BLOGARCHIEFzaterdag 15 februari 2014

HVB Excursie Hoekse Waard en Oudeland van Strijen - 15 februari 2014.


Na een periode van 2 maanden afwezigheid vanwege 2 blessures, kunnen we vandaag gelukkig weer het veld in. Op het programma staan diverse natuurgebiedjes in de Hoekse Waard. Het weerbericht voorspelt voor vandaag harde wind en uit ervaring weten we dat dit het waarnemen er niet gemakkelijk op maakt. Ook levert zo’n dag vaak minder soorten op. Polder Groot Koninkrijk staat als eerste gebiedje op de lijst. Zoals gezegd, het waait stevig en daarom lopen we onder langs de dijk. We observeren nogal wat Brandganzen. Als er een roofvogel wordt waargenomen klimmen een aantal deelnemers de dijk op. Mijn telescoop waait bijna de lucht in en ook met de verrekijker kan ik deze roofvogel niet goed op naam krijgen. Voor de Hazen is het blijkbaar prima weer. We zien er heel wat die nu en dan een sprintje trekken.
We rijden vervolgens over de Gatsedijk achter Cillaarshoek, in de hoop de enorme hoeveelheid ganzen die we hier gisteren zagen, vandaag ook nog aan te treffen. Helaas zitten er nog maar enkelen. Wel tellen we ruim 20 Grote Zilverreigers. Achteraf zien we op een van de foto’s een Lepelaar.

Vanuit de de observatiehut  “Het Gemaal” in het Oudeland van Strijen krijgen we ook niet te zien waarop we hadden gehoopt. We moeten het slechts met enkele Grote Zilverreigers doen. Daarna rijden we naar het Oudeland van Strijen in de hoop de Dwergganzen en de Roodhalsganzen te zien die hier de afgelopen week werden waargenomen.
Gelukkig maakt een Roodhalsgans de dag een stuk aangenamer, maar de Dwerganzen krijgen we niet in de kijker.
Even voor 15.00 uur rijden we naar Sassedijk om in Café De Batterij koffie te drinken.
Daarna maken we een wandeling door de Oeverlanden Hollands Diep. Hier scoren we enkele leuke soorten waardoor de teller voor vandaag toch nog iets oploopt en het een geslaagde vogeldag wordt. Met een waterig zonnetje eindigt om ca 16.30 uur de excursie.

Bezochte gebieden:
1 Polder Groot Koninkrijk 2 Zwanegatsedijk achter Cillaarshoek 3 Vogelobservatiehut Het Gemaal in het Oudeland van Strijen 4 Oudeland van Strijen 5 Korte wandeling naar de Lichtopstand aan het Hollands Diep 6 Wandeling door de Oeverlanden Hollands Diep.

Waargenomen soorten:
1 Knobbelzwaan 2 Kolgans 3 Grauwe Gans 4 Grote Canadese Gans 5 Canadese Gans 6 Brandgans 7 Roodhalsgans 8 Bergeend 9 Nijlgans 10 Wilde Eend 11 Krakeend 12 Pijlstaart 13 Smient 14 Wintertaling 15 Kuifeend 16 Grote Zaagbek 17 Fazant 18 Dodaars 19 Aalscholver 20 Grote Zilverreiger 21 Blauwe Reiger 22 Ooievaar 23 Lepelaar 24 Buizerd 25 Havik 26 Torenvalk 27 Meerkoet 28 Waterhoen 29 Wulp 30 Kokmeeuw 31 Stormmeeuw 32 Kleine Mantelmeeuw 33 Houtduif 34 Holenduif 35 Groen Specht 36 Veldleeuwerik 37 Koolmees 38 Pimpelmees 30 Ekster 31 Boomkruiper 32 Winterkoning 33 Gaai 34 Kauw 35 Huismus 36 Kievit.

Met dank aan Ton Hissink voor de aanvulling op het fotoverslag. 

Polder Groot Koninkrijk. Het eerste gebiedje dat we bezoeken.
De nummers van de geringde Kolganzen kunnen we niet aflezen. 
Het statief van de vereniging wordt in orde gebracht. 
Langs de Zwanegatsedijk tellen we zo'n 20 Grote Zilverreigers. 
Bij thuiskomst ontdekken we rechts op de foto een Lepelaar
De eerste sneeuwklokjes. 
Op weg naar de vogelobservatiehut Het Gemaal in het Oudeland van Strijen. 
Helaas vandaag minder soorten voor de hut. 
Deze ruime hut biedt veel comfort. 
Kijkje door de ramen van de hut. 
Het Oudeland van Strijen. 
Brandganzen, die zagen we vandaag in behoorlijke aantallen. 
We verlaten de vogelobservatiehut en gaan op zoek naar Dwergganzen.
Vandaag, zoals gezegd veel wind. 
Het is een enthousiaste groep deelnemers. 
We praten over de winterwaarnemingen. 
Een Roodhalsgans maakt de dag ineens een stuk aangenamer. 
Even uitrusten in de Oeverlanden Hollands Diep. 
Met dit infobord kun je hier aardig uit de voeten. 
Even `lijsten` . 
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus ) / Western Great Egret. Zwanegatsedijk - Cillaarshoek. foto: Ton Hissink.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. Oeverlanden Hollands Diep.
foto: Ton Hissink. 
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Oeverlanden Hollands Diep. 
foto: Ton Hissink.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Oeverlanden Hollands Diep. 
foto: Ton Hissink.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten