BLOGARCHIEFzaterdag 24 mei 2014

St. Philipsland en Tholen. HVB excursie. 17 mei 2014.

Vorig weekend stonden we in Friesland nog te vogelen onder herfstachtige omstandigheden, maar vandaag is het superweer terug van weggeweest. We vertrekken om 08.00 uur van de parkeerplaats Appelgaarde in Voorburg voor de excursie naar Sint Philipsland en Tholen. Bij de sanitaire stop langs de N59 zien we meteen de eerste Bruine Kiekendief, het blijkt een mannetje. Omdat de temperaturr zo aangenaam is, laten ook de eerste zangertjes zich goed horen:  Fitis, Grasmus en Tjifstaf overstemmen het geraas van het langsrijdende verkeer. 

We rijden verder naar de vogelkijkhut langs de Plaat van Vliet. Het is een hut van waaruit we normaliter niet veel spectaculaire soorten zien. Een Kleine Zilverreiger en enkele Tafeleenden zitten ver weg voor de hut. De talloze zangertjes langs het pad naar de hut zingen luid en duidelijk: Fitis, Tjiftjaf, Grasmus, Zwartkop, Nachtegaal, een Bosrietzanger en twee keer de zang van een Cetti’s Zanger geven aan dat het een fantastische excursie kan gaan worden. We wandelen naar de plek waarvandaan we onze telescopen op de kolonie Lepelaars richten. Die zitten op een eilandje in de Zuid Vlije. Ook op deze plek kunne we de vogelgeluiden weer even oefenen: Rietgors, Kleine Karekiet en Rietzanger en ergens op de achtergrond horen we een Koekoek.

Het wordt tijd voor het rondje Sint Philipsland. Langs de Lange Kruisweg worden we getracteerd op enkele Gele Kwikstaarten en Ringmussen. We staan midden in het strakke Zeeuwse landschap. We klauteren hier en daar de dijk op, zodat we een goed zicht hebben op de Rumoirt Schorren. De Zilverplevieren en Bonte Strandlopers zijn inmiddels in zomerkleed. Dat geldt ook voor enkele Rosse Grutto’s. Om ca 12.30 uur is het tijd om neer te strijken op het terras van het Veerhuis in Sluis. Het begint flink warm te worden en de eerste zonnebrillen komen tevoorschijn. Aan de zuidkant van Sint Philipsland maken we nog een laatste stop. We klauteren door het hoge gras de dijk op. Het is laagwater. Tegen de zon inkijkend, zien en horen we talloze Rotganzen. Een fraai gezicht.

Het volgende programmaonderdeel is de wandeling naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder langs het Stinkgat. Voor het scherm hangen wat Scholeksters rond en een paartje Visdieven zit te broeden. Jammer dat de kijkgaten hier of te hoog of te laag zijn. Links zwemt een paartje Bergeenden met flink wat jongen. En dan is het tijd voor het bezoek aan de Scherpenisse Polder. Gelukkig zitten de meeste soorten die we 2 weken eerder tijdens de voorbereiding zagen, er nog steeds. 

Leuk is de waarneming van 2 Strandplevieren, een soort die het de laatste jaren erg lastig heeft in Nederland. Wat wil je met al die drukte op de Nederlandse stranden. Verder zien we: Grutto, Bosruiter, een mannetje Roodborsttapuit, Kleine Plevier, Gele Kwikstaart en een enorme wolk Goudplevieren, ik schat zo’n 500. Soms strijken ze even neer en dan gaan ze weer op de wieken om een fraaie luchtshow te geven. En dan duikt er vanuit het niets een Slechtvalk op. Zijn snelle lage vlucht zorgt voor grote paniek onder de aanwezige vogels. Om 16.30 uur eindigt deze fraaie dag. We rijden weer terug naar Den Haag.

Met dank aan Ton Hissink, die ons weer een aantal vogelfoto's mailde. 

Waargenomen soorten:
Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Grote Zaagbek (♀), Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Bruine Kiekendief (♂), Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Strandplevier (2), Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Bonte Strandloper, Bosruiter, Oeverloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Rosse Grutto, Wulp, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, winterkoning, Pimpelmees, Ekster, Kauw, Spreeuw, Ringmus, Huismus, Vink, Groenling Putter,Rietgors.     


Vogelen vanaf de dijk bij de Plaat van Vliet. 
In de verte ontdekken we een kleine kolonie Lepelaars. Voor ons veel zangvogels 
waaronder Rietgors, Rietzanger, Kleine Karekiet, Tuinfluiter.
We "scannen" het gebied op zoek naar meer leuke soorten.
Krakeend (Ana strepera) / Gadwall. Plaat van Vliet. 
Tholen. We kijken uit over de Rumoirt Schorren. 
Het is laagwater en op de schorren obsereveren we o.a. Zilverplevieren, 
Rosse Grutto's en Bonte Strandlopers in zomerkleed. 
Bij twijfel wordt de ANWB-vogelgids geraadpleegd
Vanwege het fraaie weer en de leuke soorten blijven we langer langs de Rumoirt Schorren dan gepland. 
Op weg naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder. 
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail. Tholen. 
Tijd voor koffie in het restaurant 't Veerhuis in Sluis - St. Philipsland. 
Het is laagwater, dus nog even de dijk op aan de zuidkant van St. Philipsland. Er zitten honderden Rotganzen, waaronder vele baltsende. 
Op weg naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder.
Op het schiereilandje voor de hut o.a. broedende Visdieven. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Visdief (Sterna hirundo) Common Tern. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Visdief (Sterna hirundo) Common Tern. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Visdief (Sterna hirundo) Common Tern. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Vogelkijkscherm van Haaftenpolder - Stinkgat. 
Even pauzeren op de dijk in de van Haaftenpolder - Stinkgat.
Scherpenissepolder. Westkerkseweg - Gatweg. 
En nu raadplegen we de "Zakgids Vogels van Nederland", een handige gids voor in je rugzak. Verkrijgbaar bij onze eigen vereniging, KNNV Uitgeverij en Vogelbescherming Nederland.
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) / Kentish Plover. Scherpenissepolder. 
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) / Kentish Plover. Scherpenissepolder.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Common Reed Bunting. Plaat van de Vliet. 
foto: Ton Hissink.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Spoonbill. St. Philipsland.
foto: Ton Hissink.
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail. Tholen.
foto: Ton Hissink.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Van Haaftenpolder.
foto: Ton Hissink.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. 

zaterdag 3 mei 2014

Bretagne - 23 april t/m 30 april 2014 deel 1

Na een week familiebezoek in Zuid-Bretagne verbleven we nog een week in een Gite even buiten Pontrieux in Noord-Bretagne. Het Reserve Naturelle Les Sept-Iles stond deze week als eerste bezoek op ons programma. Vanuit Perros-Guirec namen we de boot om de soorten die hier broeden van nabij te kunnen observeren. De onderstaande foto's maakten we tijdens de vaartocht rond deze zeven eilanden.


De vogels die op deze 7 eilanden broeden. Bretagne / Les Sept Îles.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic. 
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Jan-van-Gent (Morus bassanus) / Northern Gannet. Bretagne - Les Sept Îles - Île Rouzic.
Papegaaiduiker (Fratercula arctica) / Atlantic Puffin. Bretagne / Les Sept Îles.
Papegaaiduiker (Fratercula arctica) / Atlantic Puffin. Bretagne / Les Sept Îles.
Papegaaiduiker (Fratercula arctica) / Atlantic Puffin. Bretagne / Les Sept Îles.
Papegaaiduiker (Fratercula arctica) / Atlantic Puffin. Bretagne / Les Sept Îles.
                Papegaaiduiker (Fratercula arctica) / Atlantic Puffin. Bretagne / Les Sept Îles.
Papegaaiduiker (Fratercula arctica) / Atlantic Puffin. Bretagne / Les Sept Îles.
Alk (Alca torda) / Razorbill.  Bretagne / Les Sept Îles.
En bateau au Sept Íles. 
Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) / European Shag. Bretagne / Les Sept Îles.

vrijdag 2 mei 2014

Bretagne - 23 april t/m 30 april 2014 deel 2

Na het bezoek aan Les Sept Iles hebben we de dagen erna nog op veel andere plekken gevogeld. Zo bezochten we het LPO-station (=League Pour La Protection des Oiseaux), het Reserve Naturelle de St. Brieux, waar we letterlijk geen vogel hebben gezien ! Cap d’ Erguy, Cap Fréhel, een aanrader, Point de Poulha, Marais du Quellen, Plage de Tourony en Frégastel. Overal kwamen we wel leuke soorten tegen. De 2 waarnemingen van een Cirlgors verbaasden ons enigszins. Ook hadden we langs de steile kliffen de Cetti’s Zanger niet verwacht, ze lieten zich regelmatig horen. De broedende Noordse Stormvogels  op de steile rotsen van Cap Fréhel waren goed vanaf de kaap te zien. In het Marais du Quellen een Vuurgoudhaan,  een soort die je in zo’n biotoop niet gauw verwacht. Een doortrekker ? Op Cap d’Erguy hoorden en zagen we regelmatig Koekoeken, waarschijnlijk betroffen het doortrekkers. In het haventje van Perros Guirec observeren we Kleine Zilverreiger, Rotgans en Jan van Gent. Bij Sillon de Talbert zagen we een vijftal Engelse Gele Kwikstaarten en een overvliegende Graszanger.

Waargenomen soorten: (de boel staat en beetje doorelkaar) Kuifaalscholver, Aalscholver, Papagaaiduiker, Jan van Gent, Alk, Zeekoet, Grote Mantelmeeuw, Noordse Stormvogel, Kleine Mantelmeeuw, Scholekster, Bergeend, Huiszwaluw, Tjiftjaf, Zanglijster, Zwartkop, Graspieper, Kneu, Huiszwaluw,  Grote Gele Kwikstaart, Roodborst, Putter, Cetti’s Zanger,
Europese Kanarie, Groenling, Grasmus, Veldleeuwerik, Wulp, Regenwulp, Buizerd, Torenvalk, Koekoek, Tapuit, Zilvermeeuw,  Gaai, Boerenzwaluw, Boomkruiper, Vuurgoudhaan, Koolmees, Winterkoning, Wilde Eend, Oeverloper, Merel, Kauw, Ekster, Zwarte Kraai, Raaf, Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Spreeuw, Engelse Kwikstaart, Oeverzwaluw, Graszanger, Staartmees, Zwarte Roodstaart, Gierzwaluw.

Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. De foto maakten we bij het Station LPO op Ile Grande in Noord Bretagne. LPO is de afkorting voor League pour la Protection des Oiseaux. Bij het vogelstation bevindt zich tevens het bezoekerscentrum van de LPO, het zogenaamde Maison de la Reserve Naturelle des Sept_Iles.  
Jan van Gent (Morus bassanus) / Norhern Gannet. Alleen op het eiland Rouzic van Les-SeptIles broedt de Jan van Gent.  
Jan van Gent (Morus bassanus) / Norhern Gannet. Rouzic.
Jan van Gent (Morus bassanus) / Norhern Gannet. Rouzic.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull. Cap Fréhel.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull. Cap Fréhel.
Kolonie Zilvermeeuw (Larus argentatus) / Herring Gull. Cap Fréhel.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Reserve Naturelle de la baie de Saint- Brieuc.
Reserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc.
Cap Fréhel. 
Trégastel.
Het lijkt het strand van een Grieks eiland midden in juli, maar de foto is genomen bij Les Sables-d'Or-les Pins. 
Cirlgors (Emberiza cirlus) / Cirl Bunting. Ploumanach.
Cirlgors (Emberiza cirlus) / Cirl Bunting. Ile Grande.
Cirlgors (Emberiza cirlus) / Cirl Bunting. Ile Grande
Europese Kanarie (Serinus serinus) / European Serin. Ile Grande.
Europese Kanarie (Serinus serinus) / European Serin. Réserve Naturelle de la baie de Saint- Brieuc. 
Grasmus (Sylvia communis) / Common White-throat. Omgeving Ploumanach.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. Ile Grande.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. Ile Grande.
Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) / European Shag. Cap Fréhel.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. Perros-Guirec.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. Perros-Guirec.
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) / Eurasian Skylark. Perros-Guirec.
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) / Eurasian Skylark. Perros-Guirec.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Haventje van Perros-Guirec.
Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla) / Common Firecrest. Marais du Quellen. Wij zagen er in deze tijd van het jaar nauwelijks vogels. Deze Vuurgoudhaan maakte ons bezoek toch nog enigszins goed. 
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch. Pontrieux.
Regenwulp (Numenius phaeopus) / Eurasian Whimbrel. Haventje van Perros-Guirec.
Roodborstttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat. Naast LPO station op Ile Grande.
Roodborstttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat. Naast LPO station op Ile Grande.
Roodborstttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat. Naast LPO station op Ile Grande.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. Perros-Guirec.
Engels Kwikstaart (Motacilla flavissima) / Yellow Wagtail. Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert. 
Engels Kwikstaart (Motacilla flavissima) / Yellow Wagtail. Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert. 
Engels Kwikstaart (Motacilla flavissima) / Yellow Wagtail. Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert. 
Regenwulp (Numenius phaeopus) / Eurasian Whimbrel. Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert. 
Regenwulp (Numenius phaeopus) / Eurasian Whimbrel. Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert. 
Regenwulp (Numenius phaeopus) / Eurasian Whimbrel. Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert. 
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. Perros-Guirec.
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) / Grey Wagtail. Sillon du Talbert. 
Oranjetipje (Anthocharis cardamines). Sillon du Talbert. 
Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) / European Shag. Pointe de Plouha.
Cap Fréhel. 
Pointe de Plouha. 
Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) / Northern Fulmar. Cap Fréhel.
Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) / Northern Fulmar. Cap Fréhel.
Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) / Northern Fulmar. Cap Fréhel.