BLOGARCHIEFzondag 2 juni 2013

Zouweboezem en langs de Lek. Een excursie van de Haagse Vogelbescherming. 1 juni 2013.

De lente wil nog steeds niet echt op gang komen. Het is grauw weer, amper boven de 10⁰ en het waait behoorlijk. We rijden via de A12 en A2 naar Vianen om vervolgens over de dijk langs de Lek naar de Zouweboezem te gaan. In Vianen drinken we snel koffie, voordat het vogelen echt gaat beginnen. Voor Lexmond rijden we de dijk op voor een eerste vogelstop. Twee Holenduiven vliegen over de dijk, maar veel verder komen we niet. Dus snel richting Zouweboezem. 

Achter de parkeerplaats vliegt een paartje Bruine Kiekendieven waarvan het mannetje nestmateriaal, lange sprieten, tussen zijn poten heeft. Hier en daar zingt een Rietzanger en even verderop een Rietgors. Fitis en Tjiftjaf doen het goed.

We wandelen langs de rietkraag. Vanaf de vlonder hebben we een goed zicht op de Zwarte Sterns die hier in redelijk aantal broeden. Purperreigers vliegen regelmatig over. Bij het vogelkijkscherm zingt een Blauwborst, die zich heel even laat bekijken. Een Bosrietzanger zingt kort, maar net genoeg om hem op naam te kunnen brengen. We beginnen met de wandeling door polder Achthoven. De laantjes met bloeiend Fluitekruid en Knotwilgen vormen een sprookjesachtige decor. In de polder wandelt een Purperreiger, terwijl achter ons een paartje Grutto’s alarmeert. Waarschijnlijk zij we te dicht bij hun territorium. 

Omdat we de eerste afslag missen loopt de wandeling uit en eindigen we weer op de dijk langs de Lek. In plaats van 12.30u eindigt de wandeling pas om 14.00u. In Meerkerk genieten we op het dorpsplein van de koffie en de lekkere appeltaart. Om ca 15.30u vertrekken we naar Everdingen voor het middagdeel. De zon laat zich nu ook zien en de temperatuur is wat hoger.
Even buiten Everdingen wandelen we de dijk af de uiterwaarden in. Na ongeveer 100 meter bereiken we een plek waar we een uitstekend uitzicht hebben over de plas-dras-gebiedjes in de uiterwaarden. We observeren o.a. Groenpootruiter, Kleine Plevier, Grutto’s, een flink aantal Kleine Mantelmeeuwen, zo’n 30 Kluten. Oeverzwaluwen scheren over het water.
Om 16.45u eindigt de excursie in de uiterwaarden langs de Lek.

Met dank aan Ton Hissink voor de toegestuurde foto's. 

Waargenomen:
Fitis, Tjiftjaf, Groenling, Winterkoning, Kleine Karekiet, Tuinfluiter, Zwartkop, Putter, Bosrietzanger, Rietgors, Vink, Spotvogel, Blauwborst, Ringmus, Huismus, Grasmus, Kneu, Rietzanger, Koolmees, Pimpelmees, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Oeverzwaluw, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Koekoek, Purperrreiger, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Grote Bonte Specht, Aalscholver, Grutto, Tureluur, Kievit, Kleine Plevier, Zwarte Stern, Visdief, Groenpootruiter, Boomkruiper, Gaai, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Knobbelzwaan op z’n nest, Canadese Gans met heel veel jongen, Grauwe Gans, Fazant, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Bergeend, Holenduif, Tortel, Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk. 


Zouweboezem. Vanaf de vlonder hebben goed zicht op de Zwarte Sterns. 
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern. Zouweboezem 1 juni 2013. 
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern. Zouweboezem 1 juni 2013.
Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern. Zouweboezem 1 juni 2013.
 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler. Zouweboezem 1 juni 2013.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler. Zouweboezem 1 juni 2013.
De Blauwborst laat zich maar even bekijken. Hij gunt ons geen foto ! 
Zoals bij veel kijkschermen zitten de kijkgaten te hoog of te laag. 
Toch laat de Blauwborst zich nu en dan even horen.
Het is een korte maar prachtige route door het riet. 
Vanwege het koude voorjaar zijn er nog geen libellen. 
Op dit fraaie plekje zagen en hoorden we er o.a. Spotvogel, Zanglijster, Kleine Karekiet.  
Ook aan de bloeiende planten wordt aandacht besteed.  
Waterviolier.
Niet voor iedereen een bekende plant.  
In de uiterwaarden bij Everdingen zitten altijd leuke vogelsoorten.
Grutto's op paaltjes doen het altijd goed. 
Polder Achthoven. Met vooral veel Purperreigers.
Purperreiger op jacht. 
In polder Achthoven staat het Fluitekruid volop in bloei. 
Een jong gezin Canadase Ganzen. 
Candase Ganzen in de kinderopvang.
Een van de prachtige laantjes in polder Achthoven. 
Helaas moeten we over het boerenland om weer terug te komen bij het beginpunt. 
Koffie en appelgebak op het dorpsplein van Meerkerk.
Uiterwaarden bij Everdingen: Kluut, Grutto, Groenpootruiter, Oeverzwaluw, Grote Zilverreiger, Kleine Plevier, Krakeend.  
Wandeling door de uiterwaarden langs de Lek bij Everdingen.
De vogelrijke uiterwaarden langs de Lek bij Everdingen. 
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) / Western Marsh Harrier. 
Zouweboezem 1 juni 2013. Foto: Ton Hissink.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail. 
Zouweboezem 1 juni  2013. Foto: Ton Hissink.
Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow Warbler. 
Zouweboezem 1 juni 2013. Foto: Ton Hissink. 
Ringmus (Passer montanus)  / Eurasian Tree Sparrow. 
Zouweboezem 1 juni 2013. Foto: Ton Hissink.
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit.
Uiterwaarden bij Everdingen 1 juni 2013. Foto: Ton Hissink. 
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern.
Uiterwaarden bij Everdingen 1 juni 2013. Foto: Ton Hissink. 

1 opmerking:

  1. Nou , dat was zeker een welbestede dag, en vast flink van genoten, toch!?

    Groetjes, Marius

    BeantwoordenVerwijderen