BLOGARCHIEFzaterdag 24 mei 2014

St. Philipsland en Tholen. HVB excursie. 17 mei 2014.

Vorig weekend stonden we in Friesland nog te vogelen onder herfstachtige omstandigheden, maar vandaag is het superweer terug van weggeweest. We vertrekken om 08.00 uur van de parkeerplaats Appelgaarde in Voorburg voor de excursie naar Sint Philipsland en Tholen. Bij de sanitaire stop langs de N59 zien we meteen de eerste Bruine Kiekendief, het blijkt een mannetje. Omdat de temperaturr zo aangenaam is, laten ook de eerste zangertjes zich goed horen:  Fitis, Grasmus en Tjifstaf overstemmen het geraas van het langsrijdende verkeer. 

We rijden verder naar de vogelkijkhut langs de Plaat van Vliet. Het is een hut van waaruit we normaliter niet veel spectaculaire soorten zien. Een Kleine Zilverreiger en enkele Tafeleenden zitten ver weg voor de hut. De talloze zangertjes langs het pad naar de hut zingen luid en duidelijk: Fitis, Tjiftjaf, Grasmus, Zwartkop, Nachtegaal, een Bosrietzanger en twee keer de zang van een Cetti’s Zanger geven aan dat het een fantastische excursie kan gaan worden. We wandelen naar de plek waarvandaan we onze telescopen op de kolonie Lepelaars richten. Die zitten op een eilandje in de Zuid Vlije. Ook op deze plek kunne we de vogelgeluiden weer even oefenen: Rietgors, Kleine Karekiet en Rietzanger en ergens op de achtergrond horen we een Koekoek.

Het wordt tijd voor het rondje Sint Philipsland. Langs de Lange Kruisweg worden we getracteerd op enkele Gele Kwikstaarten en Ringmussen. We staan midden in het strakke Zeeuwse landschap. We klauteren hier en daar de dijk op, zodat we een goed zicht hebben op de Rumoirt Schorren. De Zilverplevieren en Bonte Strandlopers zijn inmiddels in zomerkleed. Dat geldt ook voor enkele Rosse Grutto’s. Om ca 12.30 uur is het tijd om neer te strijken op het terras van het Veerhuis in Sluis. Het begint flink warm te worden en de eerste zonnebrillen komen tevoorschijn. Aan de zuidkant van Sint Philipsland maken we nog een laatste stop. We klauteren door het hoge gras de dijk op. Het is laagwater. Tegen de zon inkijkend, zien en horen we talloze Rotganzen. Een fraai gezicht.

Het volgende programmaonderdeel is de wandeling naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder langs het Stinkgat. Voor het scherm hangen wat Scholeksters rond en een paartje Visdieven zit te broeden. Jammer dat de kijkgaten hier of te hoog of te laag zijn. Links zwemt een paartje Bergeenden met flink wat jongen. En dan is het tijd voor het bezoek aan de Scherpenisse Polder. Gelukkig zitten de meeste soorten die we 2 weken eerder tijdens de voorbereiding zagen, er nog steeds. 

Leuk is de waarneming van 2 Strandplevieren, een soort die het de laatste jaren erg lastig heeft in Nederland. Wat wil je met al die drukte op de Nederlandse stranden. Verder zien we: Grutto, Bosruiter, een mannetje Roodborsttapuit, Kleine Plevier, Gele Kwikstaart en een enorme wolk Goudplevieren, ik schat zo’n 500. Soms strijken ze even neer en dan gaan ze weer op de wieken om een fraaie luchtshow te geven. En dan duikt er vanuit het niets een Slechtvalk op. Zijn snelle lage vlucht zorgt voor grote paniek onder de aanwezige vogels. Om 16.30 uur eindigt deze fraaie dag. We rijden weer terug naar Den Haag.

Met dank aan Ton Hissink, die ons weer een aantal vogelfoto's mailde. 

Waargenomen soorten:
Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Grote Zaagbek (♀), Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Bruine Kiekendief (♂), Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Strandplevier (2), Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Bonte Strandloper, Bosruiter, Oeverloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Rosse Grutto, Wulp, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, winterkoning, Pimpelmees, Ekster, Kauw, Spreeuw, Ringmus, Huismus, Vink, Groenling Putter,Rietgors.     


Vogelen vanaf de dijk bij de Plaat van Vliet. 
In de verte ontdekken we een kleine kolonie Lepelaars. Voor ons veel zangvogels 
waaronder Rietgors, Rietzanger, Kleine Karekiet, Tuinfluiter.
We "scannen" het gebied op zoek naar meer leuke soorten.
Krakeend (Ana strepera) / Gadwall. Plaat van Vliet. 
Tholen. We kijken uit over de Rumoirt Schorren. 
Het is laagwater en op de schorren obsereveren we o.a. Zilverplevieren, 
Rosse Grutto's en Bonte Strandlopers in zomerkleed. 
Bij twijfel wordt de ANWB-vogelgids geraadpleegd
Vanwege het fraaie weer en de leuke soorten blijven we langer langs de Rumoirt Schorren dan gepland. 
Op weg naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder. 
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail. Tholen. 
Tijd voor koffie in het restaurant 't Veerhuis in Sluis - St. Philipsland. 
Het is laagwater, dus nog even de dijk op aan de zuidkant van St. Philipsland. Er zitten honderden Rotganzen, waaronder vele baltsende. 
Op weg naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder.
Op het schiereilandje voor de hut o.a. broedende Visdieven. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Visdief (Sterna hirundo) Common Tern. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Visdief (Sterna hirundo) Common Tern. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Visdief (Sterna hirundo) Common Tern. Van Haaftenpolder - Stinkgat.
Vogelkijkscherm van Haaftenpolder - Stinkgat. 
Even pauzeren op de dijk in de van Haaftenpolder - Stinkgat.
Scherpenissepolder. Westkerkseweg - Gatweg. 
En nu raadplegen we de "Zakgids Vogels van Nederland", een handige gids voor in je rugzak. Verkrijgbaar bij onze eigen vereniging, KNNV Uitgeverij en Vogelbescherming Nederland.
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) / Kentish Plover. Scherpenissepolder. 
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) / Kentish Plover. Scherpenissepolder.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Common Reed Bunting. Plaat van de Vliet. 
foto: Ton Hissink.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Spoonbill. St. Philipsland.
foto: Ton Hissink.
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail. Tholen.
foto: Ton Hissink.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Van Haaftenpolder.
foto: Ton Hissink.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten