BLOGARCHIEFdonderdag 27 februari 2014

Friesland - 26 februari 2014.

Vandaag op de heenreis vanaf de Afsluitdijk al weer heel wat leuke soorten geobserveerd. Hieronder een kort verslagje van de eerste dag.

Onderweg door Noord Holland: Grote Zilverreiger, Bergeend, Buizerd.
Breezanddijk - Afsluitdijk: Kuifeend (zeer talrijk), Topper (1x ♀), Groenling (ca 30), Tafeleend (5).
Kornwerderzand - Afsluitdijk: Grote Zaagbek (7), Kuifeend (ca 500), Krooneend (ca 25), Tafeleend, (ca 150), Middelste Zaagbek (1x ♀), Brilduiker (ca 25), Stormmeeuw (ca 10).

Topper (Aythya marila) / Greater Scaup. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014. 
Kuifeend ( Aythya fuligula) / Tufted Duck. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014.  
Middelste Zaagbek ♀ (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014.  
Middelste Zaagbek ♀ (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014.
Fuut (Podiceps cristatus) / Great Crested Grebe. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014.
Grote Zaagbek (Mergus merganser) / Goosander. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014.
Grote Zaagbek (Mergus merganser) / Goosander. 
Afsluitdijk - Breezanddijk. 26 februari 2014.
Vogelen vanaf de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. 26 februari 2014. 
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. 
Afsluitdijk - Kornwerderzand. 26 februari 2014.  
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard. 
Afsluitdijk - Kornwerderzand. 26 februari 2014. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten