BLOGARCHIEFzaterdag 26 oktober 2013

Texel 22 t/m 25 oktober 2013.

Toch nog even naar Texel afgereisd om nog iets van de vogeltrek op het eiland mee te krijgen. We bezochten o.a de Robbenjager, de Tuintjes, liepen de Slufter in, reden naar de Mokbaai en Utopia. De trek van de Kramsvogels kwam maar niet op gang, de Veldleeuweriken trokken geregeld over. De roofvogels deden het de laatste 2 dagen iets beter, maar toch. 

Lijst van waargenomen soorten: Fuur, Dodaars, Aalscholver, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Knibbelzwaan, Kolgans, Toendrarietgans, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Indische gans, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eider, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Witgat, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Holenduif, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Tapuit, Roodborsttapuit, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Tjiftjaf, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Boomkruiper, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Keep, Groenling, Kruisbek, Rietgors. 


Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Volharding.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Volharding.
De vuurtoren gezien vanuit de Robbenjager.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Nioz. 
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Nioz.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Slufterweg.
Nieuwsgierig naar wat we aan het doen zijn? Nioz.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ottersaat. 
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Ottersaat.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Wagejot.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot.
Eider (Somateria mollissima) / Common Eider. Krassekeet.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Volharding.
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. De Slufter. 
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. De Slufter.
De Slufter.
Zonsondergang in de Slufter. 

1 opmerking:

 1. Toevallig heb ik ook net Rosse Grutto's geplaatst en wel bij de pier van IJmuiden.
  Jullie hebben een heel rijk vogelblog neergezet met de meest uiteenlopende vogels.
  Heel gaaf vind ik die Strandleeuwerik. Deze heb ik nog nooit gezien!
  Gaat gelijk mijn wensenlijstje op :-)
  Ook heel mooi met de zonsondergang.
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen