelhoekje van onze tuin op de eieren zat. Op 20 juni, bij thuiskomst van mijn werk, zat ze op het terras met 8 pullen. Op advies van het Vogelasiel De Wulp moesten we de achterdeur van de tuin openzetten, zodat de moeder haar weg naar een sloot kon vinden. En dat lukte. Binnen een half uur had ze de geopende deur in de gaten en liep ze in rap tempo, zonder maar één keer te aarzelen, naar de sloot op zo'n 100 meter van onze tuin. 
Bij de sloot aangekomen verschool ze zich met haar jongen in het hoge gras. 
Vanaf dat moment heb ik haar die dag niet meer gezien. 


Even de boel verkennen en dan richting de achteruitgang. 
Ja, hier kunnen wij niet onderdoor. 
Moeder heeft in de gaten dat ze via de achterdeur de tuin kan verlaten.
En daar gaan ze. Even kijken, was het nou linksaf of rechtsaf ? 
Het is wel even wennen op die kale straatstenen. 
Nog 75 meter en dan zijn we er.
Nog 25 meter ....
En dit is wat ze achterliet. 

De Torenvalken in Scheveningen. Nog even en dan verlaten ze de kast. 23 juni 2013.

Het mailtje van Wim van Yperen las ik pas op het moment dat de 2e fotoshoot al weer bijna voorbij was. Maar omdat ik uit het bericht kon opmaken dat de jonge valken op het punt van uitvliegen stonden, besloot ik er toch heen te gaan. Wie weet een laatste keer en misschien zou ik het geluk hebben om ze te zien uitvliegen. Dat moment beleefde ik deze zondagochtend niet, maar wel weer de fraaie momenten van vliegoefeningen maken door de jongen en het voeren door de oudervogels.

 Even de omgeving verkennen. 
In een flits wordt het voer de kast in gedonderd. 
Ze hangen al flink ver uit de kast. 
Er wordt weer een maatlje aangeboden, deze keer een huismuis.
Nummer 3 is een Dreamer. 
Hij liet de prooi tot 2 keer toe op de grond vallen. We konden duidelijk zien dat deze keer een Huismus de klos was. 
Een van de oudervogels inspecteert de kast. Zal ondertussen wel een zooi zijn daarbinnen? 

zondag 16 juni 2013

De Torenvalken in Scheveningen. 16 juni 2013.

De door Wim van Yperen georganiseerde footshoot op het Norfolkterrein trok niet alleen een aantal zeer betrokken vogelaars, maar leverde ook nog eens een aantal leuke foto's op. Het was voortdurend wachten op het moment waarop ze met z'n vijven hun hongerige kopjes over de rand van de kast zouden laten zien. Ook was het wachten op het moment waarop één van de ouders de prooi aan de jongen zou aanbieden. Van beide momenten waren we gedurende dat ene uur getuige. Het is in elk geval duidelijk dat er 5 jongen zijn. Het vermoeden bestaat dat er toch nog een 6de vogel in de kast verblijft, maar daar kregen we deze ochtend geen duidelijkheid over. 

Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 16 juni 2013. 
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 16 juni 2013.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 16 juni 2013.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 16 juni 2013.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 16 juni 2013.