BLOGARCHIEFzondag 6 april 2014

Polders Poelgeest en ´t Joppe HVB excursie. 5 april 2014.

Dit voorjaar hebben we wat het weer betreft niet te klagen. De grauwe lucht bij aanvang van de excursie verandert in de loop van de dag in een blauwe lucht. Daarnaast loopt de temperatuur weer op naar zomerse waarden. Zoals gezegd bezoeken we vandaag 2 gebiedjes achter Leiden: Polders Poelgeest en de Zwanburgerpolder even naast Warmond. De polders Poelgeest behoren tot de zogenaamde nieuwe natuur. Het gebied werd in 2007 door het Zuid-Hollands Landschap verworven en ingericht. 

Tijdens de wandeling stoppen we hier en daar om de kijken of er nog iets leuks zit. Tussen de Grutto’s ontdekken we 2 IJslandse Grutto’ s in zomerkleed. Helaas laat een Witgat zich maar kort bekijken, hij vliegt onverwacht op, maakt nog een rondje door de lucht en dan is hij verdwenen. Overal zwemmen paartje Wintertalingen. Ook de Krakeend is hier goed vertegenwoordigd. In de ochtend wordt er slechts een roofvogel, een Sperwer, waargenomen. Enkele keren horen we de bescheiden zang van een Rietgors, nou ja zang, het is eerder korte reeks van tsri, tsri, tsirr, tsiir-geluidjes. Voor veel deelnemers altijd weer een goed moment om vogelgeluiden, in dit geval de zang van de Rietgors, te oefenen.Verderop klingt vanuit het riet een Rietzanger. Die is met z'n gevarieerde zang duidelijk minder bescheiden. Aan het einde van de ochtend observeren we nog een Lepelaar, die druk bezig is zijn verenkleed op orde te brengen. 

Om ca 12.00 uur strijken we neer op het terras van Kunstlokaal De Oude School in Warmond. Een moment voor koffie en appelgebak. Voor de middag staat een bezoek aan de Zwanburgerpolder op het programma. Deze polder bevindt zich ten oosten van Warmond en is slechts met een voetveer te bereiken. De salonboot De heere Schouten moet 2 keer varen om de 18 deelnemers over te zetten. Dat kost even tijd maar daar hebben we geen enkele moeite mee. Het is immers fantastisch weer. In de polder hebben de hazen het enorm naar hun zin. Kieviten buitelen door de lucht en op het gras is een mannetje Bruine Kiekendief bezig met z’n lunch. We wandelen over de dijk naar de plek waar we straks weer worden opgepikt. Onderweg een paar Putters, Graspiepers en een enkele Rietgors. En dan is er ineens een Slechtvalk die een poging doet een fraaie witte duif te slaan. De poging mislukt. De Slechtvalk klimt snel weer omhoog, waarschijnlijk met de bedoeling een andere vogel te verrassen.We vervolgen de Zwanburgerroute. 
Met de molens aan de horizon kan het haast niet Hollandser. Rond 15.00 uur bereiken we de plek waar De heere van Schouten ons weer overzet naar Warmond. Op het terras genieten we nog even na van deze geslaagde vogelexcursie. Met dank aan Maarten die deze excursie organiseerde en excursieleider was. 

waargenomen soorten:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Indische gans, Zwaangans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Blauwe Reiger, Ooievaar, Lepelaar, Bruine Kiekendief ♂, Buizerd, Sperwer, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Bontbekplevier, Kievit, Witgat, Tureluur, Grutto, IJslandse Grutto, Watersnip, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Zwartkop, Rietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Kauw, Ekster, Spreeuw, Merel, Putter, Groenling, Rietgors, Halsbandparkiet. 

Vlinders: dagpauwoog.


Nieuwe natuur Polders Poelgeest bij Warmond.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Polders Poelgeest.  
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Polders Poelgeest.
Het wordt een gezellige wandeling door de polder.
Groenling (Carduelis chloris) / Greenfinch. Polders Poelgeest.  Foto:Ton Hissink.
Slechtvalk (Falco peregrinus) / Peregrine Falcon. Zwanburgerpolder.  
Foto: Ton Hissink.
Zwaangans (Anser cygnoides). Polders Poelgeest. Foto: Ton Hissink.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. Zwanburgerpolder. Foto: Ton Hissink.
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. Polders Poelgeest. Foto: Ton Hissink
Bruine Kiekendief ♂ (Circus aeruginosus) / Marsh Harrier. Zwanburgerpolder. 
Foto Ton Hissink 
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. Polders Poelgeest. 
Meerkoet (Fulica atra) / Common Coot. Polders Poelgeest.  
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Polders Poelgeest.  
We zijn nu op een plekje waar de Rietgors lekker zingt. Polders Poelgeest. 
Grauwe Gans + juv (Anser anser) / Greylag Goose. Polders Poelgeest.  
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. Polders Poelgeest.
Bruin schaap. Welk ras? 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting. Polders Poelgeest.  
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing. Polders Poelgeest.  
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Polders Poelgeest.  
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey heron. Polders Poelgeest.  
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Polders Poelgeest.  
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Polders Poelgeest.
Tureluur (Tringa Totanus) / Common Redshank. Polders Poelgeest. 
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. Polders Poelgeest.  
Koffie en appeltaart in De Oude School in Warmond.
Wachten op salonboot De heere Schouten.
Hoe laat komt de boot aan? 
Nog 5 minuten wachten.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. 
Een bedeleend. 
Niet iedereen kon mee en het was dus wachten op de tweede shift. 
Leuk zo'n overtocht over 't Joppe. 
Voetveer en salonboot De heere Schouten, gebouwd in 1908. 
En dan is het tijd om de telescopen in de Zwanburgerpolder op te zetten.
Bruine Kiekendief ♂ (Circus aeruginosus) / Marsh Harrier. Zwanburgerpolder.
De Bruine Kiek wil iedereen wel even door de telescoop bekijken.
Hollandse polders.
Hollandser kan het haast niet.
Wachten op de boot naar Warmond.
Als herinnering aan deze dag gaan we nog even op de foto. 

woensdag 2 april 2014

De Banken - 1 april 2014.

Na het werk even naar de Banken geweest. In dit kleine Natura 2000 gebied valt altijd wel iets leuks waar te nemen. Zo zagen we er 4 Zomertalingen, 1 Dwergmeeuw en 1 een Zilverplezier. 
Ook weer veel Kleine Mantelmeeuwen, Smienten, Krakeenden, Scholeksters, Wintertalingen, Slobeenden, 2 Witte Kwikstaarten en ergens vanuit de duinen hoorden we de Fitis. 


Zomertaling (Anas querquedula) / Garganey
 Zomertaling (Anas querquedula) / Garganey
Schapen met een afwijkende kleur. Gaat het om een bijzonder ras? 
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher.