BLOGARCHIEFzondag 28 december 2014

André van der Laan Vogelrustgebied 28 december 2014

Nu de eerste sneeuw is gevallen en het vannacht is gaan vriezen hebben we de silo's vandaag bijgevuld. Dat was hard nodig, want op verschillende plekken kwamen de vogels snel op het voer af. De Halsbandparkiet was er als eerste bij, alsof hij wist dat we er aan zaten te komen. Al snel volgden de bekende soorten zoals Kool- en Pimpelmees, Winterkoning, Merel en Heggenmus. Verder hoorden en zagen we Blauwe Reigers die even verderop een kolonie bewonen, Grote Bonte Specht, Glanskop, Vink en Boomkruiper. Hieronder een paar foto's die we deze middag maakten.


De vogeltuin is niet vrij toegankelijk.
Koolmees en Staartmees struinen door de tuin.
De Pimpelmees broedt hier voornamelijk in nestkasten.
Houtwallen om de broedvogelstand te bevorderen.
De Halsbandparkiet is een zeer geregelde bezoeker van de tuin.
Deze Roodborst kwam nieuwsgierig kijken tijdens het bijvullen van de silo's.
Links: beheerder Jan, rechts vogelteller André.
Tijdens de laatste werkdag was er weer een schoonmaak van de vijver.
Een raadsel, wie heeft deze flinke gaten gegraven. Een Vos of toch een Konijn?
Zo'n gat hier te zien van zeer nabij. 
Zwarte Kraaien op zoek naar voedsel.
Koolmees.
Even buiten de vogeltuin bevindt zich een kleine kolonie Blauwe Reigers.
Heggenmus onder de draadmand doorgekropen. 

Grote Bonte Specht in onze tuin. 28 december 2014

Na het bezoek aan de André van der Laan Vogeltuin (zie bericht hierboven) kregen we nog even bezoek van de Grote Bonte Specht. Dit mannetje heeft het potje pindakaas in onze stadstuin inmiddels ontdekt en behoort nu tot de geregelde wintergasten. 

De foto's zijn niet heel scherp. Dat komt omdat we ze in de late namiddag hebben gemaakt. Bovendien zijn ze door het dubbele glas van de schuifpui gemaakt.


Grote Bonte specht ♂ (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker.
Grote Bonte specht ♂ (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker.
Grote Bonte specht ♂ (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker.
Grote Bonte specht ♂ (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker.

zondag 30 november 2014

Afrikaanse Woestijngrasmus. Polder Gnephoek (ZH). 30 november 2014.

Sinds enkele dagen zit er in polder Gnephoek bij Alphen aan de Rijn een Afrikaanse Woestijngrasmus. Deze Grasmus komt voor aan de noordkant van de Sahara. Het is de eerste waarneming van de soort in Nederland. Opnieuw laait onder vogelaars de discussie op of het een ontsnapt exemplaar of een uit het wild afkomstige vogel betreft. Op vrijdag bezochten we de polder. Na een flinke blubberwandeling en ijzige wind, konden we de vogel wel zien, maar slaagden we er niet in foto's te maken. Enigszins teleurgesteld reden we terug naar Den Haag, met in ons achterhoofd het plan om op korte termijn een nieuwe fotoshoot te maken.
Vandaag hadden we meer geluk. Hoewel de vogel inmiddels een eindje verderop zat en het een zeer grauwe dag was, slaagden we er toch in een paar redelijke shots te maken.

Afrikaanse Woestijngrasmus (Sylvia deserti) / African Desert Warbler. 
Afrikaanse Woestijngrasmus (Sylvia deserti) / African Desert Warbler.
Afrikaanse Woestijngrasmus (Sylvia deserti) / African Desert Warbler.
Afrikaanse Woestijngrasmus (Sylvia deserti) / African Desert Warbler.
Paar shots ? Valt niet mee om hem er goed op te krijgen. 
Uiteindelijk kwam de vogel toch tevoorschijn.
Afrikaanse Woestijngrasmus (Sylvia deserti) / African Desert Warbler.
Afrikaanse Woestijngrasmus (Sylvia deserti) / African Desert Warbler.
Een heel gezoek om hem ertussenuit te halen.
Polder Gnephoek Alphen aan den Rijn. 
Polder Gnephoek Alphen aan den Rijn.
Polder Gnephoek Alphen aan den Rijn.
Ook Blauwe Jaap vandaag op zoek naar de vreemde gast.
Polder Gnephoek Alphen aan den Rijn.
Polder Gnephoek Alphen aan den Rijn.
Polder Gnephoek Alphen aan den Rijn.

vrijdag 21 november 2014

Eerste wintervogels in de tuin. 21 november 2014.

In de tuin is goed te merken dat de winter eraan zit te komen, tenminste als je vogelvoer aanbiedt en dat doen we al sinds 1 september. Vandaag zat er spontaan een Keep tussen het bekende groepje Vinken. Meestal is het geen blijvertje, maar een trekvogel. De Vinken blijven. Tot de tuintoppers behoort een groepje van zo'n 12 Groenlingen. Van 's morgens vroeg tot in de late middag hangen ze aan de silo, totdat het niveau van de zonnebloempitten tot onder de laatste opening is gezakt en ze er niet meer bij kunnen.  De Grote Bonte Specht kijkt nog steeds de kat uit de boom. Zelfs de lekkerste pindakaas uit het vogelbeschermingspotje bindt hem niet aan de tuin. Heggenmus, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst en Spreeuw behoren wel tot de trouwe klanten. Wie weet wat de komende winter gaat brengen? 
Helaas troffen we vorige week de plukresten van één van de Groenlingen. Ja, zo gaat het soms de andere kant uit met het vogels voeren. 

Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. 
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling.
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.

zaterdag 15 november 2014

HVB excursie - De duinen van Oostvoorne. 15 november 2014.

Vandaag vertrekken we met 14 deelnemers naar Oostvoorne. We hebben geen geluk, want het weer is niet meer zoals de afgelopen dagen. Pech dus. Regen en nog eens regen. Geen zicht. De vogels zijn veranderd in KBV-tjes (=Kleine Bruine Vogeltjes) en de grotere lijken Zwarte Kraaien. Geen kleur. Er onstaan zelfs discussies en twijfels of het nu een Buizerd of toch een Havik was. Vogels die je onder normale lichtomstandigheden meteen op naam weet te brengen. Maar zoals echte HVB-ers zetten we door en baggeren verder over zandpaadjes. Leuk is de waarneming van een luidruchtige Waterral. Vanwege de aanhoudende regen besluit excursieleider Jaap  na een lekkere bak koffie de excursie voortijdig te beëindigen. Ondanks de neerslag en het slechte zicht hebben we toch nog volop genoten van deze lange ochtendexcursie. 

waargenomen: Heggenmus, Vink, Zwarte Kraai, Roodborst, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Merel, Wulp (heel veel) Bontbekplevier, Tureluur, Bonte Strandloper, Rosse Grutto,
Drieteenstrandloper, Blauwe Reiger, Scholekster, Zilverplevier, Waterral, Havik, Buizerd, Wilde Eend, Grauwe Gans, Krakeend, Bergeend, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Groenling, Spreeuw, Fazant, Kluut (... ze staan een beetje doorelkaar) 

Zoogdieren: Ree 


Aankomst in De Duinen van Oostvoorne. We besluiten meteen koffie te gaan drinken.
Welkom !
Restaurant Aan Zee, Oostvoorne.  
Restaurant Aan Zee, Oostvoorne.
Restaurant Aan Zee, Oostvoorne.
Wandeling langs de Brielse Gatdam. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. 
Bij twijfel raadplegen we de vogelgids. 
Pauline en Joop genieten van het prachtige gebied en de stilte. 
Ton geeft de uitslag ... het is een Havik ! 
En Fennie doet hetzelfde .... het is een Havik ! 
En Jouke ook ! 
Ondanks de regen toch leuke soorten als Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier en Drieteenstrandloper.
Sporen van een bolderkaar.
Vink (Fringilla coelebs) / Common Chaffinch.