BLOGARCHIEFzaterdag 26 oktober 2013

Texel 22 t/m 25 oktober 2013.

Toch nog even naar Texel afgereisd om nog iets van de vogeltrek op het eiland mee te krijgen. We bezochten o.a de Robbenjager, de Tuintjes, liepen de Slufter in, reden naar de Mokbaai en Utopia. De trek van de Kramsvogels kwam maar niet op gang, de Veldleeuweriken trokken geregeld over. De roofvogels deden het de laatste 2 dagen iets beter, maar toch. 

Lijst van waargenomen soorten: Fuur, Dodaars, Aalscholver, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Knibbelzwaan, Kolgans, Toendrarietgans, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Indische gans, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eider, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Witgat, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Holenduif, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Tapuit, Roodborsttapuit, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Tjiftjaf, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Boomkruiper, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Keep, Groenling, Kruisbek, Rietgors. 


Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Volharding.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Volharding.
De vuurtoren gezien vanuit de Robbenjager.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Nioz. 
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Nioz.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Slufterweg.
Nieuwsgierig naar wat we aan het doen zijn? Nioz.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ottersaat. 
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Ottersaat.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Wagejot.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot.
Eider (Somateria mollissima) / Common Eider. Krassekeet.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Volharding.
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. De Slufter. 
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
De Slufter.
Zonsondergang in de Slufter. 

zondag 13 oktober 2013

Verslag van de vogelexcursie Oostvaardersplassen van de Haagse Vogelbescherming. 12 oktober 2013

Geheel tegen de verwachting hebben we  vandaag prima weer: weinig wind, een geheel droge dag, dat was gisteren wel anders, en nu en dan een zonnetje. Met 12 deelnemers rijden we om 08.45 uur naar het nieuwe bezoekerscentrum Buitencentrum Oostvaardersplassen aan de Kitsweg. Ter hoogte van de Vogelplas Starrevaart zitten 2 Ooievaars op de lichtmasten langs de A4. Om 10.00 uur, het bezoekerscentrum gaat juist open, komen we aan. Horeca, een terras, informatie- en winkelvoorzieningen en een filmzaal, aan alles is in dit nieuwe optrekje gedacht. Weg met dat geitenwollensokken-imago moeten de bedenkers hebben gedacht.  

Na een korte koffiestop beginnen we aan de wandeling die uiteindelijk naar de vogelobservatiehut de Zeearend leidt. Nu en dan staan we stil om de aanwezige soorten nader te bekijken. Er heerst rust in het gebied. Over een juveniele Buizerd onstaat nogal wat discussie, omdat niet iedereen er zeker van is dat het om een Buizerd gaat. Zwermen Vinken, Putters en Groenlingen vliegen van de ene naar de andere boom. Verderop 2 Grote Bonte Spechten die leuk met elkaar bezig zijn, alsof de lente in aantocht is. Nu en dan trekken groepjes Zanglijsters met hun kenmerkende trekroep, over ons heen. 

Vanwege de nevel is het zicht vanuit de hut bijzonder slecht. We observeren o.a. Grauwe Gans, Brandgans, Kolgans, Smient en Krakeend. In de verte Edelherten. Twee stieren liggen met elkaar in de clinch. Via een andere route wandelen we terug in de hoop Baarmannetjes te zien en te horen. Onderweg horen we er veel, maar krijgen er slechts een paar in beeld. Toch weten Maarten en Muriel een paar bewijsplaatjes te maken. Om ca 13.15 uur zijn we terug. Na een korte lunch in het bezoekerscentrum, rijden we om 13.45 uur richting de Praamweg. Bij het wildrooster maken we een korte stop. Ook hier weer veel Grauwe Ganzen en Kolganzen. 

Op de hoge Praambult staan veel nieuwsgierigen naar de Konikpaarden en Edelherten te kijken, blijkbaar is hun belangstelling gewekt door Ruben Smit's film De Nieuwe Wildernis. Wat zo'n productie al niet te weeg brengt. Vanaf de heuvel zien we 2 Grote Zilverreigers, een groepje Holenduiven en een enkele Buizerd. Vanwege de drukte blijven we niet al te lang. We rijden verder naar het Jan van den Boschpad. Helaas krijgen we de Zeearend hier niet goed in beeld, maar de aanwezigheid van een Slechtvalk maakt veel goed. We observeren verder Watersnip, Krakeend, Slobeend, nogal wat Buizerds en een hele fraaie Vos. Het is inmiddels neveliger geworden. Om ca 16.00 uur eindigt de excursie.

waargenomen: Aalscholver, Fuut, Dodaars, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar, Kolgans, Brandgans, Indische Gans, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend, Kuifeend, Slobeend, Bruine Kiekendief ♀, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Kievit, Goudplevier, Watersnip, Grote Bonte Specht, Rietgors, Putter, Vink, Keep, Groenling, Sijs,Kneu, Staartmees, Boomkruiper, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Holenduif, Zwarte Kraai, Kauw, Zilvermeeuw,Kokmeeuw. 


Op weg naar vogelobservatiehut de Zeearend. 
Ineke wijst op het nest van een Hoornaar. 
Onderweg naar de Zeearend.
Zwermen Vinken, Groenlingen en Putters over en weer vliegend. 
De juveniele Buizerd levert discussie op, we raadplegen de vogelgids.
Na aandachtige bestudering komen we toch op een Buizerd uit.
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker
Zwarte Kraai (Corvus corone corone) / Carrion Crow
De Nieuwe Wildernis
Bij twijfel biedt de vogelgids uitkomst. 
Buizerd 1e kalenderjaar (Buteo buteo) / Common Buzzard
 Ook vogelfotografie komt ter sprake. 
Vogelobservatiehut de Zeearend.
Kiekje voor de hut.
Vandaag flinke zwermen overtrekkende Kieviten.
Gewone Zwavelkop (Hypholoma fasciculare)
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Baardmannetje (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling - Mésange a moustaches
Baardmannetje (Panurus biarmicus) / Bearded Reedling - Mésange a moustaches
Vogelen bij het wildrooster langs de Praamweg.
Vogelen bij het wildrooster langs de Praamweg. 
Konikpaarden (Equus caballus caballus) vanaf de Grote Praambult. 
Jan van den Boschpad
Einde vogelexcursie om 16.00 uur, Jan van den Boschpad. 

zondag 6 oktober 2013

Arendbuizerd - Maasvlakte. 6 oktober 2013.

Deze juveniele Arendbuizerd zit al ruim 2 weken op de Maasvlakte. De vogel trekt dagelijks veel vogelaars aan. Geen wonder, want het is de 8ste waarneming voor Nederland van deze soort. Vandaag niet alleen goed kunnen waarnemen op zijn favoriete hek, maar ook hoog in de lucht in gezelschap van een aantal Buizerds.

Arendbuizerd (Buteo rufinus) / Long-legged Buzzerd. Maasvlakte. 6 oktober 2013. 
Arendbuizerd (Buteo rufinus) / Long-legged Buzzerd. Maasvlakte. 6 oktober 2013.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Maasvlakte. 6 oktober 2013.