BLOGARCHIEFzondag 2 maart 2014

Friesland - 1 maart 2014.

Na onze geslaagde  vogelexcursie gisteren naar het Lauwersmeer, staat vandaag een dagje naar Nationaal Park De Alde Feanen op ons programma. Het is een Natura 2000 gebied en behoort tot een van de mooiste gebieden die It Fryske Gea in beheer heeft.  
Als eerste bezoeken we de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder (Earnewald). We zijn de enigen en aan de rust moeten we als randstadbewoners wel even wennen. We observeren talloze eenden die hier gedurende de winter verblijven: Smienten, Wintertalingen, Krakeenden, Slobeenden, een man Brilduiker en tegen het riet leunt een Grote Zilverreiger. Verder brengen we een bezoek aan het bezoekerscentrum om Earnewald. In Warten zijn de Ooievaars al weer teruggekeerd op hun nestpaal. 
Voor lekkere Friese worst wordt ons aangeraden naar de slager in Warten te gaan. Ondankls het mindere weer was het toch weer een geslaagde dag.

waargenomen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Bergeend, Rotgans, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, Krakeend, Grote Zaagbek, Smient, Slobeend, Wilde Eend, Pijlstaart, Wintertaling, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Kemphaan, Kievit, Ooievaar (7), Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk (1), Meerkoet, Scholekster, Wulp, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Witte Kwikstaart (4), Heggemus, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Zwarte Kraai, Kauw, Roek, Vink, Huismus, Kneu (2), Rietgors (5). 


Kerkje van Offingawier. 
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
Kneu (Carduelis cannabina) / Common Linnet. Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
Slechtvalk (Falco perigrinus) / Peregrine Falcon. Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
Vogelkijkhut Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
Vogelkijkhut Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
Vogelkijkhut Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
Vogelkijkhut Jan Durkspolder. Alde Feanen.
Grote Zaagbek (Mergus merganser) / Goosander. Jan Durkspolder. Alde Feanen. 
                   Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Jan Durkspolder. Alde Feanen.
Roek (Corvus frugilegus) / Rook. Een regelmatige verschijning op het Friese platteland.  
Kolgans (Anser albifrons) / White-fronted Goose. Jan Durkspolder.  Alde Feanen.

3 opmerkingen:

 1. Weer een hele batterij aan vogels gespot lees ik wel.
  Het Nationaal Park De Alde Feanen kende ik helemaal niet.
  daar ga ik dan eens op naar zoeken op google.
  In april gaan we wel weer naar de het Lauwersmeer want dat is echt geweldig daar.

  Prachtige foto's en de ooievaar is helemaal top.
  groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooie foto´s hoor. Maar aan rust om je heen kan iedere natuurliefhebber toch wennen!?

  Groetjes, Marius

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen