BLOGARCHIEFzaterdag 1 juni 2013

De Groene Jonker, Ruygeborg en Botshol. Een excursie van de Haagse Vogelbescherming. 25 mei 2013.

Aan de overvloedige regenval van de afgelopen dagen is een einde gekomen. De weersvoorspelling kondigt voor vandaag droog weer aan. Vandaag staan de Groene Jonker en de Ruygeborg bij Nieuwkoop op het excursieprogramma van de HVB. Het eerste gebiedje dat we betreden is de Ruygeborg, dat zich ontwikkelt tot gevarieerde, natte natuur waar in de toekomst Lepelaar, Rietgors, Purperreiger en andere rietvogels naar voedsel zoeken en mogelijk tot broeden komen.
We maken gebruik van de wandelroute van ca 2 km. Na een paar honderd meter kunnen we niet verder, het hek is gesloten. Jammer, we vogelen gewoon verder. We horen enkele Rietzangers. Een paar Zwarte Sterns vliegen voor ons langs. In de lucht vliegen Huiszwaluw en Gierzwaluw. Ergens in de verte zit een dikke Buizerd in een boom. Na ca anderhalf uur houden we het voor gezien. Naast de parkeerplaats zingt een Tuinfluiter. Uiteraard wordt de vogel weer verward met de Zwartkop, maar hier hebben we toch echt met een Tuinfluiter te maken.
Ook in de Groene Jonker staat het water vrij hoog. Misschien toch een Porseleinhoen? We zoeken op de plaatsen waar we hem vorig jaar zagen, helaas. Toch observeren we een aantal leuke soorten zoals Lepelaar, Zwarte Stern, ratelende Rietzangers, Geoorde Fuut en Kleine Plevier.
Rond 12.00 uur vertrekken we naar Botshol. Volgens waarneming.nl broedt er een paar Steltkluten. De afgelopen jaren broedt de Steltkluut steeds vaker in Nederland. 

Nadat we de auto’s hebben geparkeerd, klauteren we over een hekje. De grazers moeten immers binnen blijven. Het duurt niet lang of we hebben de eerste Steltkluut in de telescoop. En even later ontdekken we het nest waarop een van de vogels zit te broeden. Het nest ligt opvallend op een eilandje, letterlijk “een eitje” voor kraaiachtigen en roofpieten. Je vraagt je af of zo’n broedpoging wel kans van slagen heeft. Naast de Steltkluten zie we verder o.a. Visdief, Zwarte Stern, Buizerd, Rietgors, Lepelaar, Wintertaling en Brandgans.
Van Botshol rijden we naar de even verderop gelegen Grote Wije, dat bekend staat om z’n  broedende Krooneenden. Helaas laten die het vandaag afweten. Wel observeren we op een eilandje zo’n 10 juveniele Lepelaars, een broedvogel van Botshol en de Grote Wije. Rond 16.00uur eindigt deze boeiende vogelexcursie. 

Met dank aan Ton Hissink, die weer een aantal fraaie vogelfoto's maakte. 

Waargenomen: (ze staan wel een beetje doorelkaar … )
Tureluur, Grutto, Kievit, Scholekster, Rietzanger, Rietgors, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Zwarte stern, Tjiftjaf, Fitis, Grasmus, Witte Kwikstaart, Huismus, Tuinfluiter, Winterkoning, Groenling, Blauwe Reiger, Visdief, Buizerd, Lepelaar, Kokmeeuw, Krakeend, Smient, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Fuut, Geoorde Fuut, Kleine Plevier, Kluut, Steltkluut (paartje in Botshol), Zomertaling (Botshol), Bergeend, Brandgans, Grauwe Gans.

De Oude Stal. Ruygeborg, Nieuwkoop. 
Overzichtkaart met de Nieuwkoopse Plassen en Ruygeborg.
Kort overleg over de soorten die we in Ruygeborg zagen.  
 De Groene jonker zorgt altijd voor verrassingen. 
Overzichtskaart van de wandeling in Ruygeborg.
Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow Warbler. Groene Jonker. 
 Eindelijk zon ! 
Kievit onder een geimproviseerde nestbeschermer. Groene Jonker. 
Verstoppertje spelen ! 
Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) / Black-necked Grebe. Groene Jonker.
Koffie en appelgebak in Restaurant Tijsterman in Nieuwkoop.
Koffie en appelgebak in Restaurant Tijsterman in Nieuwkoop.
Botshol. Op zoek naar de Steltkluten. 
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Botshol.
In de natuur valt er genoeg te fotograferen. 
Op zoek naar het nest van de Steltkluten. Botshol.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Botshol.
Op zoek naar Krooneenden. Botshol.
Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow Warbler. Groene Jonker. Foto: Ton Hissink.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler. Groene Jonker.
Foto: Ton Hissink.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Foto: Ton Hissink.
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt. Botshol.
Foto: Ton Hissink.
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt. Botshol.
Foto: Ton Hissink.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten